Help Print this page 
Title and reference
Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale

Reglementarea majorităţii tranzacţiilor comerciale în cadrul Uniunii Europene (UE) se efectuează pe baza unui termen mai mult sau mai puţin lung, furnizorul sau prestatorul acordând clientului un termen pentru achitarea facturii. Dar, se întâmplă adesea ca facturile să rămână neplătite mult timp după scadenţa prevăzută, ceea ce are efecte negative asupra lichidităţilor şi asupra gestiunii financiare a întreprinderilor. Pentru a limita aceste inconveniente, prezenta directivă stabileşte un cadru privind termenele de plată în tranzacţiile comerciale.

ACT

Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale. Text cu relevanţă pentru SEE.

SINTEZĂ

Prezenta directivă vizează combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor * în tranzacţiile comerciale * pentru a contribui la buna funcţionare a pieţei interne şi a consolida competitivitatea întreprinderilor, mai precis, a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).

Directiva vizează toate tipurile de plăţi efectuate ca remuneraţie pentru tranzacţii comerciale între autorităţi publice şi întreprinderi, precum şi între întreprinderi. Ea poate să excludă:

  • datoriile care fac obiectul unor proceduri de insolvenţă instituite împotriva debitorului;
  • procedurile care au ca obiectiv reeşalonarea datoriei;
  • tranzacţiile cu consumatorii;
  • dobânda pentru alte plăţi (de exemplu plăţi efectuate în conformitate cu legislaţia privind cecurile şi cambiile, plăţi reprezentând compensaţii pentru daune, inclusiv plăţi efectuate de societăţile de asigurare).

Tranzacţii între întreprinderi

În caz de întârziere în efectuarea plăţilor, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă cu condiţia să-şi fi îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale şi să nu fi primit suma datorată * la data convenită. El percepe această dobândă după data scadenţei sau la expirarea termenului de plată stabilit în contract.

În ceea ce priveşte tranzacţiile comerciale între operatori economici, directiva stipulează, respectând totodată libertatea lor contractuală, că aceştia trebuie să îşi plătească facturile în 60 de zile, în afara cazului în care s-a convenit în mod expres să se procedeze în alt fel şi dacă celelalte modalităţi nu sunt vădit inechitabile pentru creditor.

Dacă în contract nu este precizat niciun termen de plată, creditorul este îndreptăţit, de asemenea, să perceapă dobândă dacă la 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a cererii de plată echivalentă, creditorul încă nu a primit suma datorată.

Creditorul poate chiar să obţină de la debitor o compensaţie pentru costurile de recuperare.

Tranzacţii între întreprinderi şi autorităţile publice

În caz de întârziere a plăţii, şi când debitorul este o autoritate publică, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă cu condiţia să-şi fi îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale şi să nu fi primit suma datorată la data convenită.

Când debitorul este o putere publică, data de primire a facturii nu trebuie să facă subiectul unui acord contractual. Termenul de plată a unei facturi nu trebuie să depăşească:

  • 30 de zile de la data primirii facturii;
  • 30 de zile de la data recepţiei mărfurilor sau a prestării serviciilor atunci când data primirii facturii nu este certă.

Statele membre au posibilitatea de a prelungi termenele până la un maximum de 60 de zile, în anumite condiţii.

Rata dobânzii legale pentru întârzierea în efectuarea plăţilor va fi crescută cu cel puţin 8 puncte procentuale peste rata de referinţă aplicată de Banca Centrală Europeană. Autorităţile publice nu vor putea stabili o rată mai mică a dobânzii pentru întârzierile în efectuarea plăţilor.

Practici şi clauze contractuale inechitabile

O clauză contractuală nu este aplicabilă dacă generează o daună sau este inechitabilă pentru creditor, de exemplu, dacă exclude achitarea dobânzii pentru întârzierea în efectuarea plăţilor sau compensarea cheltuielilor de recuperare.

Pentru evitarea acestor practici abuzive, statele membre trebuie să garanteze transparenţa privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta directivă şi au obligaţia de a publica rata dobânzii legale aplicabile pentru întârzierea în efectuarea plăţilor.

De asemenea, statele membre au posibilitatea de a încuraja elaborarea unor coduri privind plata, în care să se stabilească termene pentru efectuarea plăţilor.

Proceduri de recuperare

Creditorul poate înainta o acţiune sau adresa o solicitare unei instanţe, cu condiţia ca datoria să nu fie contestată.

Prezenta directivă abrogă Directiva 2000/35/CE.

Termeni-cheie ai actului

  • Întârziere în efectuarea plăţilor: neefectuarea plăţilor în termenul contractual sau legal de plată.
  • Tranzacţii comerciale: tranzacţii între întreprinderi sau între întreprinderi şi autorităţi publice care conduc la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost.
  • Sumă datorată: suma principală care ar fi trebuit plătită în termenul contractual sau legal de plată, inclusiv taxele, impunerile, prelevările sau impozitele aplicabile care sunt menţionate în factură sau în cererea echivalentă de plată

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2011/7/UE

15.3.2011

16.3.2013

JO L 48 din 23.2.2011

See also

  • Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie – Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 27.06.2011

Top