Help Print this page 
Title and reference
Strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

Strategia Uniunii Europene (UE) împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) este un element esențial al politicii externe a UE. Strategia vizează limitarea și chiar eliminarea programelor de dezvoltare pentru proliferarea acestor arme și a rachetelor care le transportă.

ACT

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 12 decembrie 2003 (doc. 15708/03), nepublicată în Jurnalul Oficial).

SINTEZĂ

Proliferarea armelor de distrugere în masă, în special a armelor nucleare, chimice și biologice, precum și a vectorilor acestora - rachete cu rază medie și lungă de acțiune, rachete de croazieră și vehicule aeriene fără pilot (VAP) - constituie o amenințare din ce în ce mai mare la nivel global. Proliferarea crește în special riscul ca aceste arme să fie utilizate de unele state ori să fie achiziționate de grupuri teroriste.

Neproliferarea constituie, așadar, un obiectiv fundamental al politicii externe și de securitate comune (PESC), în special de la adoptarea în 2003 a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă.

Această strategie, al cărei obiectiv este de a preveni, a descuraja, a opri și, dacă este posibil, a elimina programele de proliferare în toată lumea, a fost actualizată de mai multe ori de către Consiliu. Cu toate acestea, marile orientări ale politicii UE rămân neschimbate:

  • consolidarea eficienței multilateralității: sistemul tratatelor multilaterale constituie temeiul juridic al tuturor eforturilor UE în materie de neproliferare. Aplicarea universală a acestora este un obiectiv esențial, la fel ca și îmbunătățirea mecanismelor de verificare a încălcărilor normelor stabilite de acestea;
  • promovarea unui mediu regional și internațional stabil: este vorba în special de consolidarea programelor axate pe susținerea dezarmării și de integrarea obiectivului de neproliferare în toate activitățile și programele politice, diplomatice și economice ale UE;
  • cooperarea strânsă cu parteneri-cheie, precum SUA, Rusia, Regatul Unit sau NATO, când este vorba despre țări sau organizații internaționale care joacă un rol important în materie de neproliferare.

Numeroase măsuri au fost încorporate în cadrul PESC pentru aplicarea planului de acțiune conturat în strategia adoptată în 2003. Consiliul Relații Externe organizează semestrial o dezbatere despre punerea în aplicare a strategiei UE privind ADM, iar progresul acesteia este evaluat la fiecare șase luni prin rapoarte.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului și noi linii de acțiune ale Uniunii Europene privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora. Bruxelles, 17 Decembrie 2008 (doc. 17172/08), nepublicate în Jurnalul Oficial).

Decizia 2008/974/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2008 în sprijinul Codului de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice, în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă [Jurnalul Oficial L 345 din 23.12.2008].

Decizia 2010/430/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 de instituire a unei rețele europene de grupuri de reflecție independente în domeniul neproliferării în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă [Jurnalul Oficial L 202 din 4.8.2010].

Decizia 2012/423/PESC din 23 iulie 2012 în sprijinul neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă și a Poziției comune 2003/805/PESC a Consiliului [Jurnalul Oficial L 196 din 24.7.2012].

Concluziile Consiliului privind asigurarea urmăririi permanente a unei politici eficace a UE privind noile provocări reprezentate de proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și a vectorilor acestora. 21 octombrie 2013 (doc. 15104/13, nepublicate în Jurnalul Oficial).

Decizia 2013/668/PESC a Consiliului din 18 noiembrie 2013 în sprijinul activităților Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul biosiguranței și biosecurității în cadrul Strategiei Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă [Jurnalul Oficial L 310 din 20.11.2013].

Raport semestrial privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (2013/II) [Jurnalul Oficial C 54 din 25.2.2014].

Decizia 2014/129/PESC din 10 martie 2014 de promovare a unei rețele europene de grupuri de reflecție independente în domeniul neproliferării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă [Jurnalul Oficial L 71 din 12.3.2014].

Ultima actualizare: 30.05.2014

Top