Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aditivi alimentari siguri pentru o protecție ridicată a consumatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Aditivi alimentari siguri pentru o protecție ridicată a consumatorilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 – aditivii alimentari

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul înlocuiește acte anterioare din legislația Uniunii Europene (UE), reunind toate tipurile de aditivi alimentari* într-un singur act legislativ.

Actul prevede liste cu:

aditivii aprobați;

condițiile privind utilizarea și etichetarea acestora.

Actul simplifică procedura pentru autorizarea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Numai aditivii aprobați de UE pot fi vânduți și utilizați în produse alimentare, conform condițiilor menționate.

Pentru a figura pe lista aprobată a UE, un aditiv alimentar trebuie să nu prezinte niciun risc sanitar și să nu inducă în eroare consumatorii. Aditivul trebuie să răspundă unei necesități suficiente care nu poate fi satisfăcută în niciun alt mod.

Aditivul trebuie să aducă beneficii pentru consumatori. Printre acestea se numără:

conservarea calității nutriționale a produselor alimentare;

contribuția la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratarea, ambalarea, transportarea sau depozitarea produselor alimentare;

satisfacerea nevoilor nutriționale speciale.

Condiții specifice se aplică aditivilor îndulcitori sau coloranți.

Aditivii trebuie utilizați în doza minimă necesară pentru obținerea efectului dorit. Acest nivel trebuie să ia în considerare o doză zilnică admisă și nevoile grupurilor speciale de consumatori.

De regulă, aditivii nu se utilizează în produsele alimentare neprelucrate sau în produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, exceptând cazurile prevăzute în mod expres.

Aditivii, indiferent dacă sunt sau nu destinați vânzării către consumatorul final, trebuie să respecte cerințe clare de etichetare, precum precizarea numelui și/sau a numărului E (de exemplu, colorantul galben portocaliu este E 110).

Actul legislativ nu se aplică următoarelor substanțe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt utilizate:

ca adjuvanți tehnologici, adică substanțe utilizate deliberat în prelucrarea materiilor prime;

pentru protecția plantelor și a produselor vegetale;

ca nutrienți și adăugate în produsele alimentare sau

pentru tratarea apei.

CONTEXT

Majoritatea evaluărilor aditivilor datează din anii 1980 și 1990. Aceștia sunt reevaluați în prezent și se preconizează că procesul se va termina până în 2020. În urma acestei reevaluări, Comisia Europeană poate propune modificări ale condițiilor de utilizare curente sau eliminarea unora din lista aprobată.

TERMENI-CHEIE

* Aditivi alimentari: substanțe utilizate în produse alimentare din diverse motive, precum pentru a le îndulci, a le colora sau a le prelungi durata de stabilitate la depozitare. Utilizarea acestora face obiectul normelor UE în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății populației și a consumatorului.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, pp. 16-33)

Modificările succesive aduse anexelor Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 257/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (JO L 80 din 26.3.2010, pp. 19-27)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, pp. 1-295). A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 12.11.2015

Top