Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montarea anvelopelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Montarea anvelopelor

Acest regulament stabileşte cerinţele privind omologarea CE a montării anvelopelor autovehiculelor. Scopul este adaptarea cerinţelor actuale la evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora cu privire la montarea anvelopelor şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament defineşte cerinţele aplicabile omologării CE în ceea ce priveşte montarea anvelopelor autovehiculelor de categoria M, N et O, şi anume:

  • vehiculele cu motor concepute şi construite pentru transportul pasagerilor şi care au cel puţin patru roţi;
  • autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri şi care au cel puţin patru roţi;
  • remorci.

Acest regulament pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 661/2009 privind siguranţa generală a autovehiculelor.

Cerinţe privind montarea anvelopelor

Conform Regulamentului privind siguranţa generală a autovehiculelor, anvelopele sunt clasificate în trei categorii, şi anume C1, C2 şi C3.

Toate anvelopele trebuie să fie montate pe vehicul şi să aibă aceeaşi structură, cu excepţia anvelopelor de rezervă pentru utilizare temporară *.

Spaţiul în care se învârteşte roata trebuie să fie astfel încât să permită mişcarea fără restricţii a jantelor.

Anvelopele montate pe vehicule au limite de sarcină maximă şi trebuie să poarte simbolul categoriei de viteză.

În cazul în care vehiculul dispune de o roată de rezervă, aceasta trebuie să aparţină uneia dintre următoarele două categorii:

  • unitate de rezervă standard, de aceeaşi dimensiune ca anvelopele montate pe vehicul;
  • unitate de rezervă pentru utilizare temporară de tipul adecvat pentru a fi utilizată pe vehicul.

Dispoziţii privind omologarea CE

Constructorul vehiculului are obligaţia de a înainta o cerere de omologare CE către autoritatea competentă. Aceasta trebuie să conţină anumite informaţii, în special:

  • marca şi tipul vehiculului;
  • numărul de punţi şi roţi;
  • pentru anvelope:

Dacă autoritatea competentă consideră că vehiculul respectă toate cerinţele stabilite cu privire la montarea anvelopelor, aceasta atribuie omologarea CE de tip şi eliberează un număr de omologare în conformitate cu Directiva 2007/46/CE.

Termeni-cheie ai actului

  • Anvelopă de rezervă pentru utilizare temporară: anvelopă de rezervă pentru utilizare temporară concepută pentru a fi utilizată la o presiune de umflare mai mare decât cele stabilite pentru anvelopele standard şi întărite.

Referinţă

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 458/2011

2.6.2011

-

JO L 124 din 13.5.2011

Ultima actualizare: 25.07.2011

Top