Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturile copiilor și conflictele armate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Drepturile copiilor și conflictele armate

SINTEZĂ PRIVIND:

Orientările UE privind copiii și conflictele armate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ORIENTĂRI?

Acestea impun Uniunii Europene (UE) să abordeze impacturile conflictelor armate asupra copiilor pe termen scurt, mediu și lung.

Orientările urmăresc să determine guvernele și organizațiile din întreaga lume să aplice dreptul umanitar și drepturile omului care protejează copiii împotriva efectelor conflictelor armate.

De asemenea, orientările au scopul de a opri recrutarea copiilor în rândul forțelor armate și impunitatea pentru autorii de crime împotriva copiilor.

ASPECTE-CHEIE

Grupul de lucru pentru drepturile omului al Consiliului (COHOM), alături de alte părți relevante, stabilește unde este nevoie de asistență pe baza rapoartelor primite de la șefii de misiune ai UE, de la comandanții militari ai UE și de la reprezentanții speciali ai UE, pe baza rapoartelor și a recomandărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU) și pe baza informațiilor primite din partea Comisiei Europene cu privire la proiectele finanțate de UE vizând copiii și conflictele armate (și consecințele acestora).

Pentru a promova și a proteja copiii afectați de conflicte armate, UE utilizează anumite instrumente în relațiile sale cu țările din afara UE, cum ar fi inițiativele diplomatice, dialogul politic, cooperarea multilaterală, formarea în domeniul protecției copilului și gestionarea crizelor.

Strategia revizuită a UE de punere în aplicare pune în practică aceste orientări.

UE a investit în consolidarea capacității sale privind protecția copilului, cum ar fi prin inițiativa comună din 2014 împreună cu Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Set de instrumente privind drepturile copilului: integrarea drepturilor copilului în cooperarea pentru dezvoltare. De asemenea, UE sprijină și contribuie la campania „Copii, nu soldați” , înființată în 2014 cu scopul de a pune capăt recrutării și utilizării copiilor în conflicte până în 2016.

CONTEXT

Potrivit UNICEF, unu din 10 copii din lume trăiește în zone afectate de conflicte armate, fapt ce le pune în pericol supraviețuirea, dezvoltarea și oportunitățile în viață. S-au formulat legi internaționale pentru abordarea acestei probleme, inclusiv Convenția privind drepturile copilului (CDC), al cărei protocol facultativ urmărește contracararea situațiilor în care copiii sunt afectați de conflicte armate.

UE și țările sale membre urmăresc să ia în considerare acțiunile altor organisme, cum ar fi Reprezentantul Special al Secretarului General ONU pentru copii și conflictele armate și Grupul de lucru pentru copii și conflictele armate al Consiliului de Securitate și să își coordoneze propriile acțiuni cu acestea, în vederea maximizării impactului acestora. Anexa la aceste orientări enumeră și alte norme și standarde relevante în domeniul drepturilor omului, precum și dreptul umanitar care orientează acțiunile UE de protejare a copiilor afectați de conflicte armate.

ACT

Actualizare a Orientărilor UE privind copiii și conflictele armate. Consiliul Afaceri Generale din 16 iunie 2008

Data ultimei actualizări: 25.09.2015

Top