Help Print this page 
Title and reference
Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protocol împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare

Prezentul protocol vizează prevenirea şi combaterea acestui tip de trafic precum şi promovarea cooperării dintre statele semnatare şi protecţia drepturilor victimelor. Protocolul a fost adăugat la Convenţia ONU împotriva criminalităţii organizate în scopul de a dispune de un instrument internaţional pentru combaterea traficului ilegal de migranţi.

ACT

Deciziile 2006/616/CE şi 2006/617/CE ale Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

SINTEZĂ

Prezentul protocol la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate are ca obiectiv prevenirea şi combaterea traficului ilegal de migranţi, precum şi promovarea cooperării între state în acest domeniu.

Statele semnatare trebuie să confere statutul de infracţiune următoarelor acte în cazul în care acestea sunt săvârşite în scopul de a obţine un avantaj financiar sau material:

  • traficul ilegal de migranţi, adică faptul de a facilita intrarea ilegală a unui individ într-un stat în care nu este nici rezident, nici resortisant;
  • fabricarea de documente de călătorie sau de identitate în mod fraudulos;
  • utilizarea documentelor de identitate de către o persoană, alta decât titularul;
  • obţinerea şi eliberarea de documente frauduloase;
  • faptul de a permite unei persoane să rămână într-un stat membru, în cazul în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile de şedere legală.

Se consideră că punerea în pericol a siguranţei sau vieţii migranţilor, prin tratamente inumane sau degradante, constituie circumstanţe agravante. În plus, victimele traficului de migranţi nu sunt supuse urmăririi penale.

Protocolul se aplică pentru prevenirea, anchetarea şi urmărirea penală privind aceste infracţiuni în cazul în care sunt de natură transnaţională şi un grup infracţional organizat este implicat. Se aplică, de asemenea, cu privire la protecţia drepturilor victimelor acestor infracţiuni.

Măsuri de combatere a traficului ilegal de migranţi pe mare

Atunci când un stat suspectează că o navă fără naţionalitate este angajată în trafic ilegal de migranţi, poate urca la bord şi efectua o inspecţie.

În cazul în care un stat suspectează că o navă înmatriculată în străinătate este angajată în trafic de migranţi, acesta înştiinţează statul de pavilion şi îi solicită o confirmare a înmatriculării. Această cerere trebuie prelucrată cât mai repede. În cazul în care suspiciunile se dovedesc justificate, statul solicitant poate urca la bord şi efectua o inspecţie şi poate să adopte măsurile adecvate în privinţa navei, a persoanelor şi a încărcăturii. De asemenea, statul trebuie să garanteze siguranţa şi tratamentul uman aplicat persoanelor aflate la bord. Cu excepţia unui pericol iminent, nu se poate lua nicio decizie fără autorizaţia prealabilă a statului de pavilion.

Numai navele în serviciul statului sunt autorizate să ia măsuri privind urcarea la bord şi inspecţia.

Cooperare internaţională

Statele părţi depun eforturi pentru a-şi consolida frontierele şi au dreptul să refuze intrarea persoanelor implicate în traficul ilegal de migranţi.

Ţările cu frontiere comune sau care se situează pe rutele folosite de traficanţi sunt obligate să facă schimb cu privire la anumite informaţii, cum ar fi cele referitoare la locurile de îmbarcare şi de destinaţie folosite de traficanţi, rutele şi mijloacele de transport utilizate, metodele de ascundere ale migranţilor etc.

Agenţii autorităţilor de imigraţie şi alţi agenţi competenţi trebuie să fie instruiţi cu privire la prevenirea traficului, tratamentul uman al migranţilor şi respectarea drepturilor acestora. În acest scop, statele membre cooperează între ele şi cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi alte organizaţii competente, precum şi cu alte elemente ale societăţii civile pentru asigurarea unei formări adecvate.

Mai mult, statele membre care dispun de expertiză şi resurse tehnice adecvate asistă ţările de origine sau de tranzit ale migranţilor.

Măsuri de prevenire, protecţie, asistenţă şi repatriere

Fiecare stat organizează campanii de informare, având ca scop sensibilizarea publicului. În plus, acesta promovează programe de dezvoltare şi cooperare la nivel naţional, regional şi internaţional pentru a combate cauzele socioeconomice profunde ale acestui tip de trafic, în special subdezvoltarea şi sărăcia.

De asemenea, statele trebuie să ia măsurile necesare pentru protecţia drepturilor migranţilor victime ale traficului, luând în considerare nevoile specifice ale femeilor şi copiilor. Acestea trebuie să ofere protecţie adecvată împotriva oricărui act de violenţă asupra lor, precum şi asistenţă adecvată migranţilor ale căror viaţă sau siguranţă sunt puse în pericol prin faptul că au făcut obiectul unui trafic.

În cele din urmă, şi fără a aduce atingere oricărui drept acordat de legislaţia statului gazdă persoanelor care au făcut obiectul unui act de trafic, statele părţi se angajează să faciliteze returnarea propriilor resortisanţi şi a persoanelor care au drept de şedere pe teritoriul lor şi care au fost victime ale unui astfel de trafic. Statele membre trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a organiza această returnare în mod ordonat şi ţinând cont, în mod corespunzător, de siguranţa şi demnitatea persoanei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Deciziile 2006/616/CE şi 2006/617/CE

24.7.2006

-

JO L 262 din 22.9.2006

ACTE CONEXE

2006/618/CE şi 2006/619/CE ale Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special de femei şi de copii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate [Jurnalul Oficial L 262 din 22.9.2006].

Prezentul protocol vizează prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în special în ceea ce priveşte femeile şi copiii, şi protejarea şi asistarea victimelor. Acesta promovează cooperarea internaţională în vederea atingerii obiectivelor respective.

Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente [Jurnalul Oficial L 261 din 6.8.2004].

Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate [Jurnalul Oficial L 328 din 5.12.2002].

Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate [Jurnalul Oficial L 328 din 5.12.2002].

See also

  • Site-ul Direcţiei Generale Afaceri Interne al Comisiei Europene:
  • Site-ul Uniunii Europene privind combaterea traficului de persoane (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 22.12.2011

Top