Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială

Consiliul a înfiinţat o Reţea Judiciară în materie civilă şi comercială pentru a facilita cooperarea în aceste domenii între statele membre. Cu ajutorul internetului, cetăţenii pot avea acces la informaţiile privind sistemul judiciar în statele membre (modalităţile de sesizare a instanţelor, ajutorul judiciar etc.). Reţeaua este alcătuită din puncte de contact aflate în statele membre.

ACT

Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Instituirea treptată a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, precum şi funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne, implică necesitatea de îmbunătăţire, simplificare şi accelerare eficiente a cooperării judiciare între statele membre în materie civilă şi comercială.

Această decizie este destinată implementării acelui obiectiv a cărui importanţă a fost recunoscută în planul de acţiune din decembrie 1998 al Consiliului şi al Comisiei, precum şi al Consiliului European organizat la Tampere în octombrie 1999, prin instituirea unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială cuprinde:

 • puncte de contact centrale desemnate de statele membre şi, dacă este cazul, un număr limitat de puncte de contact suplimentare;
 • magistraţi de legătură şi alte autorităţi (care deţin responsabilitatea în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială), a căror apartenenţă la Reţea este considerată utilă de către statele membre;
 • asociaţiile profesionale care îi reprezintă pe practicanţii profesiilor juridice care participă la aplicarea instrumentelor comunitare şi internaţionale de justiţie civilă.

În cadrul acestei decizii, termenul „stat membru” înseamnă toate statele membre în afară de Danemarca.

Informarea statelor membre şi a cetăţenilor lor privind materia civilă şi comercială

Reţeaua are două sarcini specifice:

 • facilitarea cooperării judiciare între statele membre în materie civilă şi comercială prin instituirea unui sistem de informare pentru membrii Reţelei;
 • facilitarea accesului la justiţie prin furnizarea de informaţii privind instrumentele de cooperare comunitare şi internaţionale.

Reţeaua ajută şi la:

 • facilitarea procedurilor care au implicaţii transfrontaliere;
 • facilitarea cererilor de cooperare între statele membre, în special când nu se aplică niciun act comunitar sau instrument internaţional;
 • aplicarea actelor sau convenţiilor comunitare în vigoare între statele membre.

Îndeplinirea cerinţelor reţelei: puncte de contact

Punctele de contact joacă un rol-cheie în cadrul Reţelei; ele furnizează informaţii generale privind instrumentele comunitare şi internaţionale, precum şi informaţiile necesare pentru cooperare şi pentru aplicarea legislaţiei statului membru care este aplicabilă, facilitează procesarea cererilor pentru cooperare judiciară, caută soluţii la orice dificultăţi care apar şi coordonează cooperarea între membri la nivel naţional.

Punctele de contact răspund la cererile pentru cooperare judiciară într-o perioadă limită de timp (în decurs de 15 zile de la primire, cu excepţia prelungirilor) prin utilizarea facilităţilor tehnologice furnizate de statele membre. Comisia păstrează un registru al cererilor şi al răspunsurilor punctelor de contact.

Punctele de contact se reunesc cel puţin o dată la şase luni pentru un schimb de informaţii şi de experienţă, pentru a identifica problemele şi cele mai bune practici şi pentru a determina parametrii pentru sistemul informatic.

Deşi Danemarca nu se supune aplicării acestei decizii, aceasta poate fi reprezentată în cadrul reuniunilor Reţelei. În plus, ţările în curs de aderare şi ţările candidate, precum şi anumite ţări terţe, pot trimite fiecare cel mult trei reprezentanţi care să participe la aceste reuniuni în calitate de observatori.

În afara reuniunilor, punctele de contact pot schimba informaţii prin intermediul unui sistem securizat cu acces limitat instituit de Comisie.

Reţeaua se asociază cu reţele şi organizaţii internaţionale similare, cum ar fi Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală, Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EN) (FR), Reţeaua Europeană de Centre de Consum (ECC-Net), precum şi reţelele de cooperare judiciară instituite între ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale.

Comunicarea de informaţii către public

Un sistem de informare pe internet oferă acces la informaţiile privind măsurile judiciare în vigoare, legislaţia cazului, sistemele judiciare şi legislative ale statelor membre şi cooperare în materie civilă şi comercială. Sistemul conţine şi foi de informaţii practice pentru opinia publică.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2001/470/CE

1.12.2002

-

JO L 174 din 27.6.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 568/2009/CE

11.1.2011

-

JO L 168 din 30.6.2009

Modificările şi corectările aduse Deciziei 2001/470/CE a Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 16 May 2006 on the application of Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters [COM(2006) 203 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 16 mai 2006 privind aplicarea Deciziei 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială [COM(2006) 203 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Acest raport a fost elaborat de Comisie în conformitate cu articolul 19 al deciziei menţionate mai sus. Raportul sintetizează caracteristicile şi lucrările actuale ale Reţelei. Comisia consideră că Reţeaua a satisfăcut în general aşteptările, dar admite că încă mai există un potenţial foarte mare de dezvoltare. Reţeaua trebuie să primească resursele necesare dacă urmează a-şi îndeplini acel potenţial. În consecinţă, Comisia ar dori:

 • ca toate punctele de contact principale din statele membre să se poată dedica complet reţelei, iar statele membre să le acorde prerogativele şi resursele necesare;
 • să fie depuse eforturi mai mari pentru finalizarea paginii web a Reţelei în ceea ce priveşte conţinutul şi limbile;
 • să se continue activitatea privind orientările practice, iniţiativele de informare şi alte activităţi privind dezbaterile exemplelor concrete;
 • ca punctele de contact să devină treptat accesibile publicului utilizând tehnicile de comunicare online.

See also

Ultima actualizare: 09.06.2011

Top