Help Print this page 
Title and reference
Implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa

Sistemele de transport inteligente (STI) pot contribui în mod semnificativ la un sistem de transport mai curat, mai sigur și mai eficient. Această directivă stabilește un cadru pentru implementarea coordonată a acestor tehnologii de transport inovatoare în întreaga Uniune Europeană (UE). Scopul directivei este de a stabili servicii STI interoperabile și eficiente, lăsând țările UE să decidă fiecare în ce sisteme să investească.

ACT

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport.

SINTEZĂ

Această directivă vizează aplicațiile și serviciile de sisteme de transport inteligente (STI) în sectorul transporturilor rutiere din Uniunea Europeană (UE), precum și interfețele acestora cu alte moduri de transport. STI sunt sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității.

Următoarele domenii sunt identificate ca domenii prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde:

 • utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie;
 • continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor;
 • aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră;
 • asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

În cadrul acestor domenii prioritare, există șase acțiuni prioritare:

 • furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale;
 • furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;
 • datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră;
 • furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;
 • furnizarea unor servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale;
 • furnizarea unor servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale.

La implementarea aplicațiilor și a serviciilor STI, țările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt aplicate specificațiile adoptate de Comisie. Fiecare țară a UE își păstrează însă dreptul de a decide cu privire la implementarea unor astfel de aplicații și servicii pe teritoriul său.

Comisiei îi revine mai întâi responsabilitatea de adoptare a specificațiilor necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a STI pentru acțiunile prioritare. După aceea, Comisia va adopta specificații în vederea implementării și utilizării operaționale a STI pentru alte acțiuni din domeniile prioritare. Dacă este cazul, specificațiile vor include condițiile în care țările UE pot să stabilească norme suplimentare pentru furnizarea de servicii STI pe întreg teritoriul lor sau pe o parte a acestuia, cu condiția ca aceste norme să nu împiedice interoperabilitatea serviciilor. În plus față de specificații, Comisia poate adopta orientări și alte măsuri fără caracter obligatoriu pentru a înlesni cooperarea statelor membre cu privire la domeniile prioritare.

Norme privind confidențialitatea, securitatea și reutilizarea informațiilor

Țările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicațiilor și serviciilor STI să fie efectuată în conformitate cu normele Uniunii care protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei și că sunt respectate dispozițiile privind consimțământul. În mod special, datele cu caracter personal trebuie protejate împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii. În acest scop, datele cu caracter personal ar trebui prelucrate numai în măsura în care acest lucru este necesar și, după caz, ar trebui încurajată utilizarea datelor anonime în vederea unei bune funcționări a aplicațiilor și serviciilor STI.

Acte delegate

În ceea ce privește specificațiile, Comisia poate adopta, de asemenea, acte delegate separate pentru fiecare dintre acțiunile prioritare. Parlamentul European și Consiliul au dreptul fie de a revoca această delegare de competențe, fie de a formula obiecțiuni la un act delegat. În cazul în care a fost formulată o obiecțiune la un act delegat, respectivul act nu va intra în vigoare.

În acest context, Comisia a adoptat în 2012 un regulament cu privire la furnizarea armonizată a unui sistem eCall interoperabil în întreaga UE.

În 2013, Comisia a adoptat două regulamente:

 • unul referitor la furnizarea unor servicii de informare pentru spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale;
 • al doilea cu privire la datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră.

Propuneri privind implementarea

După ce a efectuat o evaluare a impacturilor, care a inclus o analiză a costurilor și a beneficiilor, Comisia a adoptat în iunie 2013 o propunere privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE în centrele de preluare a apelurilor de urgență, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului delegat (UE) nr. 305/2013.

Grupul consultativ european pentru STI

Comisia a instituit un Grup consultativ european pentru STI, care îi oferă consultanță cu privire la aspectele comerciale și tehnice ale implementării și utilizării STI în UE. Acesta este compus din reprezentanți la nivel înalt ai furnizorilor relevanți de servicii STI, ai asociațiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport și de instalații, ai industriei de prelucrare, ai partenerilor sociali, ai asociațiilor profesionale, ai autorităților locale și ai altor entități pertinente.

Raportarea

Statele membre trebuie să transmită periodic Comisiei rapoarte privind acțiunile și proiectele lor în domeniul STI.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

JO L 207 din 6.8.2010

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 305/2013

-

-

JO L91, 3.4.2013

Regulamentul (UE) nr. (EU) 885/2013

-

-

JO L 247, 18.9.2013

Regulamentul (UE) nr. 886/2013

-

-

JO L 247, 18.9.2013

ACTE CONEXE

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (COM/2013/ 315 final din 13.6.2013)

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top