Help Print this page 
Title and reference
Băuturi spirtoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Băuturi spirtoase

Armonizarea dispoziţiilor referitoare la introducerea pe piaţa europeană a băuturilor spirtoase contribuie la protecţia consumatorilor şi la dezvoltarea acestui sector. Acest cadru juridic favorizează inovarea tehnologică, alături de păstrarea metodelor tradiţionale de producţie.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte norme privind definirea, desemnarea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, precum şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Regulamentul se aplică tuturor băuturilor spirtoase, indiferent dacă sunt produse în Uniunea Europeană (UE) sau în ţări terţe.

Băuturile spirtoase

Băuturile spirtoase sunt băuturi alcoolice destinate consumului uman. Prin definiţie, acestea au proprietăţi organoleptice specifice şi o concentraţie alcoolică de minimum 15 % vol. Băuturile spirtoase sunt produse fie direct prin distilare, macerare sau prin adăugarea de arome, fie prin amestecul unei băuturi spirtoase cu o altă băutură, cu alcool etilic de origine agricolă sau cu anumite distilate.

Anexa II la regulament conţine o listă a băuturilor spirtoase clasificate pe categorii (rom, rachiu, votcă etc.).

Denumirea de comercializare

Băuturile spirtoase care corespund specificaţiilor aplicabile produselor definite într-una din cele 46 de categorii de băuturi spirtoase din anexa II sunt comercializate sub una din denumirile prezentate în anexă. Băuturile spirtoase care nu corespund pe deplin specificaţiilor necesare pentru a fi incluse într-una din cele 46 de categorii din anexa II sunt comercializate sub denumirea de „băutură spirtoasă”.

Băuturile spirtoase care corespund specificaţiilor mai multor categorii din anexa II pot fi comercializate sub una sau mai multe dintre denumirile enumerate pentru categoriile respective.

Denumirile de comercializare pot fi completate sau înlocuite de o indicaţie geografică, cu condiţia ca aceasta să nu inducă în eroare consumatorii.

Etichetarea şi prezentarea

Normele generale privind prezentarea şi etichetarea produselor alimentare se aplică şi băuturilor spirtoase.

Totuşi, regulamentul prevede norme de etichetare şi de prezentare specifice. În cazul în care etichetarea unei băuturi spirtoase indică materia primă utilizată la fabricarea alcoolului etilic de origine agricolă, fiecare tip de alcool agricol utilizat se menţionează, în ordinea descrescătoare a cantităţilor folosite.

Menţiunea „combinare”, „combinaţie” sau „combinat” nu poate fi utilizată decât dacă băutura spirtoasă este un amestec de două sau mai multe băuturi spirtoase care aparţin aceleiaşi categorii. Aceste băuturi nu trebuie să difere decât prin nuanţe ale compoziţiei lor, care se datorează metodei de elaborare, aparatelor de distilare folosite, duratei maturării sau învechirii ori zonei geografice de producţie.

Durata maturării sau învechirii nu poate fi precizată, decât dacă se referă la cel mai nou ingredient alcoolic şi dacă face obiectul unui control fiscal sau echivalent.

Capsulele sau foile pe bază de plumb nu pot fi utilizate pentru închiderea recipientelor care conţin băuturi spirtoase.

Indicaţiile prevăzute de regulament sunt prezentate într-una sau mai multe din limbile oficiale ale Uniunii Europene, pentru o mai bună informare a consumatorilor, cu excepţia:

  • termenilor cu caractere cursive din anexa II;
  • indicaţiilor geografice înregistrate în anexa III.

Indicaţiile geografice

O indicaţie geografică identifică o băutură spirtoasă ca avându-şi originea pe teritoriul unei ţări sau într-o regiune sau o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputaţie sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită, în mod esenţial, originii sale geografice.

Înregistrarea unei indicaţii geografice

Cererea de înregistrare este transmisă Comisiei Europene de către statul membru sau de către ţara terţă în cauză. Cererea trebuie să fie însoţită de un dosar tehnic conţinând următoarele informaţii:

  • denumirea şi categoria băuturii spirtoase, inclusiv indicaţia geografică;
  • o descriere a băuturii spirtoase;
  • definirea zonei geografice în cauză;
  • o descriere a metodei de obţinere;
  • detalii care să justifice legătura cu mediul geografic sau cu originea geografică;
  • orice alte cerinţe stabilite de Uniunea Europeană şi/sau dispoziţiile naţionale şi/sau regionale care trebuie respectate;
  • numele şi adresa solicitantului;
  • orice completare a indicaţiei geografice şi/sau orice reguli specifice de etichetare.

Comisia verifică, în termen de 12 luni de la prezentarea cererii, dacă aceasta este conformă cu regulamentul, înainte de a publica dosarul tehnic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Orice persoană fizică sau juridică are la dispoziţie un termen de şase luni de la data publicării dosarului tehnic pentru a se opune înregistrării indicaţiei geografice.

Anularea unei indicaţii geografice

Comisia poate anula înregistrarea unei indicaţii geografice, dacă băutura spirtoasă nu mai posedă caracteristicile prezentate în dosarul tehnic care însoţeşte cererea de înregistrare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 110/2008

20.2.2008

-

JO L 39 din 13.2.2008

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

JO L 354 din 31.12.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 110/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 936/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009 de aplicare a acordurilor dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe privind recunoaşterea reciprocă a anumitor băuturi spirtoase [Jurnalul Oficial L 264 din 8.10.2009]. În urma acordurilor încheiate între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii şi Statele Unite Mexicane, utilizarea denumirilor anumitor băuturi spirtoase (şi anume „Tennessee Whisky sau Tennessee Whiskey”, „Bourbon Whisky sau Bourbon Whiskey sau Bourbon, ca descriere pentru Bourbon Whiskey”, „Tequila” şi „Mezcal”) trebuie să se conformeze legislaţiei din aceste ţări.

See also

Ultima actualizare: 20.01.2011

Top