Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/348/JAI a Consiliului – siguranța la meciurile internaționale de fotbal

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia are obiectivul de a preveni și de a combate violența legată de fotbal prin prezentarea unor metode privind operațiile polițienești coordonate internațional în legătură cu meciurile de fotbal, în vederea garantării siguranței cetățenilor Uniunii Europene (UE).
 • Actul stabilește puncte naționale de informare fotbalistică pentru a facilita comunicarea informațiilor, cooperarea transfrontalieră și operațiile polițienești în legătură cu meciurile internaționale de fotbal.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE trebuie să stabilească un punct național de informare fotbalistică pentru operațiile polițienești în legătură cu meciurile de fotbal de anvergură internațională. Acesta are misiunea de:

 • a coordona și a facilita cooperarea polițienească internațională și schimbul de informații;
 • a comunica informațiile referitoare la suporterii cu risc;
 • a furniza o eventuală asistență autorităților naționale;
 • a realiza o analiză a riscurilor privind propriile sale cluburi și propria echipă națională, pe care să o pună la dispoziția celorlalte țări ale UE.

Informațiile sunt comunicate înainte, în timpul și după un eveniment fotbalistic, după cum urmează:

 • informații strategice, care descriu evenimentul în toate dimensiunile sale, acordându-se o atenție deosebită riscurilor pe care acesta le prezintă pentru siguranță;
 • informații operaționale, care permit formarea unei idei despre faptele care se desfășoară în cadrul evenimentului;
 • informații tactice, care permit o acțiune corespunzătoare pentru menținerea ordinii și a siguranței, și feedback după eveniment.

Informațiile sunt confidențiale și trebuie furnizate în timp util, cu garanții privind schimbul de date cu caracter personal, în vederea conformării cu legislația internă și internațională aplicabilă.

O rezoluție a Consiliului din 2003 invită țările UE să ia în considerare interzicerea accesului pe stadioanele de fotbal a persoanelor care s-au făcut vinovate în trecut de violență la meciurile de fotbal, incluzând posibilitatea extinderii interdicțiilor în alte țări ale UE, împreună cu sancțiuni pentru nerespectare.

Manualul pentru cooperarea polițienească internațională, introdus inițial în 1999 și actualizat printr-o rezoluție a Consiliului din 2006, oferă un șablon pentru acest schimb de informații. Manualul detaliază dispoziții pentru:

 • colectarea informațiilor;
 • recunoaștere;
 • detectare;
 • controlul mulțimilor; și
 • comunicarea cu suporterii și cu mass-media.

De asemenea, actul cuprinde condițiile în care ofițerii de poliție pot oferi asistență directă în alte țări.

Într-o decizie din 2014, Comisia Europeană și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal au convenit să consolideze cooperarea și dialogul, incluzând acțiuni de accelerare a eforturilor împotriva violenței pe stadioanele de fotbal. Cele două părți organizează reuniuni bilaterale la nivel înalt cel puțin anual pentru evaluarea progreselor.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu 9 mai 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Sprijinirea fairplay-ului și a cooperării în sport” pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACT

Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 121, 8.5.2002, pp. 1-3)

Modificările ulterioare aduse Deciziei 2002/348/JAI au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind impunerea de către statele membre a unor interdicții de acces la locurile de desfășurare a meciurilor de fotbal de anvergură internațională (JO C 281, 22.11.2003, pp. 1-2)

Rezoluția Consiliului din 4 decembrie 2006 privind un manual actualizat de recomandări pentru cooperarea polițienească internațională și de măsuri pentru prevenirea și ținerea sub control a violenței și dezordinii legate de meciurile de fotbal de anvergură internațională care implică cel puțin un stat membru (JO C 322, 29.12.2006, pp. 1-39)

Decizia Comisiei din 14 octombrie 2014 de adoptare a Acordului de cooperare între Comisia Europeană și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) [C(2014) 7378 final din 14.10.2014]

Data ultimei actualizări: 25.05.2016

Top