Help Print this page 
Title and reference
Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene

Legislaţia privind piaţa unică a transporturilor aeriene organizează acordarea licenţelor de operare, monitorizarea companiilor aeriene şi accesul acestora pe piaţă. Aceasta garantează o piaţă competitivă a transportului aerian, servicii de calitate şi tarife mai transparente.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare).

SINTEZĂ

Acest regulament reglementează acordarea de licenţe transportatorilor aerieni comunitari, legislaţia aplicabilă acestora şi stabilirea tarifelor pentru serviciile aeriene.

Licenţa de operare

O întreprindere stabilită în Comunitate nu poate desfăşura activităţi de transport aerian de pasageri, poştă sau mărfuri fără a deţine o licenţă de operare * corespunzătoare. Regulamentul stabileşte condiţiile de acordare a licenţelor de operare. Întreprinderea trebuie, în special, să deţină un certificat de operator aerian (COA) *, să respecte cerinţele privind asigurarea şi proprietatea şi să ofere garanţii financiare. De asemenea, se solicită conducătorilor acestor întreprinderi dovezi care să ateste buna lor reputaţie.

Licenţa de operare rămâne valabilă atât timp cât transportatorul îndeplineşte cerinţele definite de regulament. Autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor verifică respectarea acestor cerinţe după doi ani de la acordarea unei noi licenţe, în cazul unei nereguli sau la cererea Comisiei. Această autoritate poate verifica în orice moment rezultatele financiare ale unui transportator aerian comunitar căruia i-a acordat o licenţă de operare.

În plus, un transportator aerian comunitar trebuie să notifice în prealabil autorităţii competente orice modificări ale activităţii sale (operarea unui nou serviciu aerian spre o regiune nedeservită anterior, fuziunea, achiziţia, etc.). În cazul în care autoritatea competentă consideră că modificările propuse au consecinţe financiare importante, aceasta solicită transportatorului aerian comunitar să îi prezinte un plan de afaceri revizuit şi decide dacă licenţa de operare trebuie prezentată din nou în vederea aprobării.

Autoritatea competentă trebuie să suspende licenţa unui transportator aerian, dacă, pe baza evaluării rezultatelor financiare, consideră că acesta nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile pe o perioadă de douăsprezece luni. Cu toate acestea, autoritatea poate acorda o licenţă temporară până la reorganizarea financiară, cu condiţia să nu fie periclitată siguranţa şi să existe o posibilitate reală de redresare. De asemenea, licenţa trebuie suspendată în cazul în care transportatorul furnizează informaţii eronate privind un aspect important, în caz de suspendare sau de revocare a COA sau în cazul în care transportatorul nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie.

Regulament stabileşte, de asemenea, normele privind închirierea de aeronave.

Accesul la rute

Transportatorii aerieni comunitari au dreptul de a opera servicii aeriene intracomunitare, iar statele membre nu pot condiţiona această operare de obţinerea unui permis sau a unei autorizaţii. Libertatea de a opera servicii aeriene nu poate fi limitată nici prin acorduri bilaterale între statele membre. Se pot impune restricţii în cadrul acordurilor bilaterale între un stat membru şi o ţară terţă, cu condiţia ca astfel de restricţii să nu restrângă concurenţa, să nu fie discriminatorii şi nici mai restrictive decât este necesar.

Un stat membru poate, în anumite condiţii, să impună o obligaţie de serviciu public pentru o rută aeriană regulată între un aeroport şi o zonă periferică sau în dezvoltare a Comunităţii sau pentru o rută cu trafic scăzut către un aeroport de pe teritoriul său, dacă această rută este considerată esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii deservite. Regulamentul stabileşte principiile generale privind obligaţiile de serviciu public.

Exercitarea drepturilor de trafic * face obiectul normelor de operare comunitare, naţionale, regionale şi locale referitoare la siguranţă, securitate, protecţia mediului şi alocarea sloturilor orare. În anumite condiţii prevăzute de regulament, un stat membru poate reglementa repartizarea traficului aerian între aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie. De asemenea, acesta poate limita sau refuza exercitarea drepturilor de trafic în cazul unor probleme grave de mediu sau în caz de urgenţă.

Dispoziţii privind stabilirea tarifelor

Transportatorii aerieni comunitari stabilesc în mod liber tarifele pentru transportul aerian de pasageri şi de marfă, cu excepţia situaţiilor care ţin de o obligaţie de serviciu public. Preţul publicat al serviciilor trebuie să includă tariful şi toate taxele, impunerile, tarifele suplimentare şi comisioanele aplicabile care nu pot fi evitate şi sunt previzibile la data publicării. În plus, diversele componente ale preţurilor (tarife, taxe, taxe de aeroport şi alte costuri) trebuie să fie detaliate. În cadrul Comunităţii, se interzice discriminarea în privinţa accesului la tarife între pasageri sau între utilizatorii de servicii de transport de marfă în funcţie de locul lor de reşedinţă sau de naţionalitate.

Context

Acest regulament abrogă şi înlocuieşte trei regulamente ale celui de-al treilea „pachet” aerian: Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 privind licenţele operatorilor de transport aerieni, Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare şi Regulamentul (CEE) nr. 2409/92 privind tarifele serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri şi de marfă.

Termeni-cheie ai actului

  • Licenţă de operare: o autorizaţie acordată unei întreprinderi de către autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor, prin care se permite respectivei întreprinderi să furnizeze servicii aeriene, astfel cum se precizează în licenţa de operare.
  • Certificat de operator aerian (COA): un certificat eliberat unei întreprinderi care atestă că operatorul dispune de capacitatea profesională şi organizatorică necesară pentru a asigura siguranţa operaţiunilor menţionate în certificat, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile de drept comunitar sau naţional, după caz.
  • Drepturi de trafic: dreptul de a opera un serviciu aerian între două aeroporturi comunitare.

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008

1.11.2008

-

JO L 293 din 31.10.2008

Ultima actualizare: 18.11.2008

Top