Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

Apele în cadrul Uniunii Europene (UE) se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei.

ACT

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

SINTEZĂ

Apele în cadrul Uniunii Europene (UE) se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru stoparea deteriorării tuturor corpurilor de apă din UE și atingerea „stării bune” a râurilor, a lacurilor și a apelor subterane ale Europei.

Concret, printre aceste norme se numără:

 • protejarea tuturor formelor de apă: apele interioare (*), de suprafață (*), de tranziție (*), de coastă și subterane (*);
 • redresarea ecosistemelor din aceste ape și din jurul acestora;
 • reducerea poluării în corpurile de apă;
 • garantarea unei utilizări durabile a apei de către persoanele fizice și de către întreprinderi.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ stabilește responsabilități clare pentru autoritățile naționale. Acestea trebuie:

 • să identifice bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor - adică zonele terestre înconjurătoare din care apa se scurge în anumite sisteme hidrografice;
 • să desemneze autorități pentru gestionarea acestor bazine în conformitate cu normele UE;
 • să analizeze caracteristicile fiecărui bazin hidrografic, inclusiv impactul activității umane și realizarea unei evaluări economice a utilizării apei;
 • să monitorizeze starea apei din fiecare bazin;
 • să înregistreze zone protejate, cum ar fi cele folosite pentru apa potabilă, care necesită atenție specială;
 • să elaboreze și să pună în aplicare „planuri de gestionare a districtului hidrografic” pentru a preveni deteriorarea apelor de suprafață, a proteja și a spori calitatea apelor subterane și a conserva zonele protejate;
 • să garanteze recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei, astfel încât resursele să fie utilizate eficient, iar poluatorii să plătească;
 • să informeze și să consulte publicul cu privire la planurile de gestionare a districtului hidrografic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 22 octombrie 2000.

TERMENI-CHEIE

(*) Ape interioare: toate apele stătătoare sau curgătoare de pe suprafața solului.

(*) Ape de suprafață: toate apele interioare, cu excepția apelor subterane, a apelor de tranziție sau a apelor de coastă.

(*) Ape de tranziție: corpurile de apă de suprafață aflate în vecinătatea gurilor de râu care au un caracter parțial salin, dar conțin fluxuri substanțiale de apă dulce.

(*) Ape subterane: toate apele care se găsesc sub suprafața solului.

Directiva privind apa - detalii

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE

22.12.2000

22.12.2003

JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2455/2001/CE

16.12.2001

-

JO L 331, 15.12.2001, pp. 1-5

Directiva 2008/32/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008, pp. 60-61

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140, 5.6.2009, pp. 114-135

Directiva 2013/39/UE

13.9.2013

14.11.2015

JO L 226, 24.8.2013, pp. 1-17

Directiva 2013/64/UE

1.1.2014

Variază în funcție de articole

JO L 353, 28.12.2013, pp. 8-12

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/60/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, pp. 19-31)

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, pp. 27-34)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673 final, 14.11.2012]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Directiva-cadru privind apa și directiva privind inundațiile: măsuri pentru atingerea unei „stări bune” a apelor din UE și de reducere a riscurilor de inundații [COM(2015) 120 final, 9.3.2015]

Data ultimei actualizări: 30.07.2015

Top