Help Print this page 
Title and reference
Normele UE privind contractele derivate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Normele UE privind contractele derivate

Instrumentele financiare derivate extrabursiere* (OTC) sunt în general negociate în mod privat. Informațiile aferente acestora sunt, în consecință, disponibile numai părților contractante, care pot îngreuna identificarea naturii și a amplorii riscurilor implicate. Acest regulament vizează creșterea transparenței, a eficienței și a siguranței piețelor pentru instrumente financiare derivate extrabursiere.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

SINTEZĂ

Instrumentele financiare derivate extrabursiere* (OTC) sunt în general negociate în mod privat. Informațiile aferente acestora sunt, în consecință, disponibile numai părților contractante, care pot îngreuna identificarea naturii și a amplorii riscurilor implicate. Acest regulament vizează creșterea transparenței, a eficienței și a siguranței piețelor pentru instrumente financiare derivate extrabursiere.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul (cunoscut sub denumirea de „EMIR” - Regulamentul privind infrastructura pieței europene), stipulează normele referitoare la contractele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, conform angajamentelor G20 adoptate în Pittsburgh în septembrie 2009.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a crește transparența pe piața derivatelor extrabursiere, Regulamentul stabilește că toate informațiile privind contractele derivate europene trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și puse la dispoziția autorităților de supraveghere, inclusiv Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

Pentru a atenua riscul de contraparte* Regulamentul stabilește obligații stricte organizaționale, de conduită în afaceri și prudențiale pentru contrapărțile centrale (CPC), iar contractele derivate standard trebuie compensate prin CPC.

Pentru a reduce riscul operațional*, Regulamentul solicită obligația utilizării mijloacelor electronice pentru confirmarea promptă a termenilor contractelor instrumentelor financiare derivate extrabursiere.

Obligațiile de compensare* și raportare se aplică:

instituțiilor financiare, de exemplu, băncile și companiile de asigurări;

instituțiilor non-financiare, de exemplu, societățile din domeniul energetic și companiile aeriene, care dețin poziții importante pe instrumentele derivate OTC.

AEMVP este responsabilă pentru identificarea contractelor care fac obiectul obligației de compensare, și anume, acelea care sunt standardizate și trebuie să fie supuse CPC. AEMVP supraveghează și registrele centrale* și proiectele de standarde tehnice obligatorii pentru aplicarea Regulamentului.

Comisia Europeană a adoptat un număr de măsuri, inclusiv standarde tehnice pentru punerea în aplicare și consolidarea prevederilor Regulamentului. Standardele tehnice, elaborate de AEVMP, acoperă o serie de teme, de exemplu, cerințele de capital ale CPC și datele minime care trebuie raportate registrelor centrale. De asemenea, Comisia a adopta decizii privind „echivalența” pentru regimurile de reglementare ale CPC în anumite țări UE.

La 3 februarie 2015, Comisia Europeană a publicat raportul care recomandă ca fondurile de pensie să primească o scutire de 2 ani de la cerințele de compensare centralizată pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere. S-a ajuns la concluzia că CPC necesită timp pentru a găsi soluții pentru fondurile de pensie.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 16 august 2012.

TERMENI-CHEIE

* Un instrument financiar derivat este un contract financiar cu privire la valoarea sau statutul viitor al entității aflat la baza sa. Această entitate poate fi, de exemplu, un activ, index sau rată de dobândă.

* Un instrument financiar derivat extrabursier este un instrument financiar derivat care nu a fost tranzacționat într-un schimb, ci mai degrabă negociat privat între două contrapărți, de exemplu, o bancă și un producător.

* Risc de contraparte este un risc pe care o contraparte, adică cealaltă parte a unei tranzacții financiare, și-l va asuma la plată.

* Un CPC este o entitate care intervine între 2 contrapărți ale unei tranzacții, devenind cumpărătorul pentru fiecare vânzător și vânzătorul pentru fiecare cumpărător. Principalul obiectiv al CPC este de a gestiona riscul care poate apărea în cazul în care o contraparte nu poate efectua plățile necesare la data scadentă, și anume, situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

* Risc operațional înseamnă un risc de pierdere care rezultă în urma proceselor interne inadecvate sau eșuate sau evenimentelor externe, de exemplu, fraudă, eroare umană, terorism.

* Compensare se referă la toate activitățile din momentul angajamentului luat pentru o tranzacție până la finalizare.

* Un registru central este un centru central de date în care se raportează tranzacțiile instrumentelor financiare derivate. Registrele centrale sunt societăți comerciale. Există registre centrale globale pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere de credit, pe rata dobânzii și de capital*.

* Un instrument financiar derivat de capital reprezintă o anumită clasă de instrumente financiare derivate, cum ar fi opțiunile sau contractele futures.

Pentru informații suplimentare, consultați paginile privind insrumentele financiare derivate/emir de pe pagina web a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 648/2012

16.8.2012

-

JO L 201, 27.7.2012, pp. 1-59

Act(e) de modificare/completare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 153/2013

15.3.2013

-

JO L 52, 23.2.2013, pp. 41-74

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

28.6.2013.Aplicare: de la 1.1.2014, cu excepția anumitor prevederi.

-

JO L 176, 27.6.2013, pp. 1-337

Regulamentul (UE) nr. 1002/2013

8.11.2013

-

JO L 279,19.10.2013, pp. 2-3

Directiva 2014/59/UE

2.7.2014

31.12.2014

JO L 173, 12.6.2014, pp. 190-348

Regulamentul (UE) nr. 591/2014

5.6.2014

-

JO L 165, 4.6.2014, pp. 31-32

Regulamentul (UE) nr. 600/2014

2.7.2014

-

JO L 173, 12.6.2014, pp. 84-148

Regulamentul (UE) nr. 1317/2014

15.12.2014

-

JO L 355, 12.12.2014, pp. 6-7

Directiva (UE) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117

Regulamentul (UE) nr. 2015/880

12.6.2015

-

JO L 143, 9.6.2015, pp. 7-8

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, de evaluare a progreselor și a eforturilor realizate de contrapărțile centrale pentru dezvoltarea de soluții tehnice care să permită sistemelor de pensii să transfere garanții nemonetare ca marje de variație, precum și a necesității adoptării de măsuri pentru facilitarea unei astfel de soluții (COM(2015) 39 final, 3.2.2015).

Ultima actualizare: 26.06.2015

Top