Help Print this page 
Title and reference
Comercializarea furajelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Comercializarea furajelor

Regulamentul 767/2009 simplifică procedurile de etichetare şi de comercializare a furajelor. Regulamentul îmbunătăţeşte eficienţa sistemului general, garantând în acelaşi timp un nivel înalt de protecţie a sănătăţii şi a bunăstării animalelor, precum şi a sănătăţii publice. În plus, regulamentul contribuie la informarea adecvată a utilizatorilor cu privire la conţinutul real al alimentelor pe care aceştia le cumpără pentru animalele lor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei.

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte norme pentru comercializarea şi utilizarea furajelor destinate animalelor din care se obţin produse alimentare sau animalelor domestice. Regulamentul prevede, de asemenea, cerinţele în materie de etichetare, ambalare şi prezentare ale acestor produse.

Furaje

Acest regulament se referă la furaje, adică orice substanţă sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucraţi, parţial prelucraţi sau neprelucraţi, destinaţi utilizării, pe cale orală, ca hrană pentru animale.

Regulamentul se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor din domeniul alimentaţiei animale privind:

Comercializare şi utilizare

Furajele trebuie să respecte o serie de cerinţe în materie de siguranţă şi comercializare. Acestea trebuie, în principal:

 • să fie sigure;
 • să nu aibă un efect negativ direct asupra mediului sau asupra bunăstării animalelor;
 • să fie sănătoase, originale, pure, adaptate utilizării prevăzute şi de calitate comercială;
 • să fie etichetate, ambalate şi prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare; şi
 • să respecte dispoziţiile tehnice privind impurităţile şi alţi determinanţi chimici (a se vedea anexa I la regulament).

Furajele nu conţin materii prime a căror comercializare sau utilizare este interzisă sau limitată (a se vedea anexa III la regulament).

Trasabilitatea furajelor trebuie să fie garantată în toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie, prin urmare, să fie în măsură să identifice orice persoană care le-a furnizat un furaj, un animal destinat producţiei de alimente, sau orice substanţă destinată să fie încorporată sau care ar putea să fie încorporată în furaje.

Furajele care sunt comercializate în cadrul Uniunii Europene sau care ar putea fi comercializate pe teritoriul său sunt etichetate sau identificate în mod adecvat pentru a li se facilita trasabilitatea.

În cazul în care un operator din sectorul hranei pentru animale consideră că un furaj nu îndeplineşte cerinţele privind siguranţa furajelor, acesta demarează imediat procedurile de retragere de pe piaţă a furajului în cauză. Operatorul trebuie apoi să informeze în cel mai scurt timp autorităţile competente şi utilizatorii cu privire la acest lucru.

Etichetare şi prezentare

Acest regulament stabileşte dispoziţii generale pentru etichetarea şi prezentarea tuturor furajelor, cum ar fi obligaţia de a indica:

 • tipul furajului;
 • numele şi adresa operatorului din sectorul hranei pentru animale;
 • numărul de referinţă al lotului;
 • greutatea netă;
 • lista aditivilor utilizaţi; şi
 • conţinutul de apă.

Etichetarea şi prezentarea furajului nu trebuie să inducă în eroare utilizatorul în ceea ce priveşte utilizarea preconizată sau caracteristicile acestuia. Informaţiile de etichetare obligatorii trebuie să fie vizibile pe ambalaj, container sau pe o etichetă ataşată la acesta sau pe un document însoţitor al furajului. Aceste informaţii sunt lizibile şi de neşters. Informaţiile sunt exprimate cel puţin în una dintre limbile oficiale ale statului membru sau ale regiunii în care produsul este introdus pe piaţă.

Sunt stabilite cerinţe specifice în materie de etichetare pentru materiile prime pentru furaje, pentru furajele combinate şi pentru furajele „dietetice”. Orice menţiune privind un furaj trebuie să fie justificată.

Etichetarea furajelor pentru animalele domestice trebuie să conţină un număr de telefon destinat clienţilor care doresc să afle mai multe informaţii despre ingredientele utilizate.

Ambalare

Materiile prime pentru furaje şi furaje combinate trebuie comercializate în ambalaje şi containere sigilate.

Cu toate acestea, anumite furaje pot fi comercializate în vrac sau în ambalaje sau containere nesigilate. Derogarea se referă la:

 • materiile prime pentru furaje;
 • amestecurile de grăunţe sau fructe întregi;
 • livrările între producătorii de furaje combinate;
 • furajele combinate livrate de către producător utilizatorului sau unităţilor de ambalare;
 • cantităţile de furaje combinate a căror masă nu depăşeşte 50 de kilograme, destinate utilizatorului final şi care sunt luate direct dintr-un ambalaj sau container sigilat; şi
 • furajele solide pentru lins.

Catalogul comunitar de materii prime pentru furaje

Catalogul comunitar de materii prime pentru furaje este destinat să îmbunătăţească etichetarea materiilor prime şi a furajelor combinate. Pentru fiecare materie primă enumerată, Catalogul conţine următoarele indicaţii:

 • denumirea;
 • numărul de identificare;
 • o descriere (inclusiv informaţii privind procesul de producţie); şi
 • un glosar al definiţiilor.

Codurile comunitare de bune practici privind etichetarea

Părţile interesate sunt, de asemenea, încurajate să creeze coduri comunitare de bune practici în contextul etichetării facultative: unul privind hrana pentru animalele domestice şi unul privind furajele combinate pentru animalele destinate producţiei de alimente.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 767/2009

21.9.2009

-

JO L 229 din 1.9.2009

Modificările şi corectările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 767/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DEROGARE DE LA ACT

Regulamentul (UE) nr. 454/2010 [Jurnalul Oficial L 128 din 27.5.2010]. Hrana pentru animale destinată animalelor domestice etichetată conform Directivei 79/373/CEE şi articolului 16 din Directiva 70/524/CEE poate fi comercializată până la 31 august 2011.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 242/2010 al Comisiei din 19 martie 2010 de întocmire a Catalogului cu materii prime pentru furaje [Jurnalul Oficial L 77 din 24.3.2010].

Ultima actualizare: 01.04.2011

Top