Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protocolul împotriva traficului de persoane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protocolul împotriva traficului de persoane

Uniunea Europeană aderă la Protocolul privind reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. Obiectivul acestui protocol este în principal protejarea femeilor şi a copiilor împotriva exploatării sexuale, a sclaviei şi a muncii forţate.

ACT

Deciziile nr. 2006/618/CE şi 2006/619/CE ale Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special de femei şi copii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

SINTEZĂ

Cu aceste decizii, Consiliul ratifică în numele Uniunii Europene (UE) Protocolul privind traficul de persoane, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 15 noiembrie 2000. Anexa II la decizii menţionează competenţa Comunităţii Europene cu privire la chestiunile reglementate de protocol.

Obiectivele protocolului sunt:

  • prevenirea şi combaterea traficului de persoane *, în special de femei şi copii *, comis de un grup criminal organizat transnaţional;
  • protejarea şi sprijinirea victimelor exploatării *;
  • promovarea cooperării între state în acest domeniu.

Fiecare stat semnatar este obligat să ia măsurile necesare pentru ca actele definite ca trafic de persoane, inclusiv complicitatea la astfel de acte, să fie pasibile de sancţiuni penale.

Litigiile dintre statele părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol trebuie să fie soluţionate prin negociere şi, după caz, prin arbitraj. În cazul din urmă, dacă nu s-a găsit o soluţie în termen de şase luni, oricare dintre statele implicate în litigiu se poate adresa Curţii Internaţionale de Justiţie.

Prevenirea traficului de persoane

Statele părţi sunt obligate să adopte măsuri de prevenire şi combatere a traficului de persoane, în colaborare cu organizaţiile competente ale societăţii civile. Aceste măsuri pot include campanii de informare, campanii în mass-media, precum şi iniţiative sociale şi economice.

De asemenea, este important să se abordeze factorii care fac ca persoanele să fie vulnerabile traficului, cum ar fi sărăcia, subdezvoltarea şi inegalitatea de şanse, prin intermediul cooperării bilaterale şi multilaterale.

Protecţia victimelor

Statele părţi trebuie să protejeze viaţa privată şi identitatea victimelor şi să ofere acestora informaţii privind procedurile judiciare şi administrative aplicabile. Recuperarea fizică, psihologică şi socială a victimelor trebuie, de asemenea, să fie asigurată, de exemplu asigurându-le acestora o locuinţă, asistenţă adecvată, un loc de muncă, o educaţie sau o formare.

Fiecare stat parte trebuie să permită victimelor să rămână pe teritoriul său, cu titlu temporar sau permanent, ţinând cont de factorii umanitari şi personali. De asemenea, victimele trebuie să fie ajutate să se întoarcă în ţara de origine sau să meargă într-o altă ţară, garantându-se deplina lor securitate.

Cooperare

Serviciile competente ale statelor părţi trebuie să facă schimb de informaţii cu privire la tipurile de documente de călătorie utilizate în scopul traficului de persoane, precum şi mijloacele folosite de grupurile criminale organizate pentru traficul de persoane. Statele părţi trebuie, de asemenea, să consolideze cooperarea între serviciile lor de control la frontiere.

Context

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 15 noiembrie 2000, a intrat în vigoare la 23 septembrie 2003.

Trei protocoale vin în completarea convenţiei: Protocolul privind traficul de persoane, intrat în vigoare la 25 decembrie 2003, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, intrat în vigoare la 28 ianuarie 2004 şi Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit cu arme de foc, intrat în vigoare la 3 iulie 2005.

Termeni cheie ai actului

  • Trafic de persoane: recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, efectuate sub ameninţare sau prin uz de forţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înşelăciune, prin abuz de putere sau profitând de o situaţie de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra alteia, în vederea exploatării.
  • Exploatare: exploatarea prostituţiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciul forţat, sclavia sau practicile similare sclaviei, aservirea sau prelevarea de organe.
  • Copil: orice persoană având o vârstă mai mică de 18 ani.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Deciziile nr. 2006/618/CE şi 2006/619/CE [adoptare: consultarea CNS/2003/0197]

24.7.2007

-

JO L 262 din 22.9.2006

ACTE CONEXE

Decizia nr. 2004/579/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate [Jurnalul Oficial L 261 din 6.8.2004].

Deciziile nr. 2006/616/CE şi 2006/617/CEale Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate [Jurnalul Oficial L 262 din 22.9.2006].

Decizia nr. 2001/748/CE a Consiliului din 16 octombrie 2001 privind semnarea în numele Comunităţii Europene a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilicit cu arme de foc, cu piese, elemente şi muniţie pentru acestea, anexat la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale [Jurnalul Oficial L 280 din 24.10.2001].

Ultima actualizare: 17.03.2008

Top