Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală

Această decizie asigură protecţia eficace şi adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ, ţinând seama de diferenţele dintre sistemele juridice naţionale, şi stabileşte un cadru multilateral de reglementări minime care să ajute la combaterea contrafacerii.

ACT

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, referitor la domeniile de competenţa sa, a acordurilor obţinute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994).

Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS).

SINTEZĂ

Principiile sale de bază sunt cele ale tratamentului naţional şi ale clauzei naţiunii celei mai favorizate. Astfel, membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) trebuie să acorde resortisanţilor celorlalte ţări membre un tratament cu nimic mai puţin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor lor resortisanţi. Mai mult, orice avantaj acordat de o ţară membră resortisanţilor unei alte ţări membre trebuie să fie acordat imediat şi necondiţionat resortisanţilor tuturor celorlalte ţări membre, chiar dacă acest tratament este mai favorabil decât cel acordat propriilor resortisanţi.

Norme privind disponibilitatea, domeniul de aplicare şi utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală

Acordul are ca obiectiv să garanteze că se aplică norme adecvate de protecţie a proprietăţii intelectuale în toate ţările membre, pe baza obligaţiilor de bază enunţate de OMPI (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale) în diferitele convenţii privind drepturile de proprietate intelectuală (Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, Convenţia de la Roma pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune şi Tratatul de la Washington privind proprietatea intelectuală în domeniul circuitelor integrate). Sunt introduse numeroase norme noi sau mai riguroase în domeniile care nu sunt reglementate de convenţiile existente sau în cazurile în care convenţiile existente sunt neadecvate.

În ceea ce priveşte drepturile de autor, membrii OMC trebuie să respecte dispoziţiile de bază ale Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice. Programele pentru computer vor fi de acum înainte protejate ca opere literare. În ceea ce priveşte drepturile de închiriere, autorii programelor pentru computer şi producătorii de înregistrări sonore pot autoriza sau interzice închirierea în scopuri comerciale a lucrărilor lor către public. Un drept exclusiv similar se aplică în cazul operelor cinematografice.

În ceea ce priveşte mărcile comerciale, acordul specifică tipurile de semne care pot beneficia de protecţie ca mărci comerciale, precum şi drepturile minime conferite titularului lor. De asemenea, acordul precizează cerinţele referitoare la utilizarea mărcilor comerciale, la durata protecţiei, la acordarea licenţelor şi la atribuirea mărcilor comerciale.

În ceea ce priveşte indicaţiile geografice, membrii OMC trebuie să asigure mijloacele pentru a preveni utilizarea oricărei indicaţii care ar putea induce în eroare publicul cu privire la originea unui produs şi orice utilizare care ar constitui un act de concurenţă neloială. Acordul a prevăzut şi o protecţie suplimentară a indicaţiilor geografice pentru vinuri şi băuturi spirtoase, chiar şi în cazul în care nu există riscuri de a induce în eroare consumatorii.

În temeiul acestui acord, desenele şi modelele industriale sunt protejate timp de 10 ani. Titularii lor au dreptul de a împiedica fabricarea, vânzarea sau importul de articole care încorporează un desen sau un model care este o copie a designului protejat.

În ceea ce priveşte brevetele, membrii OMC au obligaţia generală de a respecta dispoziţiile fundamentale ale Convenţiei de la Paris din 1967. În plus, Acordul TRIPS stipulează că toate invenţiile trebuie să poată fi protejate printr-un brevet pe o perioadă de 20 de ani. Anumite invenţii pot fi considerate nebrevetabile dacă exploatarea lor este interzisă din motive de ordine publică sau de moralitate. Alte excluderi autorizate sunt legate de metodele de diagnosticare, terapeutice şi chirurgicale pentru tratamentul oamenilor şi animalelor, precum şi al plantelor şi animalelor (altele decât microorganismele) şi de procedeele esenţial biologice pentru obţinerea de plante sau animale (altele decât procedeele nebiologice şi microbiologice). Totuşi, membrii trebuie să prevadă protecţia soiurilor de plante fie prin brevete, fie printr-un sistem sui generis.

În ceea ce priveşte topografiile circuitelor integrate, membrii OMC trebuie să prevadă protecţia lor în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de la Washington privind proprietatea intelectuală în domeniul circuitelor integrate. Acordul TRIPS prevede şi un număr de alte dispoziţii, în special cu privire la durata protecţiei.

Potrivit acordului, secretele comerciale şi cunoştinţele tehnice care au valoare comercială trebuie protejate împotriva abuzului de încredere şi împotriva oricărui act care contravine practicilor loiale în domeniul comercial. Pe de altă parte, practicile anticoncurenţiale în ceea ce priveşte licenţele contractuale pot face obiectul unor măsuri din partea membrilor de prevenire şi/sau verificare a acestor practici.

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Legislaţiile ţărilor membre ale OMC trebuie să includă proceduri prin care să se garanteze că drepturile de proprietate intelectuală sunt respectate atât de titularii străini de drept, cât şi de proprii lor resortisanţi. Aceste proceduri trebuie să permită o acţiune eficace împotriva oricărui act de încălcare a acestor drepturi. Ele trebuie să fie corecte şi echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare ori să presupună termene nerezonabile. Deciziile administrative finale pot fi revizuite de o autoritate judiciară.

Acordul face precizări cu privire la probe, la acţiunile în încetare, la despăgubiri, la măsuri provizorii şi la alte căi de atac.

Perioadă de tranziţie

Pentru punerea în aplicare a acestui acord, ţările dezvoltate au la dispoziţie o perioadă de un an pentru a-şi adapta legislaţia şi practicile la dispoziţiile acordului. Această perioadă se prelungeşte la 5 ani pentru ţările în curs de dezvoltare şi ţările aflate în proces de transformare de la o economie de comandă la o economie de piaţă şi la 11 ani pentru ţările cel mai puţin dezvoltate.

Cadru instituţional

Acordul a creat un Consiliu privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală. Acest consiliu este responsabil de monitorizarea funcţionării acordului, de controlarea respectării de către membrii săi a obligaţiilor care le revin şi de facilitarea consultărilor între membri.

Soluţionarea diferendelor în materie de proprietate intelectuală este reglementată de procedurile de soluţionare a litigiilor adoptate în urma negocierilor Rundei Uruguay.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 94/800/CE

22.12.1994

-

JO L 336 din 23.12.1994

Ultima actualizare: 18.05.2011

Top