Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reducerea emisiilor poluante de la vehiculele ușoare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Reducerea emisiilor poluante de la vehiculele ușoare

Vehiculele ușoare - autoturismele și camionetele - sunt una dintre principalele surse de poluare a aerului și produc circa 15 % din emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale Uniunii Europene (UE). UE depune eforturi pentru a reduce impactul transportului rutier asupra mediului și pentru a ajuta tranziția spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

SINTEZĂ

Vehiculele ușoare - autoturismele și camionetele - sunt una dintre principalele surse de poluare a aerului și produc circa 15 % din emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale Uniunii Europene (UE). UE depune eforturi pentru a reduce impactul transportului rutier asupra mediului și pentru a ajuta tranziția spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul armonizează cerințele tehnice privind emisiile - cunoscute ca omologarea CE de tip - pentru autovehicule și piese de schimb, astfel încât acestea să fie la fel în toată UE, împiedicând perturbarea pieței unice. Actul le impune obligații specifice producătorilor și oferă acces la informații referitoare la reparare și întreținere.

ASPECTE-CHEIE

Producătorii trebuie:

să facă dovada faptului că toate vehiculele noi vândute, înmatriculate sau puse în circulație respectă normele privind emisiile stabilite în regulament;

să le indice cumpărătorilor valorile referitoare la emisiile de CO2 și consumul de carburant în momentul cumpărării vehiculului;

să se asigure că vehiculele sunt echipate cu dispozitive pentru controlul poluării care pot acoperi 160 000 km și sunt verificate după cinci ani sau 100 000 km, luându-se în considerare prima condiție îndeplinită;

să ofere operatorilor independenți informații nelimitate și standardizate privind repararea și întreținerea vehiculelor prin intermediul paginilor de internet. Producătorii pot percepe taxe rezonabile pentru acest serviciu.

Alte condiții

Autoritățile naționale nu pot refuza să acorde omologarea CE de tip dacă vehiculul respectă toate condițiile din regulament;

Se pot acorda stimulente financiare naționale pentru a încuraja utilizarea timpurie a dispozitivelor de reducere a emisiilor;

Se pot aplica sancțiuni pentru încălcarea regulamentului;

Sunt stabilite valori-limită la emisii pentru diverșii poluanți, cum ar fi monoxidul de carbon și oxizii de azot, precum și pentru diferitele tipuri de vehicule.

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 stabilește cerințe de performanță privind media emisiilor de CO2 de 130 g CO2/km pentru autoturismele noi. Începând cu 2020, media emisiilor este redusă la 95 g CO2/km.

În 2014, Comisia Europeană a emis o propunere de regulament care i-ar acorda competențe suplimentare pentru a lua măsuri de reducere a emisiilor poluante.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 2 iulie 2007.

Pentru mai multe informații, consultați pagina web privind reducerea emisiilor de CO2generate de vehicule a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

2.7.2007

-

JO L 171, 29.6.2007, pp. 1-16

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 692/2008

31.7.2008

-

JO L 199, 28.7.2008, pp. 1-136

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp. 1-13

Regulamentul (UE) nr. 566/2011

19.6.2011

-

JO L 158, 16.6.2011, pp. 1-24

Regulamentul (UE) nr. 459/2012

4.6.2012

-

JO L 142, 1.6.2012, pp. 16-24

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, pp. 1-15).

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, pp. 1-160).

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere [COM(2014) 28 final, 31.1.2014].

Ultima actualizare: 23.07.2015

Top