Help Print this page 
Title and reference
Calitatea apei potabile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Calitatea apei potabile

Uniunea Europeană (UE) defineşte standardele de calitate esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească apa destinată consumului uman.

ACT

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva vizează să protejeze sănătatea umană, stabilind cerinţele de salubritate şi de puritate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă în Uniunea Europeană (UE).

Apa potabilă

Directiva se aplică întregii cantităţi de apă destinate consumului uman, cu excepţia apelor minerale naturale şi a apelor medicinale.

Obligaţii generale

Statele membre se asigură că apa potabilă:

  • nu conţine o concentraţie de microorganisme, paraziţi sau orice alte substanţe, care să constituie un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
  • îndeplineşte cerinţele minime (parametri microbiologici, chimici şi de radioactivitate) stabilite de directivă.

Acestea iau toate celelalte măsuri necesare pentru a asigura salubritatea şi puritatea apei destinate consumului uman.

Standarde de calitate

Statele membre stabilesc parametri valorici care să corespundă cel puţin valorilor stabilite de directivă. În ceea ce priveşte parametrii care nu figurează în directivă, statele membre stabilesc valori-limită pentru aceştia, dacă este necesar pentru a proteja sănătatea.

Controlul

Directiva impune statelor membre obligaţia de a controla periodic calitatea apei destinate consumului uman, respectând metodele de analiză specificate de directivă sau metodele echivalente. În acest sens, statele membre stabilesc puncte de prelevare şi programe de control.

Măsurile de remediere şi restricţiile de utilizare

În cazul în care se constată nerespectarea parametrilor valorici, statele membre în cauză trebuie să se asigure că se întreprind cât mai repede posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei.

Indiferent dacă parametrii valorici au fost respectaţi sau nu, statele membre interzic distribuţia apei potabile sau limitează utilizarea acesteia şi iau orice alte măsuri necesare, dacă această apă constituie un potenţial pericol pentru sănătatea umană. Consumatorii trebuie să fie informaţi cu privire la astfel de măsuri.

Derogări

Directiva stabileşte posibilitatea ca statele membre să prevadă derogări de la parametrii valorici, până la o valoare maximă, cu condiţia ca:

  • o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
  • alimentarea cu apă potabilă a zonei vizate să nu poată fi menţinută prin niciun alt mijloc rezonabil;
  • derogarea să fie cât mai limitată în timp posibil şi să nu depăşească trei ani (este posibilă o reînnoire a derogării pentru două perioade suplimentare de trei ani).

Acordarea derogării trebuie să fie însoţită de o motivare detaliată, cu excepţia cazului în care statul membru respectiv consideră că nerespectarea valorii-limită nu este gravă şi poate fi remediată rapid. Apa oferită spre vânzare în sticle sau recipiente nu poate beneficia de o derogare.

Statul membru care acordă o derogare trebuie să informeze în acest sens:

  • populaţia afectată;
  • Comisia, în termen de două luni, dacă derogarea se referă la o distribuţie de peste 1 000 m³ pe zi în medie sau care deserveşte peste 5 000 de persoane.

Asigurarea calităţii tratării, a echipamentului şi a materialelor

Niciun fel de substanţe sau materiale pentru instalaţiile noi, folosite la prepararea sau distribuţia apei potabile, nu trebuie să rămână în apa destinată consumului uman în concentraţii mai mari decât este strict necesar.

Revizuire

Cel puţin la fiecare cinci ani, Comisia revizuieşte parametrii stabiliţi de directivă, în lumina progreselor ştiinţifice şi tehnice. În acest sens, Comisia este asistată de un comitet format din reprezentanţi ai statelor membre.

Informare şi raportare

La fiecare trei ani, statele membre publică un raport privind apa potabilă, destinat informării consumatorilor. Pe baza acestor rapoarte, Comisia elaborează, la fiecare trei ani, un raport de sinteză privind calitatea apei destinate consumului uman în cadrul UE.

Termenul limită pentru conformare

În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea calităţii apei cu dispoziţiile directivei. În situaţii excepţionale, acest termen poate fi prelungit pentru o perioadă care nu poate depăşi trei ani.

Abrogare

Directiva 98/83/CE înlocuieşte Directiva 80/778/CEE începând cu 25 decembrie 2003.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/83/CE

25.12.1998

25.12.2000

JO L 330 din 5.12.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 98/83/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 28.10.2011

Top