Help Print this page 
Title and reference
Reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi

Sectorul transporturilor rutiere este unul dintre cele mai poluante în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. În vederea reducerii emisiilor din acest sector, prezentul regulament stabilește limite cu privire la autoturismele noi.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabilește norme pentru gestionarea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi. Limita fixată de regulament este de 130 g de CO2/km. Începând din 2020, acest nivel trebuie să fie redus la 95 g de CO2.

Tipurile de vehicule afectate de regulament

Regulamentul se aplică vehiculelor din categoria M1 definite în anexa II a Directivei cu privire la omologarea autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată în Uniunea Europeană (UE), fără a fi fost înmatriculate anterior într-o țară terță.

Obiective privind emisiile specifice

Producătorii de vehicule au obiective privind media emisiilor de CO2, ale căror formule sunt enunțate în anexa I a prezentului regulament.

În scopul stabilirii mediei emisiilor specifice de CO2, pentru fiecare producător, se iau în considerare următoarele procentaje ale autoturismelor:

 • 65 % în 2012;
 • 75 % în 2013;
 • 80 % în 2014;
 • 100 % începând din 2015.

Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice pentru vehiculele care funcționează pe bază de carburanți compuși din etanol în proporție de 85 % (E85). Pentru a stabili dacă un producător își atinge obiectivul cu privire la emisiile de CO2, procentajul de emisii specifice pentru acest tip de vehicul trebuie să fie redus cu 5 % până la 31 decembrie 2015. Acest obiectiv de reducere este aplicabil doar dacă cel puțin 30 % din stațiile de alimentare din statul membru în care este înscris vehiculul sunt în măsură să ofere acest tip de biocarburant.

Pentru a stimula sectorul auto să investească în tehnologii noi, dezvoltarea de autoturisme care să genereze mai puține emisii față de autoturismele tradiționale este încurajată prin credite suplimentare. Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare autoturism nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g/km se consideră ca fiind echivalent cu:

 • 3,5 autoturisme în 2012;
 • 3,5 autoturisme în 2013;
 • 2,5 autoturisme în 2014;
 • 1,5 autoturisme în 2015;
 • 1 autoturism începând din 2016.

Asociațiile de producători

Pentru a respecta obiectivele cu privire la emisiile specifice, producătorii au posibilitatea de a constitui o asociație. În acest scop, aceștia trimit Comisiei Europene un dosar de informații care cuprinde lista producătorilor incluși în asociație, numele producătorului desemnat drept gestionarul acesteia și dovada că acesta are capacitatea de a-și îndeplini funcțiile.

Monitorizarea și raportarea mediei emisiilor

Pentru fiecare an calendaristic. Statele membre vor colecta o serie întreagă de date cu privire la fiecare autoturism nou înmatriculat pe teritoriul propriu (inclusiv producătorul, numărul omologării de tip, emisiile specifice de CO2 etc.) și să transmită Comisiei aceste informații. De asemenea, ele vor transmite Comisiei următoarele informații până în 28 februarie:

 • sursele utilizate pentru colectarea datelor menționate mai sus;
 • numărul total de înmatriculări noi care se referă la autoturisme noi supuse omologării CE de tip;
 • numărul total de înmatriculări noi care se referă la autoturisme noi omologate individual;
 • numărul total de înmatriculări noi care se referă la autoturisme noi omologate la nivel național în serii restrânse;
 • procentajul stațiilor de alimentare de pe teritoriul lor care oferă carburant E85.

Comisia păstrează un registru central al acestor date – accesibil publicului – și calculează în mod provizoriu pentru fiecare producător:

 • media emisiilor specifice de CO2 în anul calendaristic precedent;
 • obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic precedent;
 • diferența dintre media emisiilor specifice de CO2 în anul calendaristic precedent și obiectivul acestuia privind emisiile specifice din același an.

Prima pentru emisiile suplimentare

Începând din 2012, un producător trebuie să plătească o primă pentru excesul de emisii dacă își depășește obiectivul privind emisiile specifice. Începând din 2019, această primă va fi calculată diferit.

Derogări pentru anumiți producători

Un producător poate să depună o cerere de derogare către Comisie în cazurile următoare:

 • produce mai puțin de 10 000 de autoturisme noi înmatriculate în UE;
 • nu face parte dintr-un grup de producători asociați;
 • sunt producători asociați care fabrică mai puțin de 10 000 de autoturisme noi înmatriculate în UE;
 • face parte dintr-un grup de producători asociați, dar exploatează propriile instalații de fabricare și propriul centru de proiectare.

Comisia poate acorda o derogare pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Eco-inovațiile

Furnizorii și producătorii au posibilitatea de a aplica tehnologii inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2. Contribuția totală a acestor tehnologii poate atinge maximum 7 g de CO2/km.

Regulamentul abrogă Decizia nr. 1753/2000/CE.

REFERINȚE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 443/2009

8.6.2009

JO L 140 din 5.6.2009

Act de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 397/2013

8.5.2013

-

JO L 120 din 1.5.2013

Regulamentul (UE) nr. 333/2014

-

-

JO L 103 din 5.4.2014

ACT(E) CONEX(E)

Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea autoturismelor noi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE).

Prezentul regulament stabilește liniile directoare cu privire la colectarea și la comunicarea datelor despre fiecare autoturism nou. Aceste date trebuie să contribuie la stabilirea obiectivului privind emisiile specifice de CO2 și să permită să se evalueze dacă producătorii respectă acest obiectiv.

Aceste date se bazează pe informațiile cuprinse în certificatul de conformitate al autoturismului în cauză. Ele se referă și la vehiculele care:

 • generează puține emisii de CO2;
 • funcționează cu etanol;
 • sunt echipate cu tehnologii inovatoare.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 396/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 în ceea ce privește anumite cerințe privind monitorizarea emisiilor de CO2generate de autoturismele noi.

Acest text de punere în aplicare vizează alinierea Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 privind monitorizarea și raportarea datelor despre înmatricularea autoturismelor noi la modificările aduse Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 443/2009.

Ultima actualizare: 07.02.2014

Top