Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistici cu privire la mărfurile și pasagerii care fac escală în porturile UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistici cu privire la mărfurile și pasagerii care fac escală în porturile UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/42/CE – raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește modalitatea în care țările Uniunii Europene (UE) ar trebuie să elaboreze raportările statistice cu privire la transporturile maritime de mărfuri și pasageri care fac escală în porturile UE.

ASPECTE-CHEIE

Datele

Aceste date statistice se referă la informații privind mărfurile și pasagerii și informații asupra navei propriu-zise. Anexele la această directivă specifică caracteristicile culegerii de date, inclusiv:

greutatea brută și descrierea mărfurilor;

portul de raportare;

clasificarea mărfurilor;

numărul pasagerilor;

tipul și dimensiunea navelor.

Navele cu un tonaj brut sub 100 de tone pot fi excluse de la culegerea datelor.

Culegerea

Comisia este responsabilă de elaborarea unei liste cu toate porturile din UE pentru care trebuie să se furnizeze date succinte. În plus, fiecare țară UE trebuie să selecteze din această listă orice port care:

manipulează mai mult de un milion de tone de mărfuri sau,

înregistrează deplasări de peste 200 000 de pasageri anual.

Aceste porturi selectate sunt ulterior supuse unei culegeri de date mai detaliate.

Transmiterea datelor

Țările UE trebuie să transmită rezultatele culegerii de date Comisiei (Eurostat):

în termen de cinci luni de la sfârșitul perioadei de observație, pentru datele cu periodicitate trimestrială, și

în termen de opt luni pentru datele cu periodicitate anuală.

Țările UE trebuie să notifice Eurostat cu privire la metodele folosite pentru compilarea datelor, precum și să ofere detalii cu privire la orice modificări semnificative aduse metodelor folosite. Ulterior, Eurostat va publica statisticile corespunzătoare culese.

Directiva a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1090/2010 cu scopul de a alinia culegerea de date cu privire la transporturile maritime de mărfuri cu alte moduri de transport.

Decizia 2010/216/UE a modificat anumite caracteristici tehnice cu privire la culegerea de date, inclusiv codurile care se vor utiliza pentru naționalitatea de înregistrare a navelor și structura acestor tabele de date.

Decizia 2012/186/UE a modificat o parte din variabilele statistice folosite în culegerea de date și a clarificat anumite definiții și clasificarea mărfurilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 26 iunie 2009.

ACT

Directiva 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (reformare) (JO L 141, 6.6.2009, pp. 29-47)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/42/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1090/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2009/42/CE privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri [COM(2015) 362 final, 28.7.2015 ]

Data ultimei actualizări: 16.11.2015

Top