Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia pentru mediul marin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Strategia pentru mediul marin

Mediul marin al Europei suferă din cauza diverselor presiuni care dăunează sănătății ecosistemului marin. Această directivă stabilește un cadru comun și obiective pentru prevenirea activităților umane dăunătoare și pentru protejarea și conservarea mediului marin împotriva acestora.

ACT

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)

SINTEZĂ

Mediul marin al Europei suferă din cauza diverselor presiuni care dăunează sănătății ecosistemului marin. Această directivă stabilește un cadru comun și obiective pentru prevenirea activităților umane dăunătoare și pentru protejarea și conservarea mediului marin împotriva acestora.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Stabilește cerințele minime pentru țările UE în vederea dezvoltării de strategii care vizează protejarea ecosistemului marin și asigurarea faptului că activitățile economice legate de mediul marin sunt durabile.
 • Asigură cooperarea în cadrul regiunilor marine (Atlanticul de Nord-Est, Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră) prin înființarea unor programe transfrontaliere. Aceste programe includ acțiuni de îndeplinire a obiectivelor convenite, pentru a permite atingerea unei „stări ecologice bune”* până în 2020.
 • Contribuie la crearea unei rețele globale de zone marine protejate și lansează un dialog cu țările din afara UE.

EVOLUȚII RECENTE

 • În 2014, Comisia a revizuit primii pași în punerea în aplicare a directivei. De atunci, țările UE și-au stabilit propriile programe de monitorizare.
 • Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” servește drept orientare privind mediul pentru directiva privind amenajarea spațiului maritim publicată în 2014.
 • Aceasta din urmă face parte din politica maritimă integrată (PMI), care vizează punerea în aplicare a unui management al oceanelor și a unei guvernanțe maritime optime. PMI vizează sprijinirea și facilitarea punerii în aplicare a strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
 • Se așteaptă ca autoritățile din țările UE să organizeze activități în zonele marine cu scopul de a îndeplini obiective de mediu, economice și sociale.
 • Țările UE trebuie să elaboreze programe pentru măsurile care trebuie luate. Acestea trasează întinderea zonei și stabilesc termenele pentru acțiunile existente și viitoare pentru gestionarea activităților marine într-un mod durabil.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE trebuie să evalueze starea ecologică a apelor lor marine și impactul activităților umane (incluzând o analiză socioeconomică). Țările trebuie să stabilească apoi obiective pentru atingerea unei stări ecologice bune până în 2020, să fixeze obiective de mediu, să dezvolte rețele de monitorizare și să pregătească programe de măsuri.
 • Evaluările inițiale pot ajuta la îmbunătățirea cunoștințelor despre apele marine ale Europei prin programe precum Cunoașterea mediului marin, INSPIRE sau Copernicus.
 • Mările Europei sunt împărțite în patru regiuni marine: Marea Baltică, Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană și Marea Neagră. Țările care lucrează în aceleași regiuni marine trebuie să-și coordoneze acțiunile.
 • Programele de monitorizare sunt elaborate pentru a măsura și a evalua progresele înregistrate către atingerea obiectivelor. În cazul neîndeplinirii anumitor obiective, țările UE trebuie să explice de ce și pot, dacă este necesar, să aplice anumite excepții.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

O „stare ecologică bună” se referă la diversitatea ecologică și la dinamica oceanelor și a mărilor care sunt curate, în bună stare sanitară și productive. Obiectivul este de a asigura că mediul marin este salvgardat pentru generațiile actuale și viitoare.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene intitulată„Oceanele, mările și coastele noastre” .

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/56/CE

15.7.2008

15.7.2010

JO L 164, 25.6.2008, pp. 19-40

ACTE CONEXE

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 28.8.2014, pp. 135-145)

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Prima etapă de punere în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) - Evaluarea efectuată de Comisia Europeană și orientări [COM(2014) 97 final din 20.2.2014]

Data ultimei actualizări: 19.12.2014

Top