Help Print this page 
Title and reference
Definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii

Definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii este actualizată pentru a lua în considerare evoluţiile economice. Definirea întreprinderilor în funcţie de numărul de angajaţi şi de cifra de afaceri sau de activele totale este esenţială pentru identificarea afacerilor care pot beneficia de programele şi de politicile Uniunii Europene (UE) concepute în mod special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

ACT

Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises [Official Journal L 124 of 20.5.2003] (Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii).

SINTEZĂ

Definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii este actualizată pentru a lua în considerare evoluţiile economice de după 1996 (inflaţia şi creşterea productivităţii) şi experienţele practice avute.

Astfel, noua definiţie descrie întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) şi noţiunea de microîntreprindere. Ea întăreşte eficienţa programelor şi a politicilor comunitare concepute pentru aceste categorii de întreprinderi. Scopul este acela de a garanta că întreprinderile a căror putere economică o depăşeşte pe cea a IMM-urilor nu beneficiază de mecanismele de sprijin destinate în mod special IMM-urilor.

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite în funcţie de numărul de angajaţi şi de cifra de afaceri sau de activele totale anuale.

O întreprindere mijlocie este definită ca o întreprindere care angajează mai puţin de 250 de persoane şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane EUR sau ale cărei active totale anuale nu depăşesc 43 milioane EUR.

O întreprindere mică este definită ca o întreprindere care angajează mai puţin de 50 de persoane şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale nu depăşesc 10 milioane EUR.

O microîntreprindere este definită ca o întreprindere care angajează mai puţin de 10 persoane şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale nu depăşesc 2 milioane EUR.

Întreprinderi autonome, partenere şi legate

Noua definiţie a unei IMM clarifică tipologia întreprinderilor. Aceasta distinge între trei categorii de întreprinderi, în funcţie de tipul de relaţie pe care o au cu alte întreprinderi în termeni de procentaj deţinut din capitalul social, drepturi de vot sau alte drepturi de a exercita o influenţă dominantă:

  • întreprinderi autonome;
  • întreprinderi partenere;
  • întreprinderi legate.

Întreprinderile autonome sunt de departe cele mai frecvente. Acestea includ toate întreprinderile care nu sunt incluse în una dintre celelalte două categorii (partenere sau legate). O întreprindere este autonomă dacă:

  • deţine mai puţin de 25 % din capitalul social al unei alte întreprinderi;
  • nu este deţinută în procent de 25 % sau mai mult de o întreprindere sau de un organism public sau de un parteneriat dintre mai mute întreprinderi legate sau organisme publice, cu câteva excepţii;
  • nu întocmeşte conturi consolidate şi nu este inclusă în conturile unei întreprinderi care ţine conturi consolidate, nefiind astfel o întreprindere legată.

O întreprindere poate fi considerată în continuare autonomă, chiar dacă plafonul de 25 % este atins sau depăşit, dacă există anumite categorii de investitori care joacă un rol pozitiv în înfiinţarea sau în finanţarea afacerii, cum sunt „investitorii providenţiali”.

Întreprinderi partenere: Acest tip de relaţie se referă la situaţia în care se realizează parteneriate financiare majore cu alte întreprinderi, fără ca una dintre întreprinderi să exercite un control efectiv direct sau indirect asupra celeilalte. Partenere sunt întreprinderile care nu sunt nici autonome, nici legate între ele. O întreprindere este parteneră a unei alte întreprinderi dacă:

  • deţine între 25 % şi mai puţin de 50 % din capitalul social al celeilalte întreprinderi;
  • cealaltă întreprindere deţine între 25 % şi mai puţin de 50 % din capitalul social al întreprinderii solicitante;
  • întreprinderea solicitantă nu întocmeşte conturi consolidate care să includă cealaltă întreprindere şi nu este inclusă prin consolidare în conturile celeilalte întreprinderi sau ale unei întreprinderi legate cu aceasta.

Întreprinderile legate corespund situaţiei economice a întreprinderilor care formează un grup prin controlul direct sau indirect al majorităţii capitalului social sau a drepturilor de vot (inclusiv prin acorduri sau, în anumite cazuri, prin acţionari individuali) sau prin abilitatea de a exercita o influenţă dominantă asupra unei întreprinderi. Astfel de cazuri sunt mai puţin frecvente şi foarte diferite de celelalte două categorii de mai sus. Pentru a evita dificultăţile de interpretare de către întreprinderi, Comisia Europeană a definit această categorie de întreprinderi prin adoptarea – acolo unde sunt aplicabile în scopul prezentei definiţii – condiţiilor stipulate la articolul 1 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, care este în vigoare de câţiva ani. Prin urmare, în general, o întreprindere va şti imediat că este legată, deoarece se impune deja în temeiul directivei respective ca aceasta să aibă conturi consolidate sau să fie inclusă, prin consolidare, în conturile unei întreprinderi care este obligată să întocmească astfel de conturi consolidate.

Numărul de angajaţi relevant pentru definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii

Numărul de angajaţi este măsurat în unităţi anuale de muncă (UAM), adică numărul de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea în cauză sau din partea acesteia, pe durata întregului an de referinţă avut în vedere. Munca prestată de persoanele care nu au lucrat pe durata unui an întreg sau care au lucrat cu normă redusă este luată în considerare ca fracţiuni de UAM. Stagiarii sau studenţii implicaţi în programe de formare profesională pe baza unui contract de stagiu sau de formare profesională şi angajatele/angajaţii care se află în concediu de maternitate sau parental nu fac parte din personal.

Valoarea juridică a definiţiei

Definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii constituie temei juridic doar pentru anumite chestiuni, cum ar fi ajutoarele de stat, punerea în aplicare a fondurilor structurale sau a programelor comunitare, în special a programului-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Cu toate acestea, Comisia Europeană solicită statelor membre, Băncii Europene de Investiţii şi Fondului European de Investiţii să utilizeze actul ca referinţă. Măsurile luate pentru sprijinirea IMM-urilor vor fi astfel mai coerente şi mai eficiente.

Calendar

Pentru a permite o tranziţie lină la nivel comunitar şi naţional, noua definiţie a fost introdusă începând cu 1 ianuarie 2005.

Pe baza unei revizuiri a aplicării definiţiei, din 6 mai 2003, şi luând în considerare orice modificări ale articolul 1 din Directiva 83/349/CEE privind definiţia întreprinderilor legate în sensul respectivei directive, Comisia va aduce modificări prezentei definiţii, dacă va fi necesar, în special la plafoanele stabilite pentru cifra de afaceri şi pentru activele totale, astfel încât să ia în considerare experienţele practice şi evoluţiile economice din Uniunea Europeană.

Context

Comisia adoptă o nouă definiţie a microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii care să înlocuiască, începând cu 1 ianuarie 2005, definiţia stabilită prin Recomandarea 96/280/CE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Recomandarea 2003/361/CE

1.1.2005

-

JO L 124 din 20.05.2003

See also

Ultima actualizare: 08.08.2007

Top