Help Print this page 
Title and reference
Protejarea serviciilor electronice cu plată împotriva pirateriei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protejarea serviciilor electronice cu plată împotriva pirateriei

Obiectivul acestei directive privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat (adică acces în schimbul unui abonament) este de a proteja serviciile electronice cu plată împotriva pirateriei. Directiva interzice orice activități economice care implică fabricarea, distribuția sau comercializarea cartelelor inteligente (cartele din plastic cu microprocesor sau microcip integrat) și a altor dispozitive ce permit eludarea sistemelor de acces protejat la serviciile de televiziune, de radio și de internet cu plată.

ACT

Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii.

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Directiva vizează toate serviciile furnizate pe bază de acces condiționat*, cum ar fi serviciile de televiziune cu plată sau de radio cu plată, serviciile de video și audio la cerere, publicarea electronică și o gamă largă de servicii online disponibile publicului în schimbul unui abonament sau în regim de vizionare cu plată.

Activități ilicite

Fiecare țară a UE trebuie să introducă legi pentru a interzice:

  • fabricarea, importul, vânzarea, închirierea sau deținerea, în scopuri comerciale, de software sau echipamente ilegale care permit accesul neautorizat la un serviciu protejat;
  • instalarea, întreținerea sau înlocuirea echipamentelor ilegale în scopuri comerciale;
  • publicitatea care promovează software-ul sau echipamentele ilegale.

Sancțiuni și mijloace de drept

Fiecare țară a UE trebuie să garanteze punerea în aplicare a unor măsuri:

  • pentru introducerea unor sancțiuni efective, cu caracter de descurajare și proporționale cu consecința potențială a comportamentului ilicit;
  • pentru a garanta că prestatorii de servicii afectați de o activitate ilicită se pot adresa instanței pentru a solicita despăgubiri și a obține un ordin preventiv, precum și a solicita, dacă este cazul, confiscarea dispozitivelor ilegale.

Principii legate de piața internă

Țările UE nu pot limita:

  • furnizarea de servicii protejate sau de servicii conexe care provin din alte țări ale UE;
  • libera circulație a dispozitivelor de acces condiționat, cu excepția dispozitivelor desemnate de directivă ca fiind ilicite (adică orice echipament sau software conceput sau adaptat astfel încât să permită accesul la un serviciu protejat sub o formă clară fără autorizarea din partea prestatorului serviciului).

Convenția Consiliului Europei

În 2014, UE a adoptat o decizie de semnare a Convenției Consiliului Europei privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, care a intrat în vigoare în 2003. Semnarea Convenției de către UE va încuraja probabil și alți membri ai Consiliului Europei să o ratifice. Acest lucru ar extinde aplicarea unor norme similare celor cuprinse în Directiva 98/84/CE dincolo de frontierele UE, generând astfel o lege a serviciilor cu acces condiționat aplicabilă pe întregul continent european.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/84/CE

28.11.1998

28.5.2000

JO L 320, 28.11.1998, p. 54-57

ACTE CONEXE

Decizia 2014/243/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat. (JO L 128 din 30 aprilie 2014, p. 61-61).

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Al doilea raport cu privire la implementarea Directivei 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii (COM(2008) 593 final - din 30 septembrie 2008).

Asupra protecției juridice a serviciilor electronice cu plată - Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European cu privire la implementarea Directivei 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii (COM(2003) 198 final - din 24 aprilie 2003).

Ultima actualizare: 23.09.2014

Top