Help Print this page 
Title and reference
Proceduri de extrădare mai eficace: mandatul european de arestare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Proceduri de extrădare mai eficace: mandatul european de arestare

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

ACT

2002/584/JAI: Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

SINTEZĂ

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia îmbunătățește și simplifică procedurile judiciare pentru a accelera returnarea dintr-un alt stat membru al UE a persoanelor care au comis o infracțiune gravă.

ASPECTE-CHEIE

Mandatul european de arestare înlocuiește sistemul de extrădare. În temeiul acestuia, fiecare autoritate judiciară națională are obligația de a recunoaște și a acționa, cu un minimum de formalități și într-un anumit termen, în urma solicitărilor formulate de autoritatea judiciară a unui alt stat din UE. Printr-un mandat se solicită predarea unei persoane:

pentru a se putea efectua o urmărire penală;

pentru ca persoana respectivă să poată fi reținută în custodie sau în detenție.

Mandatul se aplică în următoarele cazuri:

infracțiuni sancționate cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin un an;

dacă s-a dat o sentință definitivă privind o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate, în cazul sentințelor de cel puțin patru luni.

Utilizarea proporțională a mandatului

Statele membre ale UE trebuie să ia în considerare următoarele (lista nu este exhaustivă):

circumstanțele și gravitatea infracțiunii;

sentința probabilă;

măsuri alternative mai puțin coercitive.

În momentul în care este arestată o persoană, aceasta trebuie să fie informată cu privire la conținutul mandatului de arestare.

În ce situații trebuie să refuze statele membre aleUE să execute un mandat?

dacă un stat membru al UE a pronunțat deja o decizie definitivă cu privire la persoana în cauză pentru aceeași infracțiune;

dacă infracțiunea este acoperită de amnistie în statul membru al UE căruia i se cere să predea autorul infracțiunii;

dacă persoana în cauză nu poate, datorită vârstei sale, să fie trasă la răspundere penal de statul membru căruia i se cere să execute mandatul.

Norme pentru asigurarea drepturilor procedurale în procedurile în temeiul mandatului de arestare

Printre acestea se numără:

Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale;

Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale;

Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat și dreptul de a comunica cu membrii familiei și cu angajatorii.

Posibile îmbunătățiri

Într-un raport din 2011, Comisia Europeană a constatat că, deși mandatul european de arestare a reușit într-o foarte mare măsură să ajute statele membre ale UE în combaterea criminalității, s-ar mai putea îmbunătăți unele aspecte, inclusiv:

transpunerea;

aplicarea corectă;

proporționalitatea;

asigurarea drepturilor procedurale.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la mandatul european de arestare pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2002/584/JAI

7.8.2002

31.12.2003

JO L 190, 18.7.2002, pp. 1-20

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

JO L 81, 27.3.2009, pp. 24-36

ACTE CONEXE

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10)

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, începând cu anul 2007, a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175 final, 11.4.2011]

Situațiile prevăzute în articolul 31 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 246, 29.9.2003, p. 1)

Ultima actualizare: 29.07.2015

Top