Help Print this page 
Title and reference
Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul

Acest regulament stabileşte normele privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul. Regulamentul vizează nediscriminarea între pasageri în ceea ce priveşte condiţiile de transport oferite de transportatori, drepturile pasagerilor în cazul accidentelor, nediscriminarea şi asistenţa pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, drepturile pasagerilor în cazuri de anulare sau întârziere, informaţiile minime care trebuie furnizate pasagerilor, tratarea plângerilor şi norme generale de asigurare a aplicării legii.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.

SINTEZĂ

Cu anumite excepţii, acest regulament se aplică pasagerilor care călătoresc cu servicii regulate * pentru categorii nespecificate de pasageri în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare a pasagerilor se află pe teritoriul Uniunii Europene (UE) şi lungimea planificată a traseului este de minimum 250 km. Unele dintre prevederi se aplică tuturor serviciilor, inclusiv celor pe distanţă mai mică. Prevederile acestui regulament se aplică de la 1 martie 2013.

Printre noile drepturi aplicabile în cazul serviciilor pe distanţe lungi (adică de peste 250 km) se numără:

 • asistenţă adecvată (gustări, mâncare şi băuturi răcoritoare, precum şi, dacă este necesar, până la două nopţi de cazare la hotel, în limita a 80 € pe noapte, cu excepţia cazurilor de condiţii climaterice grave sau dezastre naturale majore) în situaţiile de anulare sau în urma unei întârzieri de peste 90 de minute în cazul unei călătorii de peste trei ore;
 • garantarea rambursării sau a redirecţionării în situaţii de suprarezervare sau în caz de anulare sau în urma unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de ora de plecare estimată;
 • despăgubiri de 50 % din preţul biletului în urma unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de ora de plecare estimată, în cazul anulării unei călătorii şi dacă transportatorul nu oferă pasagerilor posibilitatea de redirecţionare sau de rambursare;
 • informare în cazul anulării serviciului sau al întârzierii plecării;
 • protecţia pasagerilor în caz de deces, vătămare corporală, pierdere sau deteriorare ca urmare a unui accident rutier, în special în ceea ce priveşte nevoile imediate de ordin practic în caz de accident (inclusiv până la două nopţi de cazare la hotel, în limita a 80 € pe noapte);
 • asistenţă specifică gratuită pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, atât în terminale, cât şi la bord şi, dacă este necesar, transport gratuit pentru însoţitori.

În plus, următoarele drepturi se vor aplica în cazul tuturor serviciilor (inclusiv cele pe distanţe mai mici de 250 km):

 • tarife şi condiţii contractuale fără discriminare, fie directă, fie indirectă, privind naţionalitatea pasagerilor;
 • tratament nediscriminatoriu al persoanelor cu handicap şi al persoanelor cu mobilitate redusă, precum şi despăgubiri financiare pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor de mobilitate ale acestora în caz de accident;
 • norme minime privind informaţiile despre călătorie pentru toţi pasagerii înaintea şi pe durata călătoriei, precum şi informaţiile generale cu privire la drepturile lor, oferite atât în terminale, cât şi online; atunci când este posibil, aceste informaţii vor fi furnizate, la cerere, în formate accesibile, în interesul persoanelor cu mobilitate redusă;
 • un mecanism pentru soluţionarea plângerilor pus la punct de către transportatori şi disponibil tuturor pasagerilor;
 • organisme naţionale independente în fiecare ţară a UE, însărcinate cu aplicarea regulamentului şi, dacă este cazul, cu impunerea sancţiunilor.

Termeni-cheie ai actului

 • Servicii regulate: serviciile care asigură transportul de persoane cu autobuzul sau autocarul, la intervale stabilite, pe trasee stabilite, pasagerii fiind îmbarcaţi şi debarcaţi la puncte de oprire prestabilite.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 181/2011

20.3.2011

JO L 55 din 28.2.2011

Ultima actualizare: 28.04.2011

Top