Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

Pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) reprezintă o ameninţare la adresa exploatării durabile a resurselor acvatice vii. Acesta pune în pericol însuşi temeiul care stă la baza politicii comune în domeniul pescuitului şi atenuează eforturile făcute la nivel internaţional pentru o mai bună administrare a oceanelor.

Pentru a combate acest fenomen foarte lucrativ, regulamentul prevede limitarea accesului pe piaţa Uniunii Europene (UE) exclusiv pentru acele produse pescăreşti certificate şi conforme cu reglementările, o mai bună supraveghere a activităţilor pe mare, identificarea operatorilor INN, îmbunătăţirea punerii în practică a legislaţiei din domeniul pescuitului şi o mai bună aplicare a sancţiunilor în cazul încălcării acesteia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 şi (CE) nr. 1447/1999.

SINTEZĂ

Acest regulament instituie un sistem comunitar de prevenire, descurajare şi eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) în apele comunitare şi internaţionale. Eficienţa sistemului se bazează pe măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară.

Nave de pescuit care practică pescuitul INN

O navă de pescuită este presupusă a fi implicată în activităţi de pescuit INN în cazul în care:

 • nu deţine un permis de pescuit valabil;
 • nu raportează sau nu înregistrează datele referitoare la capturi;
 • pescuieşte într-o zonă interzisă;
 • pescuieşte specii neautorizate;
 • utilizează unelte de pescuit interzise sau neconforme;
 • îşi falsifică sau îşi ascunde identitatea;
 • falsifică sau ascunde probe legate de o investigaţie;
 • obstrucţionează activitatea inspectorilor;
 • îmbarcă, transbordă sau debarcă peşte sub dimensiunile regulamentare;
 • participă la operaţiuni alături de nave care se află pe lista navelor INN;
 • desfăşoară activităţi de pescuit în zona unei organizaţii regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) fără a respecta măsurile de conservare şi de gestionare ale acesteia şi arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizaţia respectivă sau nu cooperează cu aceasta;
 • este o navă apatridă.

Porturi desemnate

Accesul navelor din ţările terţe este permis exclusiv în facilităţile din porturile desemnate de statele membre ale Uniunii Europene (UE). Operaţiunile de transbordare între navele ţărilor terţe şi navele UE sunt interzise pe mare şi nu pot avea loc decât în porturile desemnate.

Inspecţii în port

Statul membru pe teritoriul căruia se află portul este responsabil cu controlul produselor pescăreşti importate în UE. Prin aceste controale se face dovada faptului că produsele în cauză sunt legale şi că vasul este în regulă, adică deţine licenţele şi permisele necesare şi respectă cotele de pescuit.

Certificatele de captură

Certificatul de captură garantează faptul că produsele importate în UE nu provin din pescuitul INN. Aceste certificate se eliberează de către statul de pavilion. Certificatele însoţesc produsele pescăreşti pe tot parcursul liniei de distribuţie, pentru a facilita controalele.

Lista navelor de pescuit INN şi lista ţărilor terţe necooperante

Comisia întocmeşte două liste negre. Prima listă cuprinde navele care practică pescuitul INN, iar a doua statele care tolerează acest lucru. În ambele cazuri, procedurile privind întocmirea listelor prevăd măsuri de salvgardare şi căi de atac pentru a garanta un tratament echitabil al navelor şi statelor în cauză.

Sancţiuni

Statele membre aplică sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive persoanelor fizice sau juridice implicate în activităţi de pescuit INN. În cazul încălcării reglementărilor se prevede o sancţiune maximă echivalentă cu cel puţin de cinci ori valoarea produselor pescăreşti astfel obţinute. În cazul unor încălcări repetate pe parcursul unei perioade de cinci ani, statele membre impun o sancţiune maximă echivalentă cu cel puţin de opt ori valoarea produselor pescăreşti astfel obţinute.

Asistenţa reciprocă

Combaterea pescuitului INN necesită consolidarea cooperării între autorităţile administrative din statele membre, precum şi între autorităţile administrative din ţările terţe şi Comisie.

Comisia instituie sistemul de informaţii privind pescuitul INN pentru a ajuta autorităţile administrative să prevină acest tip de activităţi şi pentru a facilita anchetele şi urmărirea contravenienţilor.

Context

Acest regulament reprezintă (alături de comunicarea care îl însoţeşte) una dintre primele etape către o politică maritimă integrată. Regulamentul se înscrie în cadrul planului de acţiune al Comunităţii privind combaterea pescuitului INN adoptat în 2002 şi se aliniază acţiunilor întreprinse la nivel internaţional (FAO, ORGP) pentru prevenirea, descurajarea şi eradicarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

29.10.2008

-

JO L 286 din 29.10.2008

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexa I – Lista produselor excluse din definiţia produselor pescăreşti Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 [Jurnalul Oficial L 280 din 27.10.2009];

Regulamentul (UE) nr. 86/2010 [Jurnalul Oficial L 26 din 30.1.2010];

Regulamentul (UE) nr. 202/2011 [Jurnalul Oficial L 57 din 2.3.2011].

ACTE CONEXE

Norme de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat [Jurnalul Oficial L 280 din 27.10.2009].

Autorizaţii de pescuit

Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizaţiile pentru activităţile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi accesul navelor ţărilor terţe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 şi (CE) nr. 1627/94 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 [Jurnalul Oficial L 286 din 29.10.2008].

Nave care practică activităţi de combatere a pescuitului INN

Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei din 28 mai 2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activităţi de pescuit ilicite, nedeclarate şi nereglementate [Jurnalul Oficial L 131 din 29.5.2010].

Autorităţi competente pentru certificatele de captură

Lista statelor membre şi a autorităţilor competente menţionate la articolul 15 alineatul (2), articolul 17 alineatul (8) şi articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului [Jurnalul Oficial C 320 din 24.12.2009].

Porturi desemnate

Lista porturilor din statele membre ale Uniunii Europene în care sunt permise operaţiunile de debarcare şi transbordare a produselor pescăreşti şi accesul la servicii portuare pentru nave de pescuit ale unor ţări terţe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului [Jurnalul Oficial C 320 din 24.12.2009].

See also

Ultima actualizare: 20.04.2011

Top