Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecţia ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva pescuitului de fund

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protecţia ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva pescuitului de fund

Acest regulament vizează eliminarea practicilor de pescuit distrugătoare, care ameninţă ecosistemele marine vulnerabile din marea liberă, prin adoptarea unor măsuri care se înscriu în cadrul recomandărilor Adunării Generale a Naţiunilor Unite. Regulamentul se aplică navelor comunitare care operează în marea liberă în zone nereglementate de o organizaţie regională de gestionare a pescuitului (ORGP) şi care necesită prin urmare o reglementare din partea statului de pavilion.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecţia ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund.

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare al acestui regulament vizează navele de pescuit comunitare care utilizează unelte de pescuit de fund * pentru activităţile lor în marea liberă. Navele care îşi desfăşoară activitatea în zone care ţin de o organizaţie regională de gestionare a pescuitului (ORGP) nu intră sub incidenţa acestui regulament. Acelaşi lucru este valabil pentru navele care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă în care o ORGP este în curs de înfiinţare şi în care au fost adoptate măsuri interimare de protecţie a mediului marin.

Pentru a-şi exercita activitatea cu unelte de pescuit de fund în marea liberă, navele comunitare trebuie să obţină un permis de pescuit special. Cererile pentru eliberarea permiselor de pescuit speciale sunt însoţite de un plan de pescuit detaliat, care prezintă:

  • zona de desfăşurare a activităţilor;
  • speciile vizate;
  • tipul şi condiţiile de utilizare a uneltelor de pescuit de fund folosite;
  • dacă este necesar, cartografia fundului mării în care va fi practicat pescuitul.

Permisul este eliberat de către autoritatea competentă din statul de pavilion, care realizează în prealabil o evaluare a efectelor potenţiale ale pescuitului. Acest studiu se bazează pe informaţii ştiinţifice şi tehnice privind localizarea ecosistemelor marine vulnerabile * în zona de activitate definită în planul de pescuit. Studiul trebuie să demonstreze că activităţile de pescuit nu au efecte nocive semnificative * asupra ecosistemelor în cauză.

Orice modificare a planului de pescuit trebuie notificată autorităţii competente, care examinează dacă modificările în cauză riscă să pună în pericol zone în care se găsesc sau s-ar putea găsi ecosisteme marine vulnerabile. Autoritatea competentă a statului membru de pavilion recurge la retragerea permisului de pescuit special în cazul navelor care nu respectă planul de pescuit prevăzut.

Principiul precauţiei se aplică atunci când autoritatea competentă nu dispune de informaţii ştiinţifice fiabile privind o anumită zonă. În acest caz, utilizarea uneltelor de pescuit de fund este interzisă. Activităţile de pescuit de fund nu sunt autorizate decât atunci când nu există riscul să dăuneze ecosistemelor marine vulnerabile.

În cazul în care o navă face o descoperire neprevăzută a unui ecosistem marin vulnerabil, aceasta trebuie să părăsească locaţia şi să renunţe imediat la activităţile de pescuit. Nava nu este autorizată să îşi reia activităţile decât într-o zonă prevăzută în planul său de pescuit situată la o distanţă minimă de cinci mile marine de locul în care a fost făcută descoperirea. În cel mai scurt timp, nava trebuie să notifice descoperirea autorităţilor competente, furnizându-le informaţiile necesare (natura, starea, ora etc. la care a fost făcută descoperirea).

Statele membre recurg la închiderea zonelor pentru pescuitul cu unelte de fund atunci când informaţii ştiinţifice atestă existenţa sigură sau probabilă a unor ecosisteme marine vulnerabile în regiunea deschisă pescuitului. Statele membre informează Comisia cu privire la acest lucru; Comisia are, la rândul ei, sarcina de a comunica notificarea tuturor statelor membre.

În cazul unei defecţiuni a sistemului de monitorizare a navelor prin satelit (SMN) instalat la bordul unei nave de pescuit, comandantul acesteia are obligaţia să raporteze la fiecare două ore poziţia sa geografică centrului de supraveghere a pescuitului (CSP) din statul membru de pavilion. Nava nu este autorizată să iasă din nou în larg decât după ce autoritatea competentă constată că SMN-ul este din nou în stare perfectă de funcţionare.

Activităţile navelor care au primit un permis de pescuit special sunt supravegheate de observatori pe întreaga durată de executare a planului de pescuit. În timpul perioadei de observare, aceştia trebuie să strângă informaţii privind capturile, modificările planului de pescuit, descoperirea unor ecosisteme marine vulnerabile, precum şi adâncimea la care sunt instalate uneltele de pescuit de fund. În maximum douăzeci de zile de la încheierea misiunii, observatorii prezintă un raport autorităţilor competente din statul membru în cauză. O copie a raportului este apoi trimisă Comisiei.

Context

Acest regulament se înscrie în politica comună în domeniul pescuitului şi în politica în materie de mediu a Uniunii, deoarece stabileşte normele care vor permite prevenirea şi eliminarea efectelor nocive ale anumitor practici de pescuit asupra mediului marin.

Regulamentul pune în aplicare recomandările formulate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (Rezoluţia 61/105 (EN) (ES) (FR) din 8 decembrie 2006) privind adoptarea unor măsuri menite să elimine practicile distructive de pescuit.

Termeni-cheie ai actului

  • Unelte de fund: unelte instalate pe durata obişnuită a operaţiunilor de pescuit în contact cu fundul mării, inclusiv traule de fund, drage, setci de fund, paragate de fund, vintire şi capcane.
  • Ecosistem marin: complexul dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională;
  • Ecosistem marin vulnerabil: orice ecosistem marin a cărui integritate este ameninţată de efecte nocive semnificative cauzate de contactul fizic cu uneltele de fund pe durata obişnuită a operaţiunilor de pescuit, care include, inter alia, recifele, munţii submarini, izvoarele hidrotermale, coralii de apă rece sau bancurile de bureţi de apă rece. Ecosistemele cele mai vulnerabile sunt cele care pot fi uşor afectate şi care, în plus, necesită mult timp pentru refacere sau care nu mai pot fi refăcute.
  • Efecte nocive semnificative: efectele care compromit integritatea ecosistemului într-un mod care nu permite populaţiilor afectate să fie înlocuite şi care degradează productivitatea naturală pe termen lung a habitatelor sau care cauzează o pierdere semnificativă, mai mult decât temporară, a diversităţii speciilor, a habitatului sau a tipurilor de comunităţi.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 734/2008

31.7.2008

-

JO L 201 din 30.7.2008

Ultima actualizare: 08.09.2008

Top