Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Securitatea aviației civile: norme la nivelul întregii UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Securitatea aviației civile: norme la nivelul întregii UE

Începând din 2001, Uniunea Europeană (UE) a dezvoltat politici și norme de prevenire a actelor de intervenție ilicită care compromit securitatea, în special prin prevenirea introducerii obiectelor care reprezintă o posibilă amenințare, cum ar fi arme sau explozibili, la bordul aeronavelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

SINTEZĂ

Începând din 2001, Uniunea Europeană (UE) a dezvoltat politici și norme de prevenire a actelor de intervenție ilicită care compromit securitatea, în special prin prevenirea introducerii obiectelor care reprezintă o posibilă amenințare, cum ar fi arme sau explozibili, la bordul aeronavelor.

Regulamentul se aplică tuturor aeroporturilor comerciale, transportatorilor aerieni și operatorilor care furnizează bunuri sau servicii aeroporturilor sau prin intermediul acestora.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme și standarde de bază comune în materie de securitate aeronautică, precum și proceduri de monitorizare a punerii în aplicare a normelor și a standardelor comune.

ASPECTE-CHEIE

Standarde de bază comune pentru protecția aviației civile

Printre exemplele de aspecte vizate de aceste standarde se numără:

 • controlul de securitate al pasagerilor și al bagajelor de mână, astfel încât să se prevină introducerea de articole interzise la bordul aeronavei; bagajul de cală (bagajul pe care pasagerii îl înregistrează) face, de asemenea, obiectul unor verificări înainte de îmbarcare;
 • securitatea aeroportuară (de exemplu, acces controlat în diferite zone ale aeroporturilor, controlul de securitate al personalului, verificarea vehiculelor, precum și supravegherea și patrularea pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate în aceste zone);
 • controale sau examinări de securitate ale aeronavei înainte de plecare în scopul de a se asigura că la bord nu există articole interzise;
 • controlul de securitate al mărfurilor și al poștei înainte de a fi încărcate în aeronavă;
 • controlul de securitate al proviziilor de aeroport (adică provizii destinate vânzării în magazinele duty-free și în restaurante) și al proviziilor de bord (de exemplu, alimente și băuturi pentru pasageri);
 • recrutarea și instruirea personalului.

Obligații pentru țările UE, aeroporturi și operatori

Țările UE trebuie să se asigure că:

 • desemnează o autoritate unică responsabilă cu securitatea aeronautică;
 • elaborează un program național de securitate a aviației civile cu scopul de a defini responsabilitățile pentru punerea în aplicare a standardelor de bază comune;
 • elaborează un program național de control al calității în scopul verificării calității securității aviației civile.

Operatorii trebuie:

 • să definească și să pună în aplicare un program de securitate aeroportuară;
 • să definească și să pună în aplicare un program de securitate al transportatorului aerian.

Inspecții ale Comisiei

Comisia efectuează inspecții (neanunțate) ale aeroporturilor și ale autorităților naționale. Orice deficiență trebuie să fie remediată de către autoritatea națională. Autoritățile naționale sunt responsabile pentru principalul control al calității și pentru aplicare și, prin urmare, desfășoară și ele inspecții.

Recunoașterea standardelor de securitate aeronautică echivalente ale țărilor din afara UE

UE poate recunoaște standardele de securitate aeronautică ale țărilor din afara UE ca fiind echivalente cu cele ale UE pentru a permite un sistem de „control de securitate unic”. Aceasta ar însemna, de exemplu, că pasagerii care sosesc în aeroporturi din UE și se transferă către alte destinații nu ar mai trebui supuși din nou controlului de securitate. Acest lucru ar duce la creșterea vitezei de conectare, la scăderea costurilor și la sporirea confortului pentru călători. „Controlul de securitate unic” este unul dintre obiectivele legislației UE în domeniul securității aeronautice.

Raportul privind punerea în aplicare

Raportul Comisiei pe 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 concluzionează că „în UE continuă să se asigure un nivel ridicat de securitate” și că „inspecțiile Comisiei au evidențiat un nivel stabil de conformitate cu principalele dispoziții de reglementare”. Raportul indică faptul că deficiențele în ceea ce privește, de exemplu, controalele de securitate ale personalului și ale mărfurilor au fost determinate de factorul uman. S-au constatat recent alte deficiențe în ceea ce privește mărfurile și poșta cu risc ridicat. De asemenea, raportul constată că recomandările Comisiei privind măsurile corective au fost în general urmate în mod satisfăcător.

DE CÂND SE APLICĂ PREZENTUL REGULAMENT?

Începând cu 29 aprilie 2008.

CONTEXT

În urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, care a instituit norme comune în domeniul siguranței aviației civile. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 2320/2002.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul aferent politicii de securitate aeronautică al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 300/2008

29.4.2008

-

JO L 97, 9.4.2008, pp. 72-84

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 18/2010

1.2.2010

-

JO L 7, 12.1.2010, pp. 3-14

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 300/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (JO L 55, 5.3.2010, pp. 1-55)

Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice (JO L 23, 27.1.2010, pp. 1-5)

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (JO L 338, 19.12.2009, p. 17)

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 91, 3.4.2009, pp. 7-13)

Rapoarte

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport anual 2012 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile [COM(2013) 523 final din 9.7.2013]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raportul anual pe 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile [COM(2014) 399 final din 1.7.2014]

Data ultimei actualizări: 09.01.2015

Top