Help Print this page 
Title and reference
Deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic - EUR-Lex

Uniunea Europeană pune în aplicare dispoziţiile Protocolului de la Cartagena privind biosiguranţa. Acest protocol vizează asigurarea unui nivel adecvat de protecţie pentru transferul, manipularea şi utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-urilor) care pot avea efecte adverse asupra mediului şi a sănătăţii umane, cu accent, în special, pe deplasările transfrontaliere (deplasările de OMG-uri între două state, cu excepţia deplasărilor deliberate între părţile la Protocolul de la Cartagena în cadrul Comunităţii Europene).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic.

SINTEZĂ

Regulamentul vizează instituirea unui sistem comun de notificare şi schimb de informaţii privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (OMG-uri) spre ţările terţe. Scopul final este de a asigura că deplasările care pot avea efecte adverse asupra utilizării durabile a diversităţii biologice şi asupra sănătăţii umane ţin seama în mod adecvat de mediu şi de sănătatea umană.

Exporturile de OMG-uri către ţări terţe

Regulamentul face distincţia între OMG-urile destinate diseminării deliberate în mediu şi OMG-urile destinate alimentaţiei umane sau animale ori prelucrării.

Exportatorii de OMG-uri destinate diseminării deliberate în mediu trebuie să trimită o notificare scrisă autorităţii naţionale competente din ţara importatoare înaintea efectuării deplasării transfrontaliere. Această notificare trebuie să conţină informaţiile menţionate în anexa I la regulament. Notificarea este menită să ofere ţării importatoare posibilitatea de a accepta doar produsele aprobate în prealabil în cunoştinţă de cauză.

Dacă, în termen de 270 de zile de la primirea notificării, importatorul nu răspunde, exportatorul trimite o notă de atenţionare autorităţii naţionale competente a părţii importatoare, solicitând un răspuns în termen de 60 de zile. Exportatorul trimite o copie a notificării şi a confirmării de primire autorităţii competente din statul membru de care aparţine şi Comisiei. Deplasările transfrontaliere de OMG-uri nu pot avea loc, în niciun caz, fără acordul scris prealabil al importatorului.

Exportatorul trebuie să păstreze timp de cel puţin 5 ani notificarea, confirmarea de primire şi decizia importatorului. De asemenea, acesta trebuie să notifice tranzitul OMG-urilor oricăror ţări care cer acest lucru.

Comisia sau statul vizat trebuie să notifice prin intermediul Centrul de schimb de informaţii privind biosiguranţa (CSIB), creat prin Protocolul de la Cartagena, orice decizie privind utilizarea, inclusiv introducerea pe piaţă, a OMG-urilor destinate alimentaţiei umane sau animale ori prelucrării şi care ar putea face obiectul unor deplasări transfrontaliere. Notificarea trebuie să conţină elementele menţionate în anexa II la regulament. OMG-urile destinate alimentaţiei umane sau animale ori prelucrării nu pot face obiectul unor deplasări transfrontaliere dacă nu au fost autorizate de către Comunitate şi dacă importatorul nu şi-a dat acordul explicit în acest sens (fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002).

Exportatorii trebuie să se asigure că OMG-urile pe care le exportă sunt clar identificate, indicând, în special, faptul că produsul conţine sau constă din OMG-uri şi codurile de identificare atribuite OMG-urilor respective. Exportatorii de OMG-uri destinate alimentaţiei umane sau animale ori prelucrării trebuie să ateste printr-o declaraţie faptul că respectivele OMG-uri nu vor fi diseminate în mod deliberat în mediu. OMG-urile destinate utilizării în condiţii de izolare trebuie să fie însoţite de norme de siguranţă pentru depozitarea, transportul şi utilizarea acestora.

Deplasările transfrontaliere neintenţionate

Statele membre iau măsurile necesare pentru a preveni deplasările transfrontaliere neintenţionate de OMG-uri. De îndată ce un stat membru are cunoştinţă de o situaţie care ar putea duce la o diseminare de OMG-uri cu o potenţială deplasare transfrontalieră neintenţionată şi care ar putea efecte negative semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane, acesta trebuie:

  • să informeze publicul;
  • să notifice Comisia, celelalte state membre, CSIB şi organismele internaţionale competente cu privire la această situaţie;
  • să se consulte cu statele membre afectate pentru ca acestea să poată lua măsurile necesare.

Dispoziţii comune

În vederea instituirii unui sistem de schimb de informaţii privind exporturile de OMG-uri către ţările terţe, regulamentul precizează informaţiile pe care statele membre trebuie să le comunice Comisiei şi CSIB, precum şi informaţiile pe care Comisia trebuie să le comunice CSIB.

Comisia şi statele membre trebuie să desemneze puncte focale (entităţi care asigură în numele lor relaţia cu Secretariatul Protocolului). De asemenea, statele membre desemnează autorităţile naţionale competente. La data intrării în vigoare a Protocolului, în ceea ce le priveşte, statele membre şi Comisia comunică Secretariatului Protocolului numele şi adresa punctelor focale şi ale autorităţilor competente desemnate.

Până cel târziu la 5 noiembrie 2004, statele membre urmau să prevadă un regim de sancţiuni aplicabile pentru nerespectarea regulamentului.

Cel puţin la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. La rândul său, Comisia redactează un raport de sinteză pe care îl prezintă în cadrul reuniunii părţilor la Protocolul de la Cartagena.

Context: Protocolul de la Cartagena

Statele membre şi Comunitatea au semnat Protocolul de la Cartagena în 2000. În iunie 2002, Comisia a publicat Decizia 2002/628/CE privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică. Protocolul este menit să asigure că transferul, manipularea şi utilizarea organismelor vii modificate prin biotehnologia modernă (OMG-uri) nu au efecte negative asupra diversităţii biologice sau a sănătăţii umane, punând accentul pe deplasările transfrontaliere. Protocolul de la Cartagena este în vigoare începând din septembrie 2003.

În mai 2011, Uniunea Europeană a semnat Protocolul adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea. Prin Decizia 2013/86/UE, Protocolul a fost aprobat în numele Uniunii. Obiectivul Protocolului este de a contribui la conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice. În acest sens, Protocolul prevede măsuri care trebuie luate ca răspuns la daunele cauzate de organismele modificate genetic, determinate de deplasările transfrontaliere.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003

25.11.2003

-

JO L 287 din 5.11.2003

12.11.2013

Top