Help Print this page 
Title and reference
Omologarea autovehiculelor pe bază de hidrogen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Omologarea autovehiculelor pe bază de hidrogen

Producţia de vehicule pe bază de hidrogen, care sunt mai protectoare cu mediul înconjurător, tinde să se dezvolte pe piaţa europeană a automobilului. Comisia Europeană estimează necesitatea stabilirii unor cerinţe tehnice pentru omologarea de tip a acestei categorii de autovehicule, cu scopul de a favoriza libera lor circulaţie în cadrul pieţei interne.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen şi de modificare a Directivei 2007/46/CE (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte normele cu privire la omologarea autovehiculelor pe bază de hidrogen *.

Care sunt vehiculele vizate de prezentul regulament?

Prezentul regulament se aplică:

Regulamentul defineşte, de asemenea, un cadru cu privire la instalarea componentelor şi a sistemelor pe bază de hidrogen.

Care sunt obligaţiile au producătorilor?

Producătorii au obligaţia de a echipa vehiculele pe bază de hidrogen cu componente şi sisteme pe bază de hidrogen conforme cerinţelor din prezentul regulament. De asemenea, ei trebuie să furnizeze autorităţilor responsabile cu omologarea informaţii adecvate cu privire la specificaţiile vehiculelor şi la condiţiile de încercare.

Care sunt cerinţele cu privire la componentele şi sistemele pe bază de hidrogen?

Componentele şi sistemele pe bază de hidrogen trebuie să răspundă unor cerinţe comune:

  • să fie rezistente la condiţii de funcţionare electrice, mecanice, termice şi chimice;
  • să fie rezistente la temperaturile şi presiunile estimate pe durata de funcţionare a acestora;
  • să fie rezistente la o serie de temperaturi de funcţionare stabilite prin măsurile de punere în aplicare;
  • să fie concepute astfel încât să poată fi instalate în conformitate cu cerinţele stabilite la anexa VI;
  • să fie realizate din materiale compatibile cu hidrogenul;
  • să asigure o interoperabilitate sigură cu staţiile care furnizează hidrogen.

Sistemele pe bază de hidrogen trebuie să fie protejate împotriva suprapresiunii, în timp ce componentele hidrogen trebuie să fie marcate în conformitate cu măsurile de punere în aplicare.

Prevederi tranzitorii

Începând cu 24 februarie 2012, autorităţile naţionale consideră că certificatele de conformitate pentru noile vehicule nu sunt valabile dacă vehiculele respective nu îndeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul regulament. Autorităţile naţionale interzic, de asemenea, punerea în vânzare de noi componente hidrogen dacă acestea nu îndeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul regulament.

Context

Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător sunt în centrul obiectivelor Uniunii Europene. Hidrogenul utilizat sub formă de carburant ar putea constitui o alternativă interesantă la carburanţii actuali. Aşadar, este important să se armonizeze cerinţele tehnice aplicabile acestui tip de vehicule pentru a evita limitarea dezvoltării acestei categorii de vehicule de către impedimente tehnice naţionale.

Termeni-cheie ai actului

  • Vehicul pe bază de hidrogen: orice autovehicul care utilizează hidrogen în calitate de carburant pentru propulsarea vehiculului.
  • Componentă hidrogen: rezervorul de hidrogen sau orice alte componente ale vehiculului pe bază de hidrogen, care se află în contact direct cu hidrogenul sau care fac parte dintr-un sistem pe bază de hidrogen.
  • Sistem pe bază de hidrogen: un ansamblu de componente hidrogen şi piese de conexiune instalate pe vehiculele pe bază de hidrogen, cu excepţia sistemelor de propulsie sau a unităţilor de propulsie auxiliare.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 79/2009

24.2.2009

-

JO L 35 din 4.2.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen (Text cu relevanţă pentru SEE).

Prezentul regulament completează Regulamentul (CE) nr. 79/2009, definind cu precizie anumiţi termeni precum „senzor de hidrogen”, „ciclu de umplere”, „accesoriu” sau „filtru de hidrogen”. Precizează, de asemenea, prevederile administrative aplicabile omologării CE de tip pentru un vehicul în ceea ce priveşte propulsia pe bază de hidrogen, precum şi prevederile administrative cu privire la omologarea CE de tip a componentelor şi sistemelor pe bază de hidrogen.

Ultima actualizare: 16.06.2010

Top