Help Print this page 
Title and reference
Sistemul de control al pescuitului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sistemul de control al pescuitului

Noul sistem european de control al pescuitului vizează asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) de la un capăt la altul al lanţului de producţie, adică de la nava de pescuit până la comerciant. Controalele în largul mării se vor efectua în continuare, dar vor fi intensificate în porturi, în timpul transportului, în uzinele de prelucrare, în pieţe etc., pentru a se verifica dacă peştele a fost prins în mod legal.

Sistemul de control se aplică tuturor activităţilor de pescuit din apele comunitare, precum şi activităţilor de pescuit desfăşurate de navele comunitare şi de resortisanţii Uniunii Europene, în apele comunitare şi în apele ţărilor terţe. Sistemul de control se aplică, de asemenea, prelucrării şi comercializării produselor pescăreşti, pescuitului sportiv din stocuri sensibile şi acvaculturii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

SINTEZĂ

Restructurarea sistemului comunitar de control al pescuitului a modernizat sistemul comunitar de control, inspecţie şi punere în aplicare a măsurilor politicii comune din domeniul pescuitului (PCP) pe întreg parcursul lanţului de comercializare. În general, toate aspectele legate de controlul şi monitorizarea activităţilor de pescuit au fost eficientizate.

Controlul şi monitorizarea activităţilor de pescuit

Statele membre trebuie să efectueze inspecţii pe întreg parcursul lanţului de producţie a produselor pescăreşti, în special la debarcare, prelucrare, transport şi comercializare. Utilizarea tehnologiilor de inspecţie moderne, precum sistemul de monitorizare a navelor prin satelit (SMN), jurnalele de bord electronice şi transmiterea electronică a informaţiilor privind capturile a fost extinsă. Colectarea, prelucrarea şi analizarea datelor privind activităţile de pescuit au fost considerabil îmbunătăţite. A fost introdus un sistem de cântărire sistematică a capturilor. Noul sistem de trasabilitate a produselor pescăreşti va permite monitorizarea tuturor acestor produse, de pe nava de pescuit până la comerciant.

Măsuri noi, cum ar fi analiza riscurilor, bazată în mare măsură pe verificări încrucişate, sistematice şi complete a tuturor datelor relevante, care vizează concentrarea activităţilor de control acolo unde riscul unor comportamente ilegale este cel mai ridicat, vor spori eficienţa controalelor.

Printre alte domenii noi incluse în regulament se numără monitorizarea de către statele membre a anumitor criterii de gestionare a flotelor, cum ar fi capacitatea de pescuit şi puterea motorului. Sunt prevăzute standarde generale pentru măsurile de control specifice privind planurile plurianuale şi de redresare, zonele în care pescuitul este restricţionat şi cantităţile de peşte aruncate înapoi în mare. Sunt stabilite, de asemenea, principiile unui nou sistem de observatori însărcinaţi cu controlul.

Competenţe în materie de inspecţie

Regulamentul extinde competenţele în materie de inspecţie ale Comisiei. De acum încolo, Comisia poate, în anumite condiţii, să efectueze inspecţii independente fără a notifica în prealabil statul membru vizat.

Sancţiuni

Regulamentul introduce sancţiuni disuasive a căror valoare este stabilită în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE) în funcţie de valoarea produselor pescăreşti obţinute prin comiterea unei încălcări grave a prevederilor legislative. Regulamentul prevede un sistem de puncte de penalizare în cazul încălcărilor grave comise de deţinătorii permiselor de pescuit şi de căpitanii navelor de pescuit, cărora li se va retrage în mod automat, în ultimă instanţă şi în urma mai multor suspendări, permisul de pescuit atunci când comit un anumit număr de încălcări grave. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri vizând statele membre care nu se conformează normelor PCP şi aduc astfel atingere stocurilor piscicole. Este vorba, în principal, despre posibilitatea suspendării sau reducerii ajutorului financiar din partea UE, despre închiderea zonelor piscicole şi deducerea cotelor.

Cooperarea între statele membre

Regulamentul stabileşte un sistem de asistenţă reciprocă şi de schimb sistematic de informaţii privind controalele între statele membre. Regulamentul propune, de asemenea, o nouă abordare a gestionării şi comunicării datelor privind controalele prin intermediul unor site-uri securizate, de la nivel naţional, care îi asigură Comisiei un acces direct de la distanţă.

Autoritatea de coordonare

Regulamentul extinde competenţele Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului, astfel încât aceasta să poate furniza o asistenţă mai concretă în cadrul punerii în aplicare uniforme a noului sistem de control. Pentru a face faţă unui risc grav la adresa PCP, Agenţia poate, de asemenea, dacă este cazul, să instituie o unitate de urgenţă.

În cadrul PCP, controlul şi punerea în aplicare sunt de competenţa exclusivă a statelor membre. Noul regulament reafirmă totodată rolurile distincte ale Comisiei şi ale statelor membre, pentru a evita ca acţiunile acestora să se suprapună şi a asigura că Comisia îşi concentrează eforturile pe activitatea sa principală de control şi verificare a aplicării normelor PCP de către statele membre. Noul regulament înlocuieşte cadrul juridic existent stabilit prin Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

1.1.2010

-

JO L 343 din 22.12.2009

ACTE CONEXE

Programul specific de control şi inspecţie

Decizia 2010/210/UE a Comisiei din 6 aprilie 2010 de modificare a Deciziei 2009/296/CE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind refacerea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană [Jurnalul Oficial L 89 din 9.4.2010].

Ultima actualizare: 19.05.2010

Top