Help Print this page 
Title and reference
Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Libera circulație într-un spațiu Schengen fără frontiere este un drept fundamental al cetățenilor Uniunii Europene. Odată cu eliminarea frontierelor interne ale Uniunii a apărut nevoia unei gestionări mai stricte a frontierelor externe pentru a asigura controlul fluxurilor de populație.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Frontex, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), a devenit operațională în 2005. Rolul său este de a îmbunătăți gestionarea integrată a frontierelor externe ale Uniunii și de a intensifica cooperarea între autoritățile naționale de frontieră. Sediul Frontex este la Varșovia, în Polonia.

În 2011, în urma unei evaluări a activității Frontex și ca răspuns la solicitările venite din partea Consiliului și a Consiliului European vizând consolidarea rolului și a capacităților sale operative în combaterea imigrației ilegale (inclusiv în Pactul european privind imigrația și azilul adoptat în 2008 și în Programul de la Stockholm adoptat în 2009), actul original de instituire a Frontex a fost modificat, sporind astfel posibilitățile agenției de intensificare a cooperării.

Sarcinile agenției

Principalele sarcini are Frontex sunt:

  • planificarea și coordonarea operațiunilor comune desfășurate folosind personalul și echipamentele statelor membre pe mare, pe uscat și la frontierele aeriene externe;
  • coordonarea operațiunilor comune de returnare a resortisanților țărilor terțe;
  • elaborarea unor standarde și instrumente comune de formare a polițiștilor naționali de frontieră;
  • derularea unor analize de risc (de ex., o evaluare regulată a capacității țărilor de a face față amenințărilor și presiunilor la frontierele lor externe);
  • asistarea statelor membre în situațiile care impun o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe (de ex., urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare sau când anumite țări se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate la frontierele lor);
  • instituirea unor echipe europene de polițiști de frontieră (EEPF) care ar urma să fie detașate în timpul operațiunilor comune, al proiectelor-pilot și al intervențiilor rapide;
  • dezvoltarea unei capacități de reacție rapidă: aceasta implică EEPF și o bază de date cu echipamentele și resursele disponibile care ar urma să fie desfășurate în eventualitatea unei situații de criză.

Planul operativ

Un plan operativ (elaborat înainte de începerea operațiunilor comune sau a proiectelor-pilot) ar trebui să includă sarcinile și responsabilitățile, componența echipelor, dispoziții privind comanda și controlul, evaluarea și raportarea incidentelor, precum și jurisdicția aplicabilă (de ex., în cazul unor operațiuni pe mare) etc.

Drepturile fundamentale

Frontex trebuie să instituie un mecanism eficace pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile sale.

Cooperarea

Frontex poate coopera cu Europol, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu alte entități ale Uniunii, cu autoritățile țărilor terțe și cu organizațiile internaționale.

Datele cu caracter personal

Frontex are dreptul de a transfera date cu caracter personal către Europol sau alte agenții de aplicare a legii din UE în cazul unor persoane suspectate de implicare în activități infracționale transfrontaliere, de facilitarea activităților de imigrație ilegală sau de trafic de persoane.

Echipamente

Frontex poate achiziționa sau închiria propriile echipamente (autovehicule, nave, elicoptere etc.) sau le poate achiziționa în comun cu un stat membru.

Referințe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1168/2011

12.12.2011

-

JO L 304, 22.11.2011

Ultima actualizare: 15.01.2014

Top