Help Print this page 
Title and reference
UE - China: parteneri mai apropiaţi, responsabilităţi sporite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

UE - China: parteneri mai apropiaţi, responsabilităţi sporite

Comisia stabileşte orientări pentru consolidarea relaţiilor de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi China. Prezenta comunicare formulează o serie de recomandări în materie de tranziţie democratică, dezvoltare durabilă, comerţ şi cooperare vamală, cooperare internaţională în vederea unui parteneriat mai strâns.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – EU–China: Closer partners, growing responsibilities [COM(2006) 631 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European „UE-China: parteneri mai apropiaţi, responsabilităţi sporite” [COM(2006) 631 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) sprijină dezvoltarea durabilă în China prin consolidarea parteneriatului său pentru reforme politice, economice şi sociale. Într-adevăr, puternica creşterea economică a Chinei a favorizat stabilitatea şi reducerea sărăciei, însă ţara se confruntă în continuare cu provocări importante.

În acest context, cei doi parteneri au decis să îşi reevalueze Acordul comercial şi de cooperare în vederea stabilirii unui parteneriat global, care să acopere toate relaţiile dintre aceştia.

Comisia stabileşte priorităţile de cooperare între parteneri, având în vedere interesele comune şi evoluţia relaţiilor lor.

Sprijinirea tranziţiei politice

UE şi China desfăşoară un dialog politic regulat privind drepturile omului, protecţia minorităţilor şi consolidarea statului de drept. În acest domeniu, partenerii trebuie:

 • să îşi orienteze obiectivele către atingerea unor rezultate concrete;
 • să efectueze o monitorizare a activităţilor lor;
 • să îşi coordoneze acţiunile cu dialogurile bilaterale desfăşurate între China şi statele membre ale UE.

Promovarea eficienţei energetice şi protecţia mediului

China şi UE sunt doi dintre actorii de prim-rang pe pieţele mondiale de energie. Cooperarea lor se desfăşoară într-un context de creştere a cererii în materie de energie. Aceasta urmăreşte, în special:

 • îmbunătăţirea transparenţei şi a mediului de reglementare din sectorul energetic;
 • schimburile de tehnici şi informaţii pentru gestionarea eficientă a resurselor şi dezvoltarea energiilor regenerabile;
 • încurajarea investiţiilor şi deschiderea privind achiziţiile publice;
 • promovarea punerii în aplicare a standardelor internaţionale.

Pe baza Declaraţiei comune (EN) (FR) din 2005, UE asistă China în domeniile prevenirii poluării, protecţiei biodiversităţii, combaterii defrişărilor, gestionării durabile a pescuitului, a resurselor de apă şi a materiilor prime.

Prezenta declaraţie deschide, de asemenea, calea către o cooperare mai strânsă în materie de combatere a schimbărilor climatice, în special pentru a răspunde cerinţelor Protocolului de la Kyoto.

Echilibrarea dezvoltării economice şi sociale

UE propune extinderea dialogului politic la domeniile standardelor pentru muncă decentă, sănătăţii şi îmbătrânirii populaţiei.

În mod similar, China trebuie să îşi reformeze modelul de creştere, în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii puterii de cumpărare a populaţiei. Partenerii cooperează pentru definirea şi punerea în aplicare a unor politici monetare şi fiscale echilibrate.

Îmbunătăţirea relaţiilor economice şi comerciale

UE este cel mai mare partener comercial al Chinei. Importurile sale reprezintă peste 19 % din comerţul exterior al Chinei. Mai mult, piaţa chineză în expansiune reprezintă o piaţă de desfacere majoră pentru întreprinderile europene.

Respectându-şi angajamentele luate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) (EN) (ES) (FR), partenerii trebuie, în special:

 • să încurajeze deschiderea pieţei chineze pentru investiţii şi exporturi;
 • să definească norme comerciale echitabile, în special pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi respectarea standardelor de muncă decentă;
 • să soluţioneze diferendele comerciale prin dialog sau prin mecanismele de protecţie comercială şi ale sistemului de soluţionare a conflictelor al OMC.

Consolidarea cooperării sectoriale

Este necesară o cooperare mai bine canalizată în domeniile:

 • cooperării ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv pentru participarea cercetătorilor la programele şi proiectele de cercetare ale partenerilor;
 • imigraţiei, pentru stabilirea unui cadru juridic privind schimburile de informaţii şi readmisia, dar şi în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate şi lupta împotriva terorismului;
 • schimburilor culturale, prin sprijinirea relaţiilor între societăţile civile;
 • educaţiei, prin intermediul programelor de schimb de studenţi şi a interacţiunii dintre universităţi.

Încurajarea securităţii şi a cooperării internaţionale

UE şi China au un interes comun în desfăşurarea unui dialog structurat privind pacea şi securitatea în anumite regiuni ale lumii, în special în Asia de Est, unde China este un actor-cheie. De asemenea, UE sprijină dialogul dintre China şi Taiwan în vederea promovării stabilităţii în regiune.

Cooperarea vizează, de asemenea, transparenţa cheltuielilor militare, neproliferarea nucleară şi eliminarea treptată a embargoului european privind armele.

În sfârşit, partenerii trebuie să se coordoneze pentru desfăşurarea acţiunilor internaţionale de asistenţă pentru dezvoltare, în special pentru dezvoltarea durabilă, pacea şi stabilitatea în Africa.

Ultima actualizare: 01.09.2011

Top