Help Print this page 
Title and reference
Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apă de bună calitate în Europa (directiva UE privind apa)

Apele în cadrul Uniunii Europene (UE) se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei.

ACT

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

SINTEZĂ

Apele în cadrul Uniunii Europene (UE) se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea apei.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru stoparea deteriorării tuturor corpurilor de apă din UE și atingerea „stării bune” a râurilor, a lacurilor și a apelor subterane ale Europei.

Concret, printre aceste norme se numără:

protejarea tuturor formelor de apă: apele interioare (*), de suprafață (*), de tranziție (*), de coastă și subterane (*);

redresarea ecosistemelor din aceste ape și din jurul acestora;

reducerea poluării în corpurile de apă;

garantarea unei utilizări durabile a apei de către persoanele fizice și de către întreprinderi.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ stabilește responsabilități clare pentru autoritățile naționale. Acestea trebuie:

să identifice bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor - adică zonele terestre înconjurătoare din care apa se scurge în anumite sisteme hidrografice;

să desemneze autorități pentru gestionarea acestor bazine în conformitate cu normele UE;

să analizeze caracteristicile fiecărui bazin hidrografic, inclusiv impactul activității umane și realizarea unei evaluări economice a utilizării apei;

să monitorizeze starea apei din fiecare bazin;

să înregistreze zone protejate, cum ar fi cele folosite pentru apa potabilă, care necesită atenție specială;

să elaboreze și să pună în aplicare „planuri de gestionare a districtului hidrografic” pentru a preveni deteriorarea apelor de suprafață, a proteja și a spori calitatea apelor subterane și a conserva zonele protejate;

să garanteze recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei, astfel încât resursele să fie utilizate eficient, iar poluatorii să plătească;

să informeze și să consulte publicul cu privire la planurile de gestionare a districtului hidrografic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 22 octombrie 2000.

TERMENI-CHEIE

(*) Ape interioare: toate apele stătătoare sau curgătoare de pe suprafața solului.

(*) Ape de suprafață: toate apele interioare, cu excepția apelor subterane, a apelor de tranziție sau a apelor de coastă.

(*) Ape de tranziție: corpurile de apă de suprafață aflate în vecinătatea gurilor de râu care au un caracter parțial salin, dar conțin fluxuri substanțiale de apă dulce.

(*) Ape subterane: toate apele care se găsesc sub suprafața solului.

Directiva privind apa - detalii

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE

22.12.2000

22.12.2003

JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2455/2001/CE

16.12.2001

-

JO L 331, 15.12.2001, pp. 1-5

Directiva 2008/32/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008, pp. 60-61

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140, 5.6.2009, pp. 114-135

Directiva 2013/39/UE

13.9.2013

14.11.2015

JO L 226, 24.8.2013, pp. 1-17

Directiva 2013/64/UE

1.1.2014

Variază în funcție de articole

JO L 353, 28.12.2013, pp. 8-12

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/60/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, pp. 19-31)

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, pp. 27-34)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673 final, 14.11.2012]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Directiva-cadru privind apa și directiva privind inundațiile: măsuri pentru atingerea unei „stări bune” a apelor din UE și de reducere a riscurilor de inundații [COM(2015) 120 final, 9.3.2015]

Ultima actualizare: 30.07.2015

Top