Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite: asistenţă pentru dezvoltare şi ajutor umanitar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Parteneriat cu Organizaţia Naţiunilor Unite: asistenţă pentru dezvoltare şi ajutor umanitar

Prezenta comunicare vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană (UE) şi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în materie de dezvoltare şi afaceri umanitare. În acest sens, Comisia consideră că este necesară o coordonare mai strânsă pentru a se atinge obiectivele stabilite la nivel internaţional, în primul rând combaterea sărăciei.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 30 May 2001 – Building an effective partnership with the United Nations in the fields of Development and Humanitarian Affairs [COM(2001) 231 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 30 mai 2001: „Crearea unui parteneriat eficient cu Organizaţia Naţiunilor Unite în domeniul dezvoltării şi al afacerilor umanitare” [COM(2001) 231 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) şi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) desfăşoară acţiuni comune pe plan mondial. Cooperarea lor cuprinde majoritatea domeniilor politicii externe a UE precum şi ansamblul domeniilor prevăzute de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (EN) (ES) (FR) (pace, securitate, drepturile omului, afaceri economice şi sociale, dezvoltare, ajutor umanitar şi politica comercială). În plus, UE este unul dintre principalii finanţatori ai agenţiilor, fondurilor şi programelor specializate ale ONU.

Prezenta comunicare analizează mijloacele de consolidare a parteneriatului lor în domeniile ajutorului umanitar şi al asistenţei pentru dezvoltare, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Îmbunătăţirea cooperării: priorităţile

Partenerii îşi pot adapta cadrul de cooperare prin intermediul:

  • examinării posibilităţilor de cooperare între UE şi ONU, prin dezvoltarea de instrumente de programare multianuale naţionale în domeniul politicii externe comunitare;
  • reformării Regulamentului financiar al UE, în vederea unei mai mari flexibilităţi de participare la activităţile ONU;
  • renegocierii Acordului cadru (EN) (FR) între UE şi ONU privind gestionarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor ONU.

În plus, comunicarea recomandă sporirea reprezentării UE şi a apărării intereselor sale în cadrul ONU. Astfel, este necesară intensificarea dialogului politic cu agenţiile, fondurile şi programele ONU, precum şi îmbunătăţirea participării UE la sistemul de guvernanţă multilaterală.

Cooperarea operaţională: recomandări

UE, ONU şi partenerii săi desfăşoară operaţiuni comune în domeniul ajutorului umanitar şi al asistenţei pentru dezvoltare. Această cooperare poate fi îmbunătăţită prin respectarea a două principii fundamentale:

  • diviziunea sarcinilor trebuie efectuată pe baza valorii adăugate sau a avantajului comparativ oferit de fiecare partener;
  • activităţile de asistenţă pentru dezvoltare trebuie să se concentreze pe combaterea sărăciei.

În plus, coordonarea finanţatorilor, precum şi coordonarea internă din cadrul ONU şi planificarea strategică a operaţiunilor în funcţie de obiectivele comune, trebuie îmbunătăţite.

În ceea ce priveşte organizaţiile partenere ale ONU, Comisia recomandă:

  • sprijinirea organizaţiilor al căror mandat corespunde priorităţilor politice europene şi consolidarea dialogului politic şi a schimburilor cu aceste organizaţii;
  • acordarea unei priorităţi programărilor financiare multianuale şi coordonarea finanţărilor provenind de la diferiţi finanţatori, precum şi combaterea fraudei financiare.

Ultima actualizare: 09.09.2011

Top