Help Print this page 
Title and reference
Produse textile: denumirile fibrelor textile și etichetarea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produse textile: denumirile fibrelor textile și etichetarea

Pentru a garanta informarea adecvată a consumatorilor și buna funcționarea a propriei piețe de articole de îmbrăcăminte și textile, Uniunea Europeană (UE) are un act legislativ care vizează denumirile fibrelor și etichetarea și marcarea compoziției de fibre a textilelor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentul European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

SINTEZĂ

Pentru a garanta informarea adecvată a consumatorilor și buna funcționarea a propriei piețe de articole de îmbrăcăminte și textile, Uniunea Europeană (UE) are un act legislativ care vizează denumirile fibrelor și etichetarea și marcarea compoziției de fibre a textilelor.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta prevede norme privind:

denumirile de fibre textile în ceea ce privește definiția și utilizarea acestora la indicarea compoziției fibroase a produselor textile;

etichetarea produselor textile care conțin părți netextile de origine animală;

metodele de analiză pentru verificarea informațiilor indicate pe etichete sau marcaje.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ acoperă:

produsele constituite exclusiv din fibre textile și

produse tratate în același mod cu produsele textile, de exemplu, produsele care conțin fibre textile în proporție d cel puțin 80 % din greutate.

Excludere: produsele încredințate unor persoane care își desfășoară activitatea la domiciliu, unor întreprinderi independente sau unor croitori liber-profesioniști.

Denumirile fibrelor

Descrierea compoziției de fibre a produselor textile trebuie să utilizeze fibrele textile enumerate în anexa I la regulament.

Producătorii pot cere Comisiei Europene includerea unei denumiri noi de fibră în anexa I la regulament. Aceștia trebuie să depună un dosar tehnic întocmit în conformitate cu anexa I, care enumeră cerințele minime.

Indicația compoziției

Utilizarea termenilor „100 %”, „pur” sau „integral” se limitează la produsele textile compuse dintr-o singură fibră textilă.

Termenii „lână virgină” sau „lână” (și termenii enumerați în anexa III) pot fi utilizați pe etichete numai atunci când produsul este compus exclusiv dintr-o fibră de lână care nu a fost anterior încorporată într-un produs finit și care nu a suferit operațiuni de filare.

Produsele compuse din fibre diverse trebuie etichetate cu denumirea și procentul din greutate al tuturor fibrelor care compun produsul, în ordine descrescătoare.

Prezența părților netextile de origine animală (de exemplu, o baretă din piele adăugată la o poșetă din material textil) la produsele textile trebuie indicată prin expresia „Conține părți netextile de origine animală”.

Etichetarea și marcarea produselor textile

Dacă acestea urmează a fi vândute consumatorului, acestea trebuie etichetate și marcate în mod durabil, lizibil și accesibil, pentru a le indica compoziția fibroasă. Etichetarea sau marcarea reprezintă responsabilitatea celor care vând produsele.

Pentru produsele care constau din două sau mai multe componente textile care nu au aceeași compoziție fibroasă trebuie să apară compoziția fiecărei componente.

Etichetarea trebuie furnizată în limba (limbile) oficială (oficiale) din țara în care se comercializează produsul.

Etichetarea nu este necesară pentru produsele enumerate în anexa V.

Monitorizarea pieței

Autoritățile de monitorizare a pieței din țările UE trebuie să verifice compoziția fibroasă a textilelor, conform metodelor din anexa VIII.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 7 noiembrie 2011.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul Comisiei Europene care conține legislația privind articolele textile și de îmbrăcăminte.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011

7.11.2011

-

JO L 272, 18.10.2011, pp. 1-64

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 23.04.2015

Top