Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientări ale UE cu privire la drepturile copilului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Orientări ale UE cu privire la drepturile copilului

Uniunea Europeană (UE) stabileşte orientări care stau la baza protecţiei drepturilor copilului în politica sa externă. Obiectivul acestora este de a încuraja o abordare globală a drepturilor copilului, de a intensifica eforturile depuse în prezent şi de a îmbunătăţi coerenţa dintre activităţile din acest domeniu. UE caută să promoveze în mod activ obiectivele sale în cadrul relaţiilor sale cu ţări terţe şi în forurile internaţionale.

ACT

Orientări ale UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului aprobate de către Consiliu la 10 decembrie 2007 [Nepublicate în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În pofida numeroaselor instrumente, standarde şi angajamente internaţionale existente cu privire la drepturile copilului şi a progreselor realizate în acest domeniu, realitatea cotidiană a milioanelor de copii din întreaga lume contrastează puternic cu aceste angajamente şi obiective.

Mulţi copii sunt expuşi la numeroase ameninţări şi nu beneficiază de posibilităţi de acces la educaţie, sănătate şi asistenţă socială. Ei sunt victime ale celor mai grave forme de exploatare a muncii lor, violenţă, abuzuri sexuale, boli, conflicte armate şi sunt expuşi la discriminare, marginalizare şi excluziune. Fetele se confruntă cu riscuri specifice şi necesită atenţie specială.

În consecinţă, aceste orientări consolidează acţiunile Uniunii Europene (UE) în ceea ce priveşte promovarea şi protecţia drepturilor copilului în relaţiile sale externe şi încurajează o abordare globală şi strategică a acestor chestiuni. Ele completează orientările UE privind copiii şi conflictele armate.

Pentru a-şi atinge obiectivele, UE va utiliza instrumente operaţionale, cum ar fi:

 • dialogul politic, prin includerea temei drepturilor copilului în negocierile şi discuţiile în cadrul organizaţiilor internaţionale sau regionale şi cu ţările terţe;
 • demersuri, pentru a reacţiona la problemele de actualitate care au impact asupra drepturilor copilului şi pentru a reaminti ţărilor terţe necesitatea de a lua măsuri adecvate pentru protecţia copiilor;
 • cooperarea bilaterală şi multilaterală pentru a institui programe de ajutor umanitar şi de ajutor pentru dezvoltare, punând accentul pe drepturile copilului, şi pentru a ridica problema drepturilor copilului în toate domeniile acţiunilor externe ale UE;
 • parteneriate şi coordonarea cu părţile internaţionale implicate, cum sunt Organizaţia Naţiunilor Unite, organizaţiile regionale, Forumul european pentru drepturile copilului, instituţiile de cercetare, parteneriatele public-privat, dar şi societatea civilă şi instituţiile financiare internaţionale.

Orientările prevăd acţiuni care trebuie întreprinse în contextul relaţiilor cu ţările terţe şi cu forurile multilaterale.

Punerea în aplicare

Pentru punerea în aplicare a acestor politici operaţionale în relaţiile sale cu ţările terţe, UE propune acţiuni generale, cum sunt:

 • încurajarea ţărilor terţe să adere la instrumentele şi standardele internaţionale relevante şi să coopereze cu diversele mecanisme existente, cum ar fi cele ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi la instrumentele regionale, inclusiv cele ale Consiliului Europei;
 • stimularea consolidării capacităţii de promovare şi protecţie a drepturilor copilului la nivel naţional, prin elaborarea de strategii şi dezvoltarea sau întărirea mecanismelor guvernamentale;
 • îmbunătăţirea proceselor şi a structurilor de monitorizare, cum sunt bazele de date şi sistemele de supraveghere, precum şi promovarea cercetării în ceea ce priveşte drepturile copilului, înfiinţarea de instituţii naţionale independente şi promovarea participării societăţii civile;
 • oferirea mai multor resurse pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului;
 • încurajarea şi susţinerea revizuirii legislaţiei naţionale privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, pentru a asigura o mai bună coerenţă şi compatibilitate cu standardele şi instrumentele internaţionale;
 • combaterea încălcării drepturilor copilului şi încetarea impunităţilor existente;
 • încurajarea participării mai eficiente a copiilor la procesul de luare a deciziilor şi la implementarea politicilor care îi afectează, precum şi facilitarea acestei participări;
 • îmbunătăţirea capacităţilor familiilor şi ale altor persoane care îi întreţin de a-şi îndeplini pe deplin rolurile cu privire la protecţia drepturilor copilului;
 • promovarea implementării unor programe de sensibilizare cu privire la drepturile copilului în programele şcolare.

În cadrul acestor orientări, se vor întreprinde acţiuni specifice în domeniile prioritare, pe baza unei strategii de punere în aplicare distincte. Domeniile prioritare sunt selecţionate pe o perioadă de doi ani. Prima prioritate selectată se referă la toate formele de violenţă împotriva copiilor. Obiectivele, partea operaţională şi strategia de punere în aplicare specifică fiecărei ţări, acţiunile, monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare sunt descrise pe larg în anexa 1 la orientări.

Grupul de lucru privind drepturile omului al Consiliului (COHOM) este responsabil de punerea în aplicare şi de monitorizarea acestor orientări, în coordonare şi strânsă cooperare cu alte grupuri de lucru ale Consiliului.

Context

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte drepturile omului în general şi drepturile copilului în special, în temeiul tratatelor internaţionale şi europene. Ea aderă la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, promovează punerea în aplicare a Declaraţiei mileniului şi a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) şi sprijină planul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite „O lume demnă pentru copii” (EN).

UE întreprinde de mai mulţi ani diverse acţiuni legate de copiii confruntaţi cu conflictele armate, abordând tema drepturilor copilului în dialogurile cu ţările terţe şi în contextul procesului de extindere. În plus, UE a creat un Instrument european pentru democraţie şi drepturile omului, care permite promovarea iniţiativelor în acest domeniu. Acesta integrează şi respectarea drepturilor copilului în politica sa de dezvoltare, după cum se specifică în Consensul european privind dezvoltarea.

Ultima actualizare: 09.12.2010

Top