Help Print this page 
Title and reference
Construirea unei Europe mai puternice și mai sigure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Construirea unei Europe mai puternice și mai sigure

Strategia UE privind securitatea cibernetică reprezintă o viziune asupra abordării provocărilor din mediul online. Aceasta promovează valorile europene fundamentale și are drept scop creșterea economiei digitale în condiții de siguranță, cu sprijinul Directivei NIS propuse.

ACT

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Strategia Uniunii Europene în domeniul securității cibernetice: un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat [JOIN(2013)01 final din 7.2.2013].

SINTEZĂ

Strategia Uniunii Europene în domeniul securității cibernetice - un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat - recunoaște numeroasele beneficii curente pe care le oferă spațiul cibernetic pentru cetățeni, companii și guverne. Aceasta subliniază importanța de a asigura în continuare caracterul liber și deschis al spațiului cibernetic, de a promova online valorile prețioase ale UE privind drepturile fundamentale, democrația și drepturile omului.

Strategia reprezintă viziunea globală a UE asupra modalității optime de a reacționa față de perturbările și atacurile cibernetice, care s-au înmulțit și s-au agravat în ultimii ani, știrbind încrederea oamenilor în lumea online. Sondajul Eurobarometru din 2012 privind securitatea cibernetică arată că 12 % dintre europeni s-au confruntat deja cu acte de fraudă online, iar 90 % evită să își dezvăluie online datele cu caracter personal.

Cele cinci priorități ale strategiei privind securitatea cibernetică:

  • atingerea rezilienței cibernetice;
  • reducerea drastică a infracționalității cibernetice;
  • dezvoltarea unei politici cibernetice defensive a UE, precum și a capacităților legate de Politica de securitate și apărare comună (PSAC);
  • protejarea resurselor industriale și tehnologice pentru securitatea cibernetică;
  • crearea unei politici internaționale coerente privind spațiul cibernetic pentru Uniunea Europeană și promovarea valorilor fundamentale ale UE.

Aceste priorități se bazează pe strânsa cooperare dintre toți partenerii din sectorul public și din cel privat pentru a construi know-how, precum și rețele și sisteme puternice și securizate. De asemenea, se pune accent pe conștientizarea cu privire la securitatea cibernetică, pe utilizarea tehnologiei optime disponibile în vederea combaterii infracționalității cibernetice și pe valorificarea know-how-ului european dovedit din acest domeniu.

Strategia recomandă utilizarea legilor internaționale existente în spațiul cibernetic. De asemenea, strategia remarcă importanța de a ajuta țările din afara UE să își creeze capacități de securitate cibernetice și de a promova cooperarea internațională în ceea ce privește aspectele cibernetice.

Se înregistrează progrese bune privind sporirea protecției cetățenilor UE împotriva infracțiunilor online. Printre exemple se numără înființarea unui Centru European de Combatere a Criminalității Informatice, propunerea de legislație privind atacurile împotriva sistemelor informatice și lansarea unei alianțe mondiale împotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor comise prin intermediul internetului. De asemenea, strategia urmărește dezvoltarea și finanțarea unei rețele de centre naționale de excelență în domeniul infracționalității cibernetice.

O parte-cheie a strategiei o reprezintă propunerea de directivă privind securitatea rețelelor și a informației (NIS). Reunind toții actorii-cheie din domeniul internetului și operatorii de structuri de importanță critică, aceasta ar ajuta statele membre să adopte o strategie NIS și să desemneze o autoritate competentă națională în domeniul NIS. De asemenea, aceasta ar crea un mecanism de cooperare între statele membre și Comisia Europeană, încurajând totodată operatorii de infrastructuri de importanță critică să adopte practici de management al riscurilor și să raporteze incidentele de securitate grave.

Ultima actualizare: 14.02.2014

Top