Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alcool şi băuturi alcoolice: armonizarea structurilor accizelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alcool şi băuturi alcoolice: armonizarea structurilor accizelor

Prezenta directivă armonizează structura accizelor la băuturi alcoolice şi alcool conţinut în alte produse pentru a asigura constituirea pieţei interne.

ACT

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice.

SINTEZĂ

Accizele aplicate la bere vor fi fixate în funcţie de numărul de hectolitri/grade de produs finit.

Statele membre pot împărţi berea în categorii care constau în cel mult 4 grade Plato şi pot aplica aceeaşi acciză pe hectolitru la toate tipurile de bere care intră în fiecare categorie.

Statele membre pot aplica accize reduse la berea produsă de fabricile mici independente, cu condiţia ca accizele reduse:

  • să nu se aplice întreprinderilor producătoare de mai mult de 200 000 hl de bere pe an;
  • să nu se stabilească la mai mult de 50 % sub acciza naţională standard.

Cotele reduse stabilite de statele membre trebuie să se aplice, de asemenea, berii livrate pe teritoriul lor de către fabrici de bere mici situate în alte state membre.

Statele membre pot aplica rate reduse, care pot fi sub rata minimă, la berea cu o tărie alcoolică reală la volum de până la 2,8 % vol.

Accizele aplicate la vin necarbonatat şi vin spumos şi la alte băuturi fermentate şi produse intermediare vor fi stabilite în funcţie de numărul de hectolitri pe produs finit.

Statele membre trebuie să aplice aceeaşi acciză la toate produsele alcoolice din fiecare categorie.

Statele membre pot aplica accize reduse la oricare tip de vin şi alte produse fermentate, altele decât berea, care au o tărie alcoolică reală la volum de până la 8,5 % vol.

Statele membre pot aplica o acciză redusă separată la produse intermediare cu o tărie alcoolică reală la volum de până la 15 % vol., în următoarele condiţii:

  • acciza redusă să nu fie stabilită la mai mult de 40 % sub acciza naţională standard;
  • acciza redusă nu poate fi mai mică decât acciza naţională standard aplicată vinului necarbonatat şi altor produse fermentate necarbonatate.

Acciza aplicată la alcool şi băuturi alcoolice va fi stabilită la hectolitru de alcool pur la 20 °C. Aceasta va fi calculată în funcţie de numărul de hectolitri de alcool pur.

Accize reduse pot fi aplicate la alcoolul etilic produs de distilerii mici. Cu toate acestea, accizele reduse nu pot fi stabilite la mai mult de 50 % sub acciza naţională standard.

Statele membre trebuie să aplice orice acciză redusă şi la alcoolul etilic livrat pe teritoriul lor de către alte distilerii mici situate în alte state membre.

Fiind supuse anumitor limite, accizele reduse pot fi aplicate, de asemenea, la băuturile spirtoase cu o tărie alcoolică reală la volum de până la 10 % vol. şi la romul francez şi ouzo grec.

Când o băutură alcoolică este retrasă de pe piaţă, deoarece starea sa o face nepotrivită pentru consum, statele membre pot rambursa accizele plătite.

Produsele care intră sub incidenţa prezentei directive vor fi scutite de accize în situaţia în care:

  • sunt denaturate în conformitate cu cerinţele oricărui stat membru;
  • sunt denaturate şi utilizate în prelucrarea produselor care nu sunt destinate consumului uman;
  • sunt utilizate pentru producerea oţetului, a medicamentelor sau a aromelor folosite în producţia produselor alimentare.

Directiva prevede recunoaşterea reciprocă a formulelor denaturante şi stabileşte un sistem pentru schimbul de informaţii necesare şi pentru combaterea oricărui abuz al acordurilor cu privire la scutire.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 92/83/CEE

10.11.1992

31.12.1992

JO L 316 din 31.10.1992

ACTE CONEXE

Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the rates of excise duty applied on alcohol and alcoholic beverages (presented pursuant to Article 8 of Council Directive 92/84/EEC on the approximation of excise duty on alcohol and alcoholic beverages) [COM(2004) 223 – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind ratele accizelor aplicate alcoolului şi băuturilor alcoolice (prezentat în temeiul articolului 8 din Directiva 92/84/CEE a Consiliului privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice) [COM(2004) 223 – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Raportul examinează statutul legislaţiei comunitare în domeniul accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993 şi nu a mai fost modificat de la acea dată. Comisia analizează efectul sistemului actual asupra bunei funcţionări a pieţei interne, a concurenţei între diferite categorii de băuturi alcoolice indusă de diferenţele de accize aplicate, a valorii reale actuale a ratelor minime stabilite în 1992 şi a obiectivelor mai ample ale tratatului privind Uniunea Europeană. Aceasta concluzionează că este necesară o mai bună convergenţă între accizele aplicate în diferite state membre, astfel încât să fie reduse distorsiunile concurenţei şi frauda. În lumina opiniilor disparate ale statelor membre cu privire la valoarea adecvată a ratelor minime, şi deoarece orice modificare ar necesita un acord unanim, Comisia se abţine de la a formula orice propuneri în momentul de faţă. În schimb, intenţionează să lanseze o dezbatere amplă în cadrul Consiliului, al Parlamentului European şi al Comitetului Economic şi Social European. Pe baza rezultatelor acestei dezbateri, Comisia va decide dacă să înainteze sau nu propuneri cu privire la toate sau la unele dintre aspectele subliniate în raport.

Ultima actualizare: 08.12.2006

Top