Help Print this page 
Title and reference
Infrastructura pentru informaţii spaţiale (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Infrastructura pentru informaţii spaţiale (INSPIRE)

Uniunea Europeană (UE) instituie infrastructura INSPIRE menită să permită partajarea informaţiilor spaţiale şi de mediu armonizate. Aceste informaţii sunt accesibile on-line.

ACT

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte normele privind instituirea, în Uniunea Europeană, a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale (INSPIRE), al cărei obiectiv este să permită schimbul, partajarea, accesul şi utilizarea datelor spaţiale şi de mediu interoperabile, precum şi a serviciilor legate de aceste date. INSPIRE vizează coordonarea între utilizatorii şi furnizorii de informaţii, astfel încât datele provenite din diferite sectoare să poată fi combinate şi difuzate.

INSPIRE se aplică informaţiilor spaţiale, cum sunt observaţiile legate de mediu, statisticile etc., deţinute în format electronic de către autorităţile publice sau în numele acestora. Informaţiile în cauză se referă la o zonă asupra căreia un stat membru deţine sau exercită o competenţă şi acoperă teme cum ar fi frontierele administrative, observaţiile privind calitatea aerului, a apelor, a solurilor, biodiversitatea, acoperirea terestră, reţelele de transport, hidrografia, altitudinea, geologia, repartizarea populaţiei sau a speciilor, habitaturi, situri industriale sau zone de risc natural (a se consulta anexele I, II şi III la directivă pentru lista completă).

Aceste informaţii trebuie să fie însoţite de metadate * complete privind, între altele, condiţiile de acces şi utilizare a informaţiilor spaţiale vizate, calitatea şi validitatea acestora, limitarea accesului public şi autorităţile publice responsabile cu informaţiile în cauză.

Pentru a asigura interoperabilitatea informaţiilor, Comisia trebuie să elaboreze norme de aplicare până la 15 mai 2009 sau 15 mai 2012 cel târziu (pentru informaţiile de la anexa I şi respectiv de la anexele II sau III). Noile informaţii spaţiale trebuie să se conformeze normelor de aplicare în termen de doi ani de la adoptarea acestora, în timp ce informaţiile existente dispun de un termen de şapte ani. Normele de aplicare includ definiţia şi clasificarea obiectelor spaţiale la care se referă informaţiile vizate de această directivă şi modalităţile de geo-referenţiere a acestor date.

Statele membre pun la dispoziţia utilizatorilor servicii de reţea, în special pentru cercetarea, consultarea şi descărcarea informaţiilor spaţiale. Acest lucru se realizează prin intermediul unui portal INSPIRE, administrat la nivel european de Comisie, şi, eventual, prin puncte de acces suplimentare care aparţin statelor membre. Unele servicii pot fi furnizate contra cost. De altfel, accesul publicului la informaţiile spaţiale poate fi restricţionat din motive care ţin, de pildă, de buna funcţionare a relaţiilor internaţionale, de siguranţa publică, de apărarea naţională, de confidenţialitatea lucrărilor autorităţilor publice sau a anumitor informaţii comerciale sau industriale, de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi a datelor cu caracter personal, sau de protecţia mediului.

Statele membre trebuie să partajeze datele pe care le deţin şi să le permită autorităţilor publice să aibă acces la aceste date, să facă schimb cu ele şi să le utilizeze pentru realizarea unor misiuni publice care au un impact asupra mediului. Accesul în cauză se poate face contra cost, mai puţin în cazul în care este vorba de informaţii care trebuie furnizate obligatoriu, conform legii. Statele membre pot limita accesul din motive legate de bunul mers al justiţiei, de siguranţa publică, de apărarea naţională sau de relaţiile internaţionale.

Coordonarea programului INSPIRE se face de către Comisie la nivelul UE şi de către structuri şi mecanisme adecvate desemnate de statele membre la nivelul acestora.

Statele membre şi Comisia întocmesc, până la 15 mai 2010 şi 15 mai 2014, rapoarte privind conţinutul şi, respectiv, punerea în aplicare a infrastructurii INSPIRE.

Termeni-cheie ai actului

  • Metadate: informaţii care descriu seturi şi servicii de date spaţiale şi care permit căutarea, inventarierea şi utilizarea acestora.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2007/2/CE

15.5.2007

15.5.2009

JO L 108 din 25.4.2007

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) şi exploatarea sa iniţială (2011-2013) [Jurnalul Oficial L 276 din 20.10.2010].

Sistemul GMES este o reţea de colectare şi difuzare a informaţiilor legate de mediu şi securitate bazată pe supravegherea spaţială şi in situ a Pământului. Acest sistem va asista autorităţile publice şi private din Europa la adoptarea deciziilor şi va sprijini cercetarea.

Ultima actualizare: 02.09.2011

Top