Help Print this page 
Title and reference
Planul de acţiune privind logistica transportului de marfă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Planul de acţiune privind logistica transportului de marfă

Acest plan de acţiune privind logistica de transportului de marfă face parte dintr-o serie de iniţiative politice ale Comisiei Europene în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi viabilităţii transportului de marfă în Uniunea Europeană (UE). Acesta propune o serie de acţiuni care vor permite să garanteze că sistemul UE de transport de marfă este competitiv şi durabil.

ACT

Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2007: Plan de acţiune privind logistica transportului de marfă [COM (2007) 607 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Logistica transportului de marfă pune accentul pe planificarea, organizarea, gestionarea, controlul şi executarea operaţiunilor de transport de marfă în cadrul lanţului de aprovizionare. Această comunicare urmează Comunicării privind logistica transportului de marfă din 2006.

ACŢIUNI

Transportul electronic de marfă şi sistemele de transport inteligente (ITS)

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) avansate pot contribui la realizarea comodalităţii, prin îmbunătăţirea gestionării infrastructurii, traficului şi flotei, prin facilitarea unei mai bune monitorizări şi trasabilităţi a bunurilor de-a lungul reţelelor de transport şi printr-o mai bună relaţionare a întreprinderilor şi administraţiilor. Comisia propune dezvoltarea unei foi de parcurs pentru implementarea transportului electronic de marfă, care constă într-un flux de informaţii electronic şi „fără hârtie”, capabil să urmărească şi să identifice traseul parcurs de marfă cu ajutorul diferitelor mijloace de transport. Datorită utilizării tehnologiilor de ultimă oră, precum identificarea prin radiofrecvenţă (radio frequency identification - RFID) şi a sistemului Galileo de poziţionare prin satelit, acest concept va fi îmbunătăţit şi va deveni astfel mai practic şi mai accesibil. Acest concept ar putea duce la crearea, în viitor, a unui „Internet pentru marfă”, ceea ce ar însemna că publicarea on-line a informaţiilor s-ar putea realiza în siguranţă.

Această comunicare propune, de asemenea, implementarea „transportului maritim electronic”, un sistem destinat schimbului de informaţii maritime între navă şi ţărm, cu ajutorul unor servicii precum SafeSeaNet (EN), LRIT (Long-range Identification and Tracking – Sistem de identificare şi de urmărire a navelor la mare distanţă) şi AIS (Automatic Identification System – Sistem de identificare automată). Acesta va facilita astfel o mai bună integrare a transportului maritim în cadrul altor moduri de transport, prin realizarea unor operaţiuni de navigaţie şi logistică mai sigure şi mai rapide.

Calitate durabilă şi eficienţă

Blocajele operaţionale, administrative şi de infrastructură creează obstacole care afectează logistica transportului de marfă din Europa. Prin urmare, Comisia propune să se continue căutarea de soluţii practice pentru blocaje, fără a neglija acţiunea în justiţie, atunci când este necesar.

Lipsa personalului calificat, cu care se confruntă multe sectoare ale logisticii transportului de marfă, înseamnă că UE trebuie să ia măsuri destinate sporirii atractivităţii profesiilor din domeniul logisticii şi încurajării mobilităţii transfrontaliere a angajaţilor. Comisia va colabora cu partenerii sociali europeni şi cu alte părţi interesate la elaborarea unui cadru general, inclusiv a unei liste a calificărilor minime şi a cerinţelor de formare, în scopul garantării recunoaşterii reciproce a certificatelor de formare.

Comisia propune stabilirea unei serii de indicatorii de performanţă generici aferenţi lanţurilor logistice în domeniul transportului de marfă, care ar reprezenta nu numai instrumente utile de favorizare a calităţii serviciilor, ci ar contribui, de asemenea, şi la măsurarea impactului social şi de mediu. Acest lucru ar încuraja forme de transport mai eficiente şi mai durabile şi ar îmbunătăţi, în general, performanţa logisticii transportului.

Pentru îmbunătăţirea eficienţei terminalelor intermodale, inclusiv a porturilor şi a aeroporturilor, UE ar trebui să elaboreze, împreună cu întreprinderile, o serie de parametri de referinţă generici, care să poată fi apoi incluşi într-un cod de bune practici sau într-o recomandare.

O lipsă de cunoaştere a beneficiilor modurilor alternative de transport, a integrării între modurile de transport şi a costurilor suplimentare de transbordare ar putea reprezenta motive pentru care transportul multimodal de marfă este încă utilizat într-o măsură relativ redusă. Acest lucru ar putea fi schimbat prin promovarea şi schimbul de bune practici şi prin oferirea de asistenţă practică. Prin urmare, Comisia propune extinderea rolului centrelor de promovare a transportului maritim pe distanţe scurte şi promovarea iniţiativelor industriei referitoare la schimbul de experienţă şi de bune practici.

Simplificarea lanţurilor de transport

Simplificarea schimburilor de informaţii referitoare la marfă, prin crearea unei „ferestre unice” (punct de acces unic) şi a unui„ghişeu unic” pentru procedurile administrative în toate modurile de transport, ar putea reduce substanţial costurile de conformitate cu cerinţele de reglementare pentru industria de logistică. Comisia va face, de asemenea, o propunere legislativă privind simplificarea şi facilitarea transportului maritim pe distanţe scurte în vederea creării unui spaţiu de transport maritim fără bariere. Un document de transport unic pentru toate transporturile de mărfuri ar putea facilita transportul multimodal de marfă. Prin urmare, Comisia va examina posibilităţile şi valoarea adăugată a acestui document.

Dimensiunile vehiculelor şi standardele de încărcare

Cu toate că legislaţia europeană stabileşte limite globale privind dimensiunile şi greutatea vehiculelor autorizate în traficul rutier internaţional şi naţional, statele membre dispun de o anumită marjă de manevră. Acest lucru creează un cadru incoerent pentru operatori şi îngreunează efectuarea controalelor. Comunicarea sugerează posibilitatea de revizuire şi actualizare a legislaţiei în vigoare în acest domeniu şi propune dezvoltarea de noi standarde pentru unităţile de încărcare utilizabile în cadrul tuturor modurilor de transport.

Coridoare „verzi” pentru transportul de marfă

Coridoarele de transport se caracterizează printr-o concentrare a traficului de marfă între noduri importante de transport şi pe distanţe relativ lungi. Coridoarele verzi de transport vor corespunde unui concept de transport integrat unde transportul maritim pe distanţe scurte, transportul feroviar, pe căi navigabile interioare şi rutier se completează unul pe altul pentru a permite alegerea unui transport ecologic. Comisia propune consolidarea coridoarelor verzi în cadrul Reţelei Transeuropene de Transport şi al Programului Marco Polo, precum şi cooperarea cu autorităţile şi operatorii din sectorul logisticii transportului de marfă, în vederea identificării îmbunătăţirilor necesare pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru un transport durabil.

Logistica transportului urban de marfă

Logistica transportului de marfă are o dimensiune urbană esenţială. Astfel, această comunicare sugerează consolidarea părţii din programul CIVITAS dedicate transportului de marfă, în scopul unei mai bune integrări între transportul de persoane şi cel de marfă, precum şi între logistica transporturilor interurbane (pe distanţe lungi) şi urbane.

Ultima actualizare: 17.10.2011

Top