Help Print this page 
Title and reference
Infracţiunile teroriste

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Infracţiunile teroriste

De la atacurile din 11 septembrie 2001, Uniunea Europeană (UE) este hotărâtă să intensifice lupta împotriva terorismului. În acest scop, a adoptat o decizie-cadru prin care le solicită statelor membre să îşi apropie legislaţiile şi care stabileşte regulile minime în ceea ce priveşte infracţiunile teroriste. După ce defineşte infracţiunile teroriste, decizia-cadru precizează pedepsele pe care statele membre ale UE trebuie să le integreze în legislaţia lor naţională.

ACT

Directiva-cadru 2002/475/JHA a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această decizie-cadru armonizează definirea infracţiunilor teroriste în toate statele membre ale UE prin introducerea unei definiţii specifice şi comune. Conceptul de terorism este o combinaţie de două elemente:

  • un element obiectiv, întrucât se referă la o listă de fapte penale grave (crimă, vătămări corporale, luarea de ostatici, şantajul, fabricarea de arme, comiterea unor atacuri, ameninţarea de a săvârşi oricare din faptele menţionate mai sus etc.);
  • un element subiectiv, întrucât aceste fapte sunt considerate infracţiuni teroriste atunci când sunt săvârşite cu scopul de a intimida grav o populaţie, de a constrânge nelegitim un guvern sau o organizaţie internaţională să îndeplinească sau să se abţină de la a îndeplini un act oarecare sau de a destabiliza grav sau a distruge structurile fundamentale politice, constituţionale, economice sau sociale ale unei ţări sau organizaţii internaţionale.

Decizia-cadru defineşte un grup terorist ca o asociere structurată a mai mult de două persoane, stabilită în timp şi care acţionează concertat, şi consideră conducerea unui grup terorist şi participarea la activităţile sale ca fiind infracţiuni legate de un grup terorist.

Mai mult, statele membre trebuie să se asigure că anumite acte intenţionate sunt pedepsite ca infracţiuni legate de activităţi teroriste, chiar dacă nu s-a săvârşit nicio infracţiune teroristă. Printre acestea se numără:

  • instigarea publică de a săvârşi o infracţiune teroristă;
  • recrutarea şi instruirea pentru terorism;
  • furtul agravat, şantajul şi falsificarea de documente administrative în vederea săvârşirii unei infracţiuni teroriste.

Pentru pedepsirea infracţiunilor teroriste, statele membre ale UE trebuie să prevadă în legislaţia lor naţională sancţiuni penale efective, proporţionale şi disuasive, susceptibile să conducă la extrădare. În plus, statele membre ale UE trebuie să impună sancţiuni împotriva persoanelor juridice atunci când se dovedeşte că persoana fizică are competenţe de reprezentare a persoanei juridice sau autoritatea de a exercita un control în cadrul persoanei juridice care a săvârşit o infracţiune teroristă.

Statele membre ale UE trebuie să ia măsurile necesare pentru:

  • a-şi stabili competenţa cu privire la infracţiunile teroriste;
  • a-şi stabili competenţa în cazurile în care refuză predarea sau extrădarea unei persoane suspectate sau condamnate pentru astfel de fapte către un alt stat membru sau către o ţară terţă;
  • a-şi coordona activităţile şi a stabili care dintre ele va începe urmărirea penală împotriva autorilor infracţiunii, pentru a centraliza urmărirea penală într-un singur stat membru, în cazul în care sunt implicate mai multe state membre.

De asemenea, statele membre vor garanta un ajutor adecvat pentru victime şi pentru familiile lor (în afară de măsurile prevăzute deja de Decizia-cadru 2001/220/JHA).

Context

Atacurile teroriste din septembrie 2001 au determinat Uniunea Europeană să intensifice acţiunea în acest domeniu. Astfel, această decizie-cadru are ca obiectiv să sporească eficacitatea luptei împotriva terorismului la nivelul Uniunii Europene. Această problemă a fost deja discutată cu ocazia Consiliului European de la Tampere, din octombrie 1999, şi a celui de la Santa Maria da Feira, din iunie 2000.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia-cadru 2002/475/JHA

22.6.2002

31.12.2002

JO L 164 din 22.6.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia-cadru 2008/919/JHA

9.12.2008

9.12.2010

JO L 330 din 9.12.2008

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei din 6 noiembrie 2007 în temeiul articolului 11 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [COM(2007) 681 final – Jurnalul Oficial C 9 din 15.1.2008]. Acest al doilea raport observă că majoritatea statelor membre aflate la prima evaluare au realizat în mod satisfăcător punerea în aplicare a principalelor dispoziţii din decizia-cadru. Cu toate acestea, se remarcă unele probleme majore. În ceea ce priveşte statele membre aflate la a doua evaluare, informaţiile suplimentare pe care acestea le-au trimis au permis Comisiei să observe în general un grad mai ridicat de respectare a dispoziţiilor. Cu toate acestea, cele mai multe dintre deficienţele principale identificate în primul raport de evaluare rămân neschimbate.

Principalele aspecte de care Comisia este preocupată sunt: implementarea deficientă, de către unele state membre, a dispoziţiilor care stabilesc o definiţie comună a terorismului şi armonizarea sancţiunilor pentru infracţiuni în legătură cu un grup terorist şi a răspunderii penale a persoanelor juridice pentru infracţiuni de terorism.

Report from the Commission of 8 June 2004 based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism [COM(2004) 409 final – Official Journal C 321 of 28.12.2004] (Raportul Comisiei din 8 iunie 2004 în temeiul articolului 11 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului).

Acest raport evaluează măsurile luate de statele membre ale UE pentru a se conforma deciziei-cadru privind combaterea terorismului. Conform acestuia, majoritatea statelor membre au adoptat toate măsurile necesare pentru a respecta principalele dispoziţii ale acestui instrument juridic. Cu toate acestea, au fost identificate anumite deficienţe.

Ultima actualizare: 18.08.2010

Top