Help Print this page 
Title and reference
Produsele cu defect: răspunderea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produsele cu defect: răspunderea

Legislaţia europeană protejează consumatorii împotriva prejudiciilor cauzate de produsele cu defect. Astfel, persoanele prejudiciate pot cere despăgubiri cu privire la produsele puse în circulaţie pe piaţa internă.

ACT

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă stabileşte un principiu de răspundere fără culpă aplicabil producătorilor europeni. Într-adevăr, când un produs * care prezintă un defect cauzează un prejudiciu unui consumator, producătorul poate fi tras la răspundere.

Sunt consideraţi producători:

 • producătorul unei materii prime, fabricantul unui produs finit sau al unei părţi componente;
 • importatorul produsului;
 • orice persoană care îşi aplică numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs;
 • orice persoană care furnizează un produs al cărui producător sau importator nu poate fi identificat.

Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru acelaşi prejudiciu, răspunderea lor este solidară.

Dovada prejudiciului

Un produs este defect dacă nu oferă siguranţa la care o persoană se poate aştepta, în special în funcţie de:

 • prezentarea produsului;
 • utilizarea raţională a produsului;
 • momentul punerii în circulaţie a produsului.

Persoana prejudiciată suportă sarcina probei şi trebuie să dovedească:

 • existenţa prejudiciului;
 • defectul produsului;
 • relaţia cauzală dintre defect şi prejudiciu.

Exonerarea de răspundere a producătorului

Producătorul nu este considerat responsabil dacă dovedeşte că:

 • nu a pus produsul în circulaţie;
 • defectul a apărut după punerea în circulaţie a produsului;
 • produsul nu a fost fabricat pentru vânzare sau pentru distribuţie cu scop economic;
 • produsul nu a fost nici fabricat, nici distribuit în cadrul activităţii sale profesionale;
 • defectul se datorează conformităţii produsului cu normele imperative emise de autorităţile publice;
 • cunoştinţele tehnice în momentul punerii în circulaţie a produsului erau insuficiente pentru identificarea defectului. În acest caz, statele membre sunt autorizate să ia măsuri derogatorii;
 • defectul unei părţi componente a fost cauzat în momentul fabricării unui produs final.

Răspunderea producătorului poate fi redusă dacă vina aparţine persoanei prejudiciate.

Prejudicii acoperite

Directiva se aplică prejudiciilor:

 • cauzate prin deces sau leziuni corporale;
 • cauzate unui bun de utilizare sau de consum privat, altul decât produsul cu defect, şi cu un prag minim de 500 EUR.

Statele membre pot totuşi să fixeze o limită a răspunderii globale a producătorului în caz de deces sau de leziuni corporale cauzate printr-o serie de articole care prezintă aceleaşi defecte.

În plus, directiva nu se aplică prejudiciilor rezultate din accidente nucleare acoperite de convenţii internaţionale ratificate de statele membre.

Prescrierea răspunderii

Persoana prejudiciată dispune de un termen de trei ani pentru a cere despăgubiri. Acest termen începe la data la care persoana prejudiciată a cunoscut prejudiciul, defectul şi identitatea producătorului.

În plus, producătorul nu mai poate fi tras la răspundere după zece ani de la data punerii în circulaţie a produsului.

Nicio clauză contractuală nu poate autoriza producătorul să îşi limiteze răspunderea faţă de persoana prejudiciată.

Legislaţiile naţionale în materie de răspundere civilă rămân aplicabile.

Termeni-cheie

 • Produs: orice bun mobil, chiar în cazul în care este încorporat într-un alt bun mobil sau imobil, inclusiv electricitatea, produsele agricole primare (produsele solului, de crescătorie de animale şi pescăreşti) şi produsele de vânat.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 85/374/CEE

30.7.1985

30.7.1988

JO L 210 din 7.8.1995

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 1999/34/CE

4.6.1999

4.12.2000

JO L 141 din 4.6.1999

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 85/374/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 27.04.2011

Top