Help Print this page 
Title and reference
Diseminarea deliberată a organismelor modificate genetic (OMG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Diseminarea deliberată a organismelor modificate genetic (OMG)

Protecţia sănătăţii umane şi a mediului înconjurător necesită acordarea unei atenţii deosebite controlării riscurilor care rezultă în urma diseminării deliberate a organismelor modificate genetic (OMG) în mediul înconjurător. Din acest motiv, Uniunea Europeană (UE) a adoptat un cadru legislativ cu privire la diseminarea deliberată şi introducerea pe piaţă a OMG-urilor, în conformitate cu principiul precauţiei. Obiectivul acestui cadru este de a îmbunătăţi eficacitatea şi transparenţa procedurii de autorizare. Acesta contribuie, de asemenea, la stabilirea unei metode comune de evaluare a riscurilor şi a unui mecanism de protecţie. Noul cadru legislativ declară obligatorii consultarea publicului şi etichetarea OMG-urilor.

ACT

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă are ca obiectiv principal îmbunătăţirea eficacităţii şi a transparenţei procedurii de autorizare a diseminării deliberate şi de introducere pe piaţă a organismelor modificate genetic (OMG), limitarea acestei autorizaţii la o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire, şi introducerea unei verificări obligatorii după introducerea pe piaţă a OMG-urilor.

Aceasta prevede şi o metodă comună de evaluare, de la caz la caz, a riscurilor pentru mediu legate de diseminarea OMG-urilor (principiile care se aplică evaluării riscurilor pentru mediu se găsesc în anexa II la directivă), obiective comune pentru supravegherea OMG-urilor după diseminarea lor deliberată sau după introducerea lor pe piaţă şi un mecanism care permite modificarea, suspendarea sau încetarea diseminării în cazul în care există noi informaţii privind riscurile legate de această diseminare.

Această directivă declară obligatorii consultarea publicului şi etichetarea OMG-urilor. Sistemul de schimb de informaţii conţinut în notificări, aşa cum a fost stabilit prin directiva 90/220/CEE, se menţine. Comisia are obligaţia de a consulta comitetele ştiinţifice competente cu privire la orice chestiune care ar putea avea efecte asupra sănătăţii umane şi/sau asupra mediului. De asemenea, ea poate consulta comitete de etică. Este obligatorie stabilirea mai multor registre pentru informaţii privind modificările genetice ale OMG-urilor şi privind localizarea acestora. Funcţionarea acestor registre este descrisă în Decizia 2004/204/CE (a se vedea rubrica Acte conexe).

La fiecare trei ani, Comisia va publica o sinteză a măsurilor luate în statele membre în vederea punerii în aplicare a acestei directive. De asemenea, la fiecare trei ani, Comisia trebuie să publice un raport privind experienţa dobândită în domeniul introducerii pe piaţă a OMG-urilor. Acest raport ar trebui să includă un capitol separat privind avantajele şi dezavantajele socioeconomice ale fiecărei categorii de OMG-uri autorizate pentru a fi introduse pe piaţă, care să ţină seama în mod corespunzător de interesele agricultorilor şi ale consumatorilor (primul raport ar fi trebuit să fie publicat în 2003). De asemenea, în fiecare an va fi publicat un raport privind probleme etice. Această directivă a invitat Comisia să iniţieze o propunere pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, care a condus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1946/2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic.

Această directivă abrogă Directiva 90/220/CEE privind eliberarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, începând cu 17 octombrie 2002.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2001/18/CE

17.4.2001

17.10.2002

JO L 106 din 17.4.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003

7.11.2003

-

JO L 268 din 18.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003

7.11.2003

-

JO L 268 din 18.10.2003

Directiva 2008/27/CE

21.3.2008

-

JO L 81 din 20.3.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2001/18/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

OMG-urile introduse pe piaţă în conformitate cu Directiva 2001/18/CE

Decizia 2010/135/UE – cartof EH92-527-1 [Jurnalul Oficial L 53 din 4.3.2010];

Decizia 2009/244/CE – garoafa de grădină 123.8.12 [Jurnalul Oficial 72 din 18.3.2009];

Decizia 2007/364/CE – garoafa de grădină 123.2.38 [Jurnalul Oficial L 138 din 30.5.2007];

Decizia 2007/232/CE – rapiţă Ms8, Rf3 şi Ms8xRf3 [Jurnalul Oficial L 100 din 17.4.2007];

Decizia 2006/47/CE – maize MON863 X MON810 [Jurnalul Oficial L 26 din 31.1.2006];

Decizia 2005/772/CE – maize 1507 [Jurnalul Oficial L 291 din 5.11.2005];

Decizia 2005/635/CE – oilseed GT73 [Jurnalul Oficial L 228 din 3.9.2005];

Decizia 2005/608/CE – maize MON863 [Jurnalul Oficial L 207 din 10.8.2005];

Decizia 2004/643/CE – maize NK603 [Jurnalul Oficial L 295 din 18.9.2004].

Colectarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor

Decizia 2005/463/CE a Comisiei din 21 iunie 2005 de instituire a unui grup de lucru în reţea pentru schimbul şi coordonarea de informaţii privind coexistenţa culturilor modificate genetic, convenţionale şi biologice [Jurnalul Oficial L 164 din 24.6.2005].

Decizia 2004/204/CE a Comisiei din 23 februarie 2004 de stabilire a normelor de funcţionare a registrelor pentru înregistrarea informaţiilor privind modificările genetice ale OMG, prevăzute de Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [Jurnalul Oficial L 65 din 3.2.2004]. Conform Directivei 2001/18/CE, Comisia trebuie să creeze unul sau mai multe registre pentru înregistrarea informaţiilor referitoare la modificările genetice ale OMG-urilor. Această decizie precizează că aceste registre conţin date accesibile publicului larg şi alte informaţii accesibile numai statelor membre, Comisiei şi Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară. Datele care trebuie înregistrate sunt următoarele:

  • informaţii amănunţite privind persoanele responsabile de diseminare sau de introducerea pe piaţă;
  • informaţii generale despre OMG (denumirea comercială şi denumirea ştiinţifică, statul membru în cauză, decizia de autorizare a OMG-ului etc.);
  • informaţii privind ADN-ul inserat în OMG;
  • informaţii privind metodele de depistare şi de identificare;
  • informaţii privind depunerea, stocarea şi punerea la dispoziţie a eşantioanelor.

Decizia 2003/701/CE a Comisiei din 29 septembrie 2003 de instituire, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unui formular pentru prezentarea rezultatelor diseminării deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic în alte scopuri decât introducerea pe piaţă [Jurnalul Oficial L 254 din 8.10.2003].

Formular de sinteză a notificărilor

Decizia 2002/813/CE a Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a rezumatului notificării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă [Jurnalul Oficial 280 din 18.10.2002].

Decizia 2002/812/CE a Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a formularului de sinteză a notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic ca atare sau în produse [Jurnalul Oficial L 280 din 18.10.2002].

Note orientative la anexe

Decizia 2002/811/CE a Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire de note orientative care să completeze anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 280 din 18.10.2002].

Decizia 2002/623/CE a Comisiei din 24 iulie 2002 de stabilire a unor note de orientare de completare a anexei II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 200 du 30.7.2002].

Rapoarte

Cel de-al doilea raport înaintat de Comisie Consiliului şi Parlamentului European, din 5 martie 2007, cu privire la experienţa statelor membre în domeniul organismelor modificate genetic (OMG-urilor) introduse pe piaţă în conformitate cu Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic [COM(2007) 81 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Între octombrie 2002 şi octombrie 2005, din 13 cereri de autorizare de introducere pe piaţă a unor plante modificate genetic, depuse în 8 state membre, au fost autorizate 5 produse:

  • porumb NK603 de la Monsanto Europe S.A;
  • porumb MON603 de la Monsanto Europe S.A;
  • rapiţă GT73 de la Monsanto Europe S.A;
  • porumb 1507 de la Pioneer Hi-Bred International INC şi Mycogen Seeds;
  • porumb MONMON863 X MON810 de la Monsanto Europe S.A;

Mai mult, în aceeaşi perioadă, din 245 de cereri de diseminare a OMG-urilor în alte scopuri decât introducerea pe piaţă (de exemplu, în scopul cercetării), depuse în 13 state membre, au fost autorizate 191 (cu 23 de cereri în curs de evaluare în octombrie 2005).

Statele membre care au gestionat aceste cereri au în general o opinie pozitivă despre punerea în aplicare a directivei, deşi mai există încă o serie de probleme tehnice care trebuie soluţionate. Per ansamblu, celelalte părţi interesate au o opinie mai critică faţă de directivă. Mai multe state membre solicită mai multe precizări privind evaluarea riscului pentru mediul înconjurător şi o armonizare sporită a procedurii pentru diseminările în scopuri de cercetare. Majoritatea statelor membre subliniază necesitatea unui instrument juridic care să stabilească nişte praguri pentru seminţe.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 31 August 2004 on the experience of Member States with GMOs placed on the market under Directive 2001/18/EC and incorporating a specific report on the operation of parts B and C of the Directive [COM(2004) 575 - not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 5 martie 2007 cu privire la experienţa statelor membre în domeniul OMG-urilor introduse pe piaţă în conformitate cu Directiva 2001/18/CE şi de includere a unui raport specific privind punerea în aplicare a părţilor B şi C din Directivă) [COM(2004) 575 – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport priveşte numai 15 state membre, din momentul în care perioada vizată de raportul menţionat s-a încheiat anterior datei aderării noilor state membre (1 mai 2004). Marea majoritate a OMG-urilor elaborate în vederea diseminării deliberate este alcătuită din culturi vegetale transgenice, modificate pentru a deveni tolerante la unele erbicide sau rezistente la unele insecticide. În pofida caracterului restrâns al experienţei dobândite de la intrarea în vigoare a directivei, raportul subliniază că directiva şi regulamentele care o completează (a se vedea mai sus) contribuie la creşterea încrederii în cadrul legislativ şi a predictibilităţii procesului de luare a deciziilor.

See also

Ultima actualizare: 11.10.2010

Top