Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificarea și înregistrarea ovinelor și a caprinelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identificarea și înregistrarea ovinelor și a caprinelor

Uniunea Europeană (UE) a instituit un sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină. Avantajul acestui sistem este trasabilitatea. Sistemul permite, în special, identificarea individuală a fiecărui animal și a exploatației în care s-au născut.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Un sistem de trasabilitate individuală permite urmărirea fiecărui animal din speciile ovină și caprină, de la momentul nașterii și cu ocazia oricărui schimb intracomunitar în care este implicat.

Identificare

Toate animalele din speciile ovină și caprină născute în exploatațiile comunitare sunt identificate prin:

  • un prim mijloc de identificare care constă dintr-un transponder electronic sau o crotalie aprobată de autoritățile naționale competente, aplicată la o ureche, din material nedeteriorabil, care nu poate fi falsificată și care este ușor lizibilă pe toată durata vieții animalului, fără a-i provoca suferință. Crotalia trebuie să fie ușor lizibilă de la distanță și să includă codul statului membru în care este situată exploatația și un cod individual;
  • un al doilea mijloc de identificare care poate fi un transponder electronic pentru animalele care au deja o crotalie ca prim mijloc de identificare sau o crotalie, o marcă pe copită ori un tatuaj pentru animalele care au deja un transponder electronic ca prim mijloc de identificare (tatuajul nu poate fi utilizat pentru animalele care fac obiectul unor schimburi intracomunitare).

Statele membre pot autoriza un sistem alternativ pentru animalele care urmează să fie sacrificate înainte de vârsta de 12 luni și care nu sunt destinate schimburilor intracomunitare și nici exportului către țări terțe. În acest caz, animalele trebuie să poarte doar o crotalie cu codul țării și codul de identificare a exploatației de origine.

Identificarea trebuie efectuată în primele șase luni de la nașterea animalului și înainte ca acesta să părăsească exploatația de origine. Statele membre pot extinde acest termen până la nouă luni pentru animalele deținute în condiții de creștere extensivă sau în aer liber. Pentru animalele importate din țări terțe, identificarea trebuie să se facă în exploatația de destinație, în termen de cel mult 14 zile.

Registru, documente de circulație și baze de date

Orice persoană care răspunde de animale, chiar și cu titlu temporar, trebuie să țină un registru care să conțină anumite informații din documentele de circulație ce însoțesc toate grupele de animale de fiecare dată când acestea sunt deplasate.

Documentele de circulație pot varia de la un stat membru la altul. Unele țări pot impune informații suplimentare care să completeze informațiile obligatorii definite în regulament. Documentele de circulație se păstrează timp de cel puțin trei ani. Acestea sunt facultative dacă statul membru deține o bază de date electronică centralizată, pe deplin operațională. Fiecare model de document de circulație utilizat trebuie comunicat Comisiei și celorlalte state membre.

Autoritățile naționale competente trebuie să țină un registru central cu informații referitoare la toate exploatațiile situate pe teritoriul lor național. Aceste informații se referă la exploatație, persoanele care răspund de animale, activitate, tipul producției și speciile deținute.

Începând cu 1 ianuarie 2008, în fiecare stat membru trebuie să existe o bază de date electronică care să conțină anumite date obligatorii referitoare la exploatații și deplasările animalelor. Crescătorul de animale trebuie să notifice autorității competente deplasările animalelor, în termen de șapte zile.

Începând cu 31 decembrie 2009, se aplică în mod obligatoriu un sistem de identificare electronică. Această obligație nu se aplică însă în cazul animalelor născute înainte de data respectivă și până la 31 decembrie 2014. Statele membre în care există cel puțin 600 000 de animale din speciile ovină sau caprină pot decide ca sistemele electronice să fie facultative pentru animalele care nu fac obiectul unor schimburi intracomunitare.

Pentru a garanta respectarea regulamentului, trebuie efectuate controale de către statele membre și de către experți ai Comisiei trimiși la fața locului. De asemenea, pot fi aplicate sancțiuni în cazul în care se constată neconformități.

Comitet

Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Context

Regulamentul a fost elaborat cu scopul de a consolida dreptul comunitar în materie de identificare și înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină. Un efort similar a fost întreprins în ceea ce privește animalele din specia bovină, prin adoptarea Regulamentului de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 21/2004

29.1.2004

-

JO L 5 din 9.1.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 din 20.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1560/2007

22.12.2007

-

JO L 340 din 22.12.2007

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 45/2012

9.2.2012

-

JO L 17, 20.1.2012.

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului nr. 21/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/968/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprină [Jurnalul Oficial L 401 din 30.12.2006].

Regulamentul (CE) nr. 1505/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului cu privire la controalele minime care trebuie să fie efectuate în legătură cu identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină [Jurnalul Oficial L 280 din 12.10.2006].

Regulamentul (UE) nr. 506/2010 al Comisiei din 14 iunie 2010 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește animalele din speciile ovină și caprină ținute în grădini zoologice [Jurnalul Oficial L 149 din 15.6.2010].

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene, sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația [Jurnalul Oficial L 158 din 10.6.2013].

Ultima actualizare: 21.04.2014

Top