Help Print this page 
Title and reference
Exceptări pentru anumite acorduri orizontale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Exceptări pentru anumite acorduri orizontale

Un acord de cooperare orizontală este un acord între companii concurente care îşi desfăşoară activitatatea la acelaşi nivel de producţie sau de distribuţie pe piaţă. În timp ce aceste acorduri pot avea şi au beneficii economice substanţiale, ele pot, de asemenea, să denatureze concurenţa. Prin urmare, deoarece cooperarea între întreprinderi concurente devinde tot mai importantă în cadrul ecomomiei actuale, este nevoie de reguli clare care să contribuie la competitivitatea Europei.

ACT

Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 2821/71 din 20 decembrie 1971 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) (fostul articol 85 alineatul (3)) din tratat unor categorii de acorduri, decizii şi practici concertate [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Comisia poate acorda exceptări individuale de la anumite acorduri, decizii şi practici concertate care intră sub incidenţa articolului 81 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (Tratatul CE) (noul articol 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)). De asemenea, poate acorda, prin regulament, exceptări pe categorii. Prezentul regulament abilitează Comisia să excepteze pe categorii anumite acorduri, decizii şi practici concertate.

Domeniu de aplicare

Prezentul Regulament abilitează Comisia să aplice, prin regulament, articolul 81 alineatul (3) din Tratatul CE la anumite acorduri, decizii şi practici concertate care au ca obiect:

  • cercetarea şi dezvoltarea de produse sau procedee, precum şi aplicarea rezultatelor, inclusiv dispoziţiile referitoare la dreptul proprietăţii industriale şi la cunoştinţele tehnice confidenţiale;
  • specializarea, inclusiv acordurile necesare realizării acesteia.

Condiţiile regulamentelor de exceptare

Regulamentele de exceptare definite de Comisie trebuie să respecte o serie de condiţii. Acestea trebuie:

  • să conţină o definiţie a categoriilor de acorduri, de decizii şi de practici concertate cărora li se aplică şi să precizeze restricţiile, clauzele sau alte condiţii care pot apărea;
  • să aibă o perioadă de aplicabilitate limitată şi să poată fi modificate sau abrogate;
  • să se aplice cu efect retroactiv în raport cu acordurile care, în ziua intrării lor în vigoare, au beneficiat de o decizie cu efect retroactiv de aplicare a Articolului 6 din Regulamentul Nr. 17 (CEE). Acestea nu se aplică acordurilor care existau înainte de 13 martie 1962, nici celor care trebuia să fie notificate înainte de 1 februarie 1963.

Regulamentele astfel definite trebuie să respecte următoarea procedură de aprobare:

  • un proiect de regulament trebuie publicat, pentru a permite tuturor persoanelor şi organizaţiilor interesate să îşi transmită observaţiile Comisiei;
  • Comisia trebuie să consulte Comitetul consultativ pentru înţelegeri şi poziţii dominante înaintea publicării unui proiect de regulament sau a adoptării unui regulament;
  • în cazul în care Comisia, fie din oficiu, fie la cererea unui stat membru sau a unei personae fizice sau juridice constată că, într-un caz determinat, acordurile, deciziile sau practicile concertate cărora li se aplică un regulament de exceptare au totuşi anumite efecte incompatibile cu condiţiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3), aceasta poate să retragă beneficiul aplicării respectivului regulament.

În ţările candidate la aderare, prezentul regulament va intra în vigoare la data aderării respectivelor ţări la UE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) Nr. 2821/71

18.1.1972

-

JO L 285 din 29.12.1971

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) Nr. 2743/72

1.1.1973

-

JO L 291 din 28.12.1972

Regulamentul (CEE) Nr. 1/2003

24.1.2003

1.5.2004

JO L 1 din 4.1.2003

Modificările şi corecturile successive aduse Regulamentului (CEE) Nr. 2821/71 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 07.03.2007

Top