Help Print this page 
Title and reference
Materialele şi obiectele din plastic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Materialele şi obiectele din plastic

Materialele şi obiectele din plastic care intră în contact cu produsele alimentare le pot transfera acestora din urmă substanţe toxice. În vederea prevenirii oricărui pericol pentru sănătatea umană, Uniunea Europeană (UE) stabileşte limite de migrare aplicabile substanţelor din componenţa materialelor şi a obiectelor în cauză şi defineşte condiţiile de utilizare precise pentru garantarea securităţii alimentare.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte cerinţele specifice aplicabile la fabricarea şi comercializarea materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Aceste cerinţe completează dispoziţiile generale definite în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE.

Materialele

Prezentul regulament se aplică materialelor şi obiectelor din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Aceste materiale şi obiecte, precum şi elementele lor, pot fi alcătuite:

 • numai din plastic;
 • din mai multe straturi de plastic; sau
 • din materiale din plastic în combinaţie cu alte materiale.

Prezentul regulament nu se aplică răşinilor schimbătoare de ioni, cauciucurilor sau siliconilor.

Prevederile privind cernelurile tipografice, adezivii sau materialele de acoperire se adaugă la cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

Introducerea pe piaţă

Materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare trebuie să respecte:

 • cerinţele în materie de utilizare, etichetare şi trasabilitate enumerate în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004;
 • bunele practici de fabricaţie definite în Regulamentul (CE) nr. 2023/2006;
 • cerinţele în materie de compoziţie şi privind declaraţiile enumerate în prezentul regulament.

Substanţele autorizate

Numai substanţele enumerate în lista de la anexa I pot fi utilizate intenţionat la fabricarea materialelor şi a obiectelor din plastic. Această listă include:

 • monomeri;
 • aditivi (cu excepţia coloranţilor);
 • auxiliari de producţie a polimerilor (cu excepţia solvenţilor); şi
 • macromolecule obţinute din fermentarea microbiană.

Prin derogare, în anumite condiţii, substanţele care nu sunt prezente în această listă pot fi autorizate.

Cerinţele aplicabile substanţelor

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare pentru substanţele autorizate (a se vedea anexa II), precum şi limitele de migrare (a se vedea anexa I). Aceste limite de migrare corespund cantităţii maxime de substanţe pe care materialele şi obiectele le pot transfera produselor alimentare. Ele sunt exprimate în mg de substanţă pe kg de aliment (mg/kg).

Toate materialele şi obiectele din plastic trebuie să respecte limitele de migrare specifice şi limitele de migrare globale.

Compoziţia fiecărui strat din plastic care alcătuieşte un material sau un obiect trebuie să fie în conformitate cu prezentul regulament. Totuşi, în cazul în care un strat nu intră în contact direct cu produsul alimentar, este posibil:

 • să nu respecte restricţiile şi specificaţiile prezentului regulament (cu excepţia celor prevăzute pentru monomerul clorură de vinil în anexa I);
 • să fie fabricat cu substanţe care nu figurează în lista substanţelor autorizate (totuşi, aceste substanţe nu trebuie să fie mutagene, cancerigene sau toxice pentru reproducere, nici să fie în nanoformă).

Declaraţia de conformitate

Fabricantul stabileşte o declaraţie scrisă, care să conţină informaţiile prevăzute în anexa IV. Informaţiile furnizate permit identificarea materialelor, a obiectelor, a produselor din etapele intermediare de fabricaţie şi a substanţelor. Această declaraţie se reînnoieşte în cazul modificării substanţiale a compoziţiei sau a producţiei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 10/2011

4.2.2011

JO L 12 din 15.1.2011

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 10/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 08.03.2012

Top