Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Serviciul European de Acţiune Externă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Serviciul European de Acţiune Externă

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) sprijină Uniunea Europeană (UE) în relaţiile sale cu restul lumii. Într-adevăr, ca urmare a reformelor instituţionale aduse de Tratatul de la Lisabona, UE are o acţiune externă mai puternică, mai coerentă şi mai bine coordonată.

ACT

Decizia 2010/427/UE Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă.

SINTEZĂ

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) este un organism instituit de Tratatul de la Lisabona în vederea punerii în aplicare a politicii externe a Uniunii Europene (UE).

SEAE se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. SEAE îl sprijină în exercitarea mandatului său, referitor la:

  • conducerea şi pregătirea politicii externe şi de securitate comună (PESC) a UE, inclusiv a politicii europene de securitate şi de apărare comune (PSAC);
  • preşedinţia Consiliului Afaceri Externe;
  • vicepreşedinţia Comisiei în domeniul relaţiilor externe.

SEAE sprijină, de asemenea, Secretariatul General al Consiliului, Comisia şi serviciile diplomatice ale statelor membre, pentru a asigura coerenţa acţiunii externe a UE.

În sfârşit, SEAE sprijină Comisia în pregătirea şi punerea în aplicare a programelor şi a instrumentelor financiare ale acţiunii externe a UE.

O administraţie centrală

Sediul SEAE se află la Bruxelles. Acesta este condus de un secretar general executiv, care îşi exercită funcţiile sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Administraţia centrală a SEAE este organizată în direcţii generale, care includ:

  • domenii de acţiuni tematice şi geografice, care acoperă toate ţările şi regiunile din lume;
  • gestionarea administrativă, securitatea sistemelor de comunicaţii şi informaţii, gestionarea bugetară şi a resurselor umane;
  • gestionarea crizelor şi planificarea, Statul-Major al UE şi Centrul comun de situaţii al UE (SITCEN) pentru derularea PESC.

O reţea de delegaţii

SEAE este format, de asemenea, din delegaţii ale UE în ţările terţe şi în cadrul organizaţiilor internaţionale. Fiecare delegaţie este condusă de un şef de delegaţie, care se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant şi a SEAE. Şeful de delegaţie reprezintă UE în ţara respectivă.

Delegaţiile cooperează şi fac schimb de informaţii cu serviciile diplomatice ale statelor membre ale UE.

Secretarul general executiv al SEAE este responsabil de evaluarea financiară şi administrativă pentru fiecare delegaţie.

See also

  • Site-ul Serviciului European de Acţiune Externă (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 18.10.2010

Top