Help Print this page 
Title and reference
Metode alternative de soluționare a litigiilor: medierea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Metode alternative de soluționare a litigiilor: medierea

Această directivă facilitează utilizarea medierii ca metodă de soluționare a litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială.

ACT

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială.

SINTEZĂ

Prin această directivă, Uniunea Europeană (UE) își propune să încurajeze soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor, în special prin recurgerea la mediere. Directiva prevede ca statele membre să autorizeze instanțele să sugereze părților utilizarea acestei metode, fără însă a le obliga în acest sens.

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială, cu excepția chestiunilor fiscale, vamale și administrative și a răspunderii statului pentru actele sau omisiunile sale în exercitarea autorității publice. Directiva nu se aplică Danemarcei.

Executarea acordurilor încheiate prin mediere

Chiar dacă acordurile obținute prin mediere au în general șanse mai mari să fie executate în mod benevol, directiva asigură că toate statele membre instituie o procedură prin care un acord poate, la cererea părților, să fie confirmat printr-o hotărâre judecătorească, decizie sau act autentic emis de o instanță sau de o autoritate publică.

Această procedură permite recunoașterea reciprocă și executarea pe întreg teritoriul UE a acordurilor obținute prin mediere, în aceleași condiții ca cele stabilite pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială și în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești.

Suspendarea termenelor de prescripție

Statele membre trebuie să asigure că părțile nu sunt împiedicate să inițieze o procedură judiciară sau arbitrală în urma unei medieri din cauza expirării termenelor de prescripție.

Asigurarea confidențialității și a calității medierii

Nici mediatorul, nici alte persoane implicate într-un proces de mediere nu sunt obligate să prezinte, în cadrul unei proceduri judiciare, probe privind informațiile obținute cu ocazia medierii. Acest lucru este admis doar în următoarele cazuri:

  • dacă este necesar din considerente imperioase de ordine publică, în special pentru a asigura integritatea fizică a unei persoane etc.;
  • dacă divulgarea conținutului acordului rezultat în urma medierii este necesară pentru punerea în aplicare sau executarea acestuia.

Statele membre trebuie să încurajeze, de asemenea, formarea mediatorilor, precum și elaborarea și aplicarea unor coduri voluntare de conduită pentru această profesie.

Context

Această directivă este o continuare a Cărții verzi din 2002 privind modalitățile alternative de soluționare a litigiilor și a Codului de conduită pentru mediatori elaborat în octombrie 2004.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2008/52/CE

12.6.2008

21.5.2011 (articolul 10: 21.11.2010)

JO L 136 din 24.5.2008

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor: Către un cadru orizontal la nivel european pentru acțiunile colective[ COM/2013/0401 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această comunicare raportează principalele opinii exprimate în contextul consultării publice organizate de către Comisie în 2011, intitulate Către un cadru orizontal la nivel european pentru acțiunile colective. De asemenea, comunicarea prezintă poziția Comisiei în ceea ce privește diferite aspecte fundamentale și este însoțită de o recomandare prin care Comisia invită toate statele membre să introducă mecanisme de despăgubiri colective inspirate de mai multe principii europene.

Comisia consideră în special că soluționările consensuale ale litigiilor, printre care se numără și medierea, pot avea o funcție complementară utilă în ceea ce privește acțiunile în justiție. Prin urmare, aceasta recomandă ca statele membre să introducă asemenea mecanisme de reglementare colective.

Ultima actualizare: 27.03.2014

Top