Help Print this page 
Title and reference
Comitetul european pentru risc sistemic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul european pentru risc sistemic

Criza financiară din 2008 a pus în evidență numeroase deficiențe în domeniul supravegherii financiare. Pentru a remedia aceste anomalii, Comisia Europeană a instituit măsuri legislative care înlocuiesc sistemul actual cu un Sistem european de supraveghere financiară (SESF), având drept scop recâștigarea încrederii cetățenilor europeni și prevenirea riscurilor de destabilizare a sistemului financiar global.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic.

SINTEZĂ

Acest regulament înființează Comitetul european pentru risc sistemic (CERS). Regulamentul face parte din pachetul de măsuri instituit pentru a reforma Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), care creează trei autorități pentru supravegherea activităților financiare:

De asemenea, pachetul reformează legislația existentă în materie comercială prin Directiva Omnibus și include Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic.

Supravegherea sistemului financiar al Uniunii Europene (UE) este consolidată, de asemenea, de:

 • Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere;
 • autoritățile competente sau de supraveghere din statele membre.

Obiectivele CERS

CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din UE. Unul dintre principalele sale obiective este de a preveni și a atenua riscurile sistemice care ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a UE. În această privință, CERS trebuie, în special:

 • să determine și să colecteze informațiile necesare pentru acțiunile sale;
 • să identifice riscurile sistemice și să le clasifice în funcție de prioritate;
 • să emită avertismente și să le facă publice dacă este necesar;
 • să recomande măsuri în urma identificării riscurilor.

Organizarea CERS

CERS este format din:

 • un consiliu general, care asigură îndeplinirea atribuțiilor;
 • un comitet director, care contribuie la procesul decizional;
 • un secretariat, responsabil de activitatea de zi cu zi;
 • un comitet consultativ științific și un comitet consultativ tehnic, care oferă consultanță și asistență.

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE) va prezida CERS pentru un mandat de cinci ani. În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele va fi asistat de către doi vicepreședinți, primul dintre aceștia fiind ales de către membrii Consiliului general al BCE și din rândul acestora, iar al doilea fiind președintele Comitetului comun.

Membrii CERS au obligația de a respecta principiile privind imparțialitatea și secretul profesional în îndeplinirea sarcinilor care le revin, inclusiv după ce sarcinile respective au încetat.

Reuniunile Consiliului general au loc de patru ori pe an, fiind precedate de reuniuni ale Comitetului director. Președintele CERS poate convoca reuniuni extraordinare.

Dacă este cazul, CERS poate solicita și recomandări din partea sectorului privat.

Avertismente și recomandări

CERS poate să emită avertismente și să formuleze recomandări referitoare la măsurile de remediere care trebuie luate sau chiar la inițiative legislative. Aceste recomandări pot fi adresate:

 • UE;
 • unuia sau mai multor state membre;
 • uneia sau mai multor autorități europene de supraveghere;
 • uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere.

Recomandările referitoare la măsurile care trebuie luate sunt formulate potrivit unui cod de culori, care variază în funcție de nivelul de risc. În cazul în care CERS constată că nu s-a dat curs recomandărilor sale, acesta informează în condiții de confidențialitate destinatarii, Consiliul și, dacă este cazul, autoritatea europeană de supraveghere în cauză.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

JO L 331, 15.12.2010

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic [Jurnalul Oficial L 331 din 15.12.2010].

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (Text cu relevanță pentru SEE) [JO L 331 din 15.12.2010].

Rectificare la Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe). [Jurnalul Oficial L 54 din 22.2.2014].

Ultima actualizare: 20.05.2014

Top