Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Copiii în acţiunile externe ale Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Copiii în acţiunile externe ale Uniunii Europene

Uniunea Europeană (UE) caută să promoveze ferm drepturile copilului şi să le asigure un rol important la nivel internaţional. Această comunicare contribuie la definirea unui plan de acţiune în favoarea copiilor în acţiunile externe ale UE, fondat pe o abordare holistică, ce ţine seama de diversele aspecte ale problemei, făcând apel la politicile umanitare, de dezvoltare, de securitate şi de drepturile omului.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 5 februarie 2008 – Copiii ocupă un loc special în acţiunile externe ale Uniunii Europene [COM(2008) 55 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Copiii şi adolescenţii reprezintă o treime din populaţia lumii şi constituie jumătate din populaţie în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. A investi în copii înseamnă, aşadar, a investi în viitor. Îmbunătăţirea situaţiei copiilor permite prevenirea fragilităţii statelor şi asigurarea unei dezvoltări durabile pe termen lung, unei stabilităţi şi securităţi umane la nivel regional, naţional şi mondial.

Copiii sunt vulnerabili. Din acest motiv, ei trebuie să ocupe un loc central în cadrul politicilor Uniunii Europene (UE) în materie de dezvoltare, de ajutor umanitar şi de relaţii externe.

Provocările legate de această parte a populaţiei sunt, între altele, sănătatea, educaţia şi formarea profesională, integrarea socială, lupta împotriva delictelor cum ar fi traficul de persoane şi exploatarea sexuală, dar şi lupta împotriva muncii copiilor şi înrolarea în grupuri armate. Anumiţi copii sunt în special supuşi riscurilor, de exemplu, în situaţii de criză umanitară. Trebuie să se acorde o atenţie specială fetelor, întrucât ele sunt expuse unor riscuri suplimentare, cum ar fi diversele forme de violenţă, sexuală sau domestică.

Cadrul normativ

UE s-a angajat să respecte drepturile omului în general şi drepturile copilului în mod particular, în temeiul tratatelor internaţionale şi europene. Astfel ea aderă la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului (EN) (ES) (FR) care enunţă patru principii generale care se aplică tuturor acţiunilor care afectează copiii, şi anume: nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul copilului la supravieţuire şi la dezvoltare şi respectarea opiniilor copilului.

UE aderă şi la Declaraţia mileniului şi la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (OMD) şi susţine planul de acţiune intitulat „O lume demnă pentru copii” al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Protecţia drepturilor copilului beneficiază, între altele, de o atenţie deosebită în politica UE în materie de promovare a drepturilor omului şi a democratizării în ţările terţe, în special prin aplicarea orientărilor UE privind protecţia copiilor în conflictele armate şi a celor privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului.

Procesul de extindere şi ajutorul umanitar constituie deopotrivă instrumente utile pentru promovarea drepturilor copilului.

Acţiunea Uniunii Europene

Pentru a răspunde numeroaselor provocări existente, UE stabileşte un cadru pentru o abordare globală a protecţiei şi promovării drepturilor copilului în ţările terţe. Această abordare trebuie să fie bazată pe o viziune globală şi universală a drepturilor copilului. De asemenea, ea trebuie să fie inclusă în strategiile mai ample de dezvoltare şi de reducere a sărăciei.

Pentru a garanta coordonarea acţiunilor sale externe, UE prevede să se bazeze pe mai multe măsuri, cum ar fi:

 • cooperarea pentru dezvoltare, în scopul de a rezolva cauzele profunde ale sărăciei;
 • politica comercială, care trebuie să fie în conconrdanţă cu protecţia şi promovarea drepturilor copilului. În acordurile bilaterale, chestiunea drepturilor copilului este reglementată prin normele de muncă;
 • dialogul politic între UE şi ţările partenere, care permite să se insiste pe executarea angajamentelor asumate în convenţia referitoare la drepturile copilului;
 • acţiunile la nivelurile regional şi mondial care completează acţiunile la nivel naţional şi abordează chestiunile cu caracter supranaţional;
 • întărirea autonomiei copiilor şi adolescenţilor pentru a le permite să joace un rol mai activ în domeniile care îi privesc în mod direct;
 • ajutorul umanitar, întrucât, în situaţiile dificile care rezultă din catastrofele naturale sau din conflicte, copiii sunt afectaţi în mod deosebit. Ajutorul umanitar va viza, cu precădere, copiii separaţi de familiile lor şi copiii neînsoţiţi, copiii înrolaţi în forţe sau în grupuri armate şi educaţia copiilor în situaţii de urgenţă.

Context

Această comunicare urmează comunicării din 2006 care propune definirea unei strategii pe termen lung pentru UE în domeniul drepturilor copilului. Ea completează „Orientările UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului”, adoptate de Consiliu la 10 decembrie 2007, care reprezintă baza acţiunii UE în materie de protecţia şi promovarea drepturilor copilului în cadrul politicii sale externe.

Cifre-cheie ale actului

 • Copii neşcolarizaţi: 72 de milioane, din care 57 % fete.
 • Copii victime ale muncii copiilor: 110 milioane.
 • Peste 50 % din femeile care nasc nu sunt asistate de o moaşă calificată.
 • Peste 3 milioane de copii mor din cauza complicaţiilor care apar în timpul naşterii sau imediat după aceasta.
 • Anual se nasc peste 300 000 de copii seropozitivi.
 • 10 milioane de copii mor anual din cauze care ar putea fi evitate, înainte de a împlini vârsta de cinci ani.

Ultima actualizare: 20.05.2008

Top